Aktualno

7.2.2017

Več domače hrane v slovenske šole in zavode

Cilja sestanka sta bila spodbujanje lokalnega pridelovanja in predelovanja hrane ter zagotavljanje oskrbe z lokalno hrano z izrabljanjem e-tehnologij, interneta v najširšem smislu. Izhodišče sestanka so bili problemi, ki jih imajo, jih čutijo najboljši poznavalci prehranskega prodajno-nakupnega procesa. Sestanek so odprli župani porečja reke Sore: Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Medvode, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri. Poudarili so interes za spodbujanje lokalne pridelave in predelave hrane za izboljševanje gospodarstva v občinah, ter spodbujanje uporabe lokalne hrane za zagotavljanje zdrave prehrane otrok v vrtcih in osnovnih šolah, pacientov v bolnišnicah in varovancev v domovih starejših. Kupci hrane so sodelovali v panelih vrtcev, osnovnih šol in bolnišnic. Poudarili so potrebo po povečanju deleža hrane, ki jo javni zavodi smejo kupovati brez javnega razpisa, da bi se nakupni proces poenostavil in pocenil. Izpostavili so nujo, da se v času sezone lokalne hrane, ki je v Sloveniji primanjkuje, poveča delež dovoljenega nakupa brez razpisa, ki je aktualen, ko izven sezone lokalne hrane ni na voljo. Kupci hrane so pripravljeni sodelovati pri razvijanju poenotenih računalniških programov za naročanje hrane. Pridelovalci hrane in zadruge so se v svojem panelu zavzeli za boljšo povezanost s kupci hrane, pri čemer vidijo priložnosti za izrabljanja interneta v logističnih procesih. Zainteresirani so za večjo koncentracijo ponudbe potencialnim kupcem in pocenitev prevozov do kupcev (racionaliziranje prehranske verige). Udeleženci sestanka so v odmoru obiskali tržnico hrane (Poljane Valley Local Food Market), na kateri je 21 pridelovalcev/predelovalcev hrane na stojnicah v sosednji dvorani Sokolskega doma predstavilo svojo ponudbo. Prodajalci hrane Poljanske doline so se v živo srečali s potencialnimi kupci iz raznih koncev Slovenije. Na tržnici so udeležence sestanka pogostile članice Društva podeželskih žena Blegoš. Po sestanku so obiskali kmetiji, Sirarstvo Bogataj in Sirnico Pustotnik v Gorenji vasi. Kmetije ki so sodelovale na dogodku: Kmetija Pr' Čum Kmetija Pr' Dimšarji Kmetija Pr' Petelin Kmetija Pr' Režen Kmetija Pr' Anžk Kmetija Lojz, Igor Bogataj Kmetija Lužar, Majda Hladnik Kmetija Martinuc, Milena In Franc Miklavčič Kmetija Matic, Danilo Jezeršek Kmetija Zamuda, Majda in Zvone Možina Kmetija Žunar, Jereb Jožef Čebelarstvo, Klemenčič Janez Peter Šubic, Lom nad Volčo KGZ z.o.o. Škofja Loka Društvo podeželjskih žena Blegoš Kmetija pri "Jakuc", Štefan Inglič Ekološka kmetija Zaleše, Bernarda in Pavle Peternelj Kmetija na Ravan Kmetija Pr' Jurnčk Janez Kožuh, Škofja Loka

Preberi več

24.1.2017 Obisk ministrice na OGVP

Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport

Župan Milan Čadež s sodelavci je ministrici predstavil visoko stopnjo pripravljenosti na gradnjo nujno potrebne nadomestne telovadnice pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, kjer v neprimernih pogojih v dotrajani, 46 let stari telovadnici, iz leta v leto telovadi večje število učencev, prezasedena pa je tudi v popoldanskem času. Občina je že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del gradnje nove telovadnice z zunanjimi igrišči in parkirišči