Aktualno

25.11.2017

Koncert Orkestra Slovenske vojske

Čudovito uigran orkester je s pestrim glasbenim programom ponovno navdušil polno dvorano, ki je zato ob sklepu koncerta navdušeno aplavdirala v ritmu slovite skladbe Johana Straussa Radecki marš, za dirigentsko palico pa je na povabilo dirigentke Andreje Šolar, samozavestno poprijel kar učenec gostujoče šole. Prav spričo navdušenja poslušalcev in visokih gostov koncerta letošnji že drugi zaporedni tovrstni koncert zagotovo ne bo zadnji, saj je orkester prihodnje leto ponovno povabljen v Poljansko dolino!

Preberi več

29.11.2017

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2017

Naziv Častni občan je bil posthumno podeljen Alojziju Oražmu za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata – Gorenja vas. Plakete Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli Andrej Šubic za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah, Župnija Poljane nad Škofjo Loko za šeststoletno duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini ter Župnija Leskovica ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve sv. Urha. Priznanja Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli mag. Tone Košir za izvirne opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem, Kulturno-umetniško društvo Sovodenj za oblikovanje kulturnega utripa v minulih 70. letih, Osnovna šola Poljane, Podružnična šola Javorje za vpetost šole v življenje Krajevne skupnosti Javorje ter Uredniški odbor knjižnih izdaj »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del« za opise življenja in ljudi v Krajevni skupnosti Sovodenj in fari Nova Oselica. Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane je za pridobljeni naziv "Mladi gospodar leta 2017" prejel Jakob Dolinar. 

Preberi več

25.11.2017

Odprtje nove prometne ureditve pri Osnovni šoli Poljane

Do novih ureditev vodi prav tako novozgrajeni izvoz z regionalne ceste, na kateri je urejen nov odstavni pas in otok za umirjanje prometa. Na novih prometnih ureditvah je zgrajena tudi javna razsvetljava, ki je na novo urejena vzdolž celotne šolske pešpoti od novega krožišča do šolskega vhoda in parkirišč na vzhodni strani šolskega kompleksa. Prav tu je prihajalo do izjemno nevarnega in nepreglednega križanja šolske pešpoti in vozil, saj je bil promet ob konicah v dosedanjem osrednjem dostopu k šoli zelo zgoščen. S predajo novih prometnih ureditev namenu smo zato pomembno izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej učencev Osnovne šole Poljane – ti so s prisrčnim kulturnim programom tudi sodelovali na petkovi slovesni otvoritvi, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.  

Preberi več

20.11.2017

Balinanje v utrdbi na Golem vrhu

Po napeti in preobratov polni finalni tekmi si je prvo mesto priigrala ekipa iz Zminca, druga sta bila tekmovalca ekipe Aldes iz Poljan, tretje mesto pa je zasedla ekipa Videm iz Poljan.Za obiskovalce smo pripravili tudi bogat spremljevalni program Ogledali in odigrali so lahko zanimivo in atraktivno šahovsko simultanko, kupili veliko različnih domačih dobrot na podzemni tržnici in ugibali težo pršuta, ki je na koncu romal obiskovalcu iz Poljan, ki se je z ugibanjem teže dejanski najbolj približal. Obiskovalcem je bila ponujena tudi možnost ogleda podzemne utrdbe pod strokovnim vodstvom turističnega vodnika. Srečno in nasvidenje na 8. tekmovanju v balinanju za Pokal Rupnikove linije. 

Preberi več

24.10.2017

Podpis koncesijske pogodbe za področje splošne medicine

S podpisom koncesijske pogodbe je občina uspešno zaključila dolgotrajen postopek podelitve koncesije, ki se je začel v letošnjem juniju z objavo javnega razpisa za podelitev koncesije, v nadaljevanju pa smo pridobili tudi vsa potrebna soglasja, vključno s soglasjem Ministrstva za zdravje RS, Osnovnega zdravstva Gorenjske, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zdravniške zbornice Slovenije. Dogodek je toliko večjega pomena spričo dejstva, da še vedno primanjkuje zdravnikov na področju primarnega zdravstva, zato smo na občini še posebej zadovoljni, da smo lahko koncesijo podelili strokovno izjemno visoko usposobljeni zdravnici, ki že pozna okolje naše lokalne skupnosti, saj je v preteklosti že sodelovala z zdravniki koncesionarji v gorenjevaškem zdravstvenem domu.  Nova koncesionarka dr. Andreja Krt Lah bo nove paciente v svoji ambulanti prijazno sprejela že v prvih novembrskih dneh, prepričani pa smo, da bo tudi naše medsebojno sodelovanje potekalo zgledno. Občina je namreč v razvoj zdravstvenega centra Gorenja vas v preteklih letih vložila veliko energije tako z vidika širitve programa kot z vidika investicij, s katerimi smo skupaj z nekaterimi zasebniki koncesionarji zagotovili razvoj sodobnega središča primarnega zdravstva za celotno občino, ki ga želimo še naprej programsko dopolnjevati.                                                   

Preberi več

19.10.2017 Ogled Tavčarjevega dvorca na Visokem

Ponovno obisk iz avstrijske Koroške

Občina Hodiše ob Vrbskemu jezeru je zelo znana po razglednem stolpu Pyramidenkogel, kateri  leži na vzpetini Jedvovca med Vrbskim in Hodiškim jezerom. Je zelo turistično razvita občina v kateri živi 2.470 prebivalcev v petnajstih naseljih in »pridelajo« preko 300.000 nočitev letno. Obisk je bil namenjen utrjevanju dobrih odnosov, saj si želijo medsebojnega spoznavanja in sodelovanja na obeh straneh. Zanimanje naših sosedov za našo deželo in Poljansko dolino je veliko, zato so ta povezovanja pomembna, pravijo na naši strani. Župan jim je pokazal naše znamenitosti in turistične ter izletniške priložnosti, zaključili so pa na visoškem dvorcu. Zadnjo soboto meseca oktobra jih je pa župan Hodiš g. Dovjak povabil na Pejsafest, pravijo, da bodo šli pogledat…  

Preberi več

17.10.2017

Dvorec Visoko - zaprtje

Razstavo, ki je bila obiskovalcem na voljo za ogled vse od sredine aprila dalje si je ogledalo okrog 800 obiskovalcev. Nad obiskom smo zelo zadovoljni in upamo, da ga v naslednji sezoni še povečamo. Ogledi muzejskih zbirk na Tavčarjevem dvorcu so do nadaljnjega možni po predhodnem dogovoru Vse dodatne informacije v zvezi z ogledi dvorca Visoko so na voljo na: Zavod Poljanska dolina Telefon: 031 720 573 E-pošta: zavod@poljanskadolina.com

Preberi več

13.10.2017 Vrtec Agata

Izdano je gradbeno dovoljene za prizidek vrtca Agata v Poljanah

V vrtcu Agata Poljane je trenutno organiziranih sedem oddelkov vrtca, poldrugi oddelek pa že osmo leto deluje v začasnih prostorih lovskega doma Poljane. Na območju celotne občine Gorenja vas-Poljane poleg navedenih vrtec deluje še na petih drugih lokacijah (vrtec Zala pri Osnovni šoli Gorenja vas, vrtec Dobrava ter vrtci v PŠ Javorje, Lučine in Sovodenj), v katerih je zagotovljeno vrtčevsko varstvo za skupno 420 otrok. Z novogradnjo prizidka vrtca Agata Poljane občina Gorenja vas – Poljane, ki sodi med občine z najnižjo povprečno starostjo prebivalstva v Sloveniji, želi slediti trendu vključevanja čedalje večjega deleža predšolskih otrok v vrtec, prav tako pa želimo omogočiti vključitev v vrtce tudi tistim otrokom, ki starostni pogoj izpolnijo šele tekom šolskega leta, s čimer bomo odpravili čakalne vrste za vpis v vrtec. Ocenjujemo, da zastavljena investicija pri sedanjem trendu števila rojstev v občini dolgoročno rešuje prostorske potrebe vrtcev v občini, z gradnjo pa bomo pričeli po odobritvi nepovratnih sredstev Ekosklada, ki jo pričakujemo do konca prihodnjega leta. Objekt bomo namreč gradili po konceptih energetsko varčne gradnje in s tem tudi prispevali k okolju prijazni gradnji javnih objektov.  

Preberi več

5.10.2017

Terenska akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«

Sodelujoči, člana občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z občinskim redarstvom in Zvezo šoferjev in avtomehanikov Žiri, so mimoidoče opozarjali na varnost pešcev v prometu ter jim razdelili približno 100 odsevnih trakov in kresničk.  Namen akcije je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Še posebej so ogroženi starejši pešci, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Največ nesreč pešcev pa se zgodi ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vozne razmere pa zahtevnejše. Zato je pomembno, da tako pešci poskrbijo za svojo vidnost z odsevniki kot tudi vozniki z zmanjšano hitrostjo vožnje v naseljih ter jim odstopijo prednost na prehodih za pešce.

Preberi več

3.10.2017

Polkilometrski rekonstruirani odsek ceste skozi Lučine uradno predan v uporabo

Sporazum o sofinanciranju izgradnje ceste R2-407/1144 Gorenja vas–Ljubljanica je bil sprejet 30. maja 2012. V začetku novembra istega leta so pogodbo podpisali Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane, mag. Gregor Ficko, u. d. i. g., direktor Direkcije RS za ceste, Milan Roje, direktor podjetja Rekon, d. o. o., izvajalec del, in ostali predstavniki Direkcije ter Občine. Podjetje Rekon je v letu 2013 opravilo večino gradbenih del. Druga faza, v kateri je bilo urejenih slabih 100 metrov cestišča, pa je po odkupu hiše Lučine hišna št. 2 počakala na lansko leto. Rekonstrukcija, s katero so obnovili in razširili cestišče, uredili odvodnjavanje in prestavili komunalne vode ter izgradili pločnike, je trajala pet let. Vrednost gradbenih del je znašala 600.871,28 evrov, od tega je dobrega pol milijona, 510.638,95 evrov, zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 90.232,33 evrov pa Občina Gorenja vas - Poljane, ki je pokrila stroške izgradnje pločnika, avtobusnih niš in javne razsvetljave. Obnova in širitev ter modernizacija cestišča je veliko pripomogla k temu, da so tudi najmlajši kot najranljivejši udeleženci v prometu varnejši. Na primerno urejenih prometnih površinah, kjer sta sedaj na obeh straneh ceste primerni avtobusni postajališči, je za njihovo varnost poskrbljeno v največji možni meri. Otroci Podružnične osnovne šole Lučine so tudi poskrbeli za prijeten kulturni program: ob spremljavi učiteljice Neže Erznožnik so zapeli Lučinsko himno, Orffov krožek s pevci pod vodstvom Brede Gruden pa se je predstavil s pesmijo Je bela cesta uglajena. Ta je napovedala najslovesnejši trenutek dogodka: prerez traku, s katerim so cesto, četudi je slabo leto že služila svojemu namenu, tudi uradno predali v uporabo. Trak so prerezali minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Milan Čadež, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga ter vodja projektov na direkciji Božo Kordin. Polkilometrski sodobno urejen in razširjen odsek skozi Lučine omogoča prijetnejšo, udobnejšo in kar je najpomembneje – previdnejšo vožnjo. Na Direkciji so ob tem obljubili, da bodo poleg projektov, ki se izvajajo na državnih cestah v naši občini, poskušali najti tudi rešitev za cesto iz Lučin preko Dolgih Njiv do Suhega dola, po kateri se je včeraj Lučine pripeljal tudi minister in ob svojem nagovoru poudaril, da se je spraševal, ali je to res državna cesta, saj da je „v res slabem stanju“. Izjava za javnost

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost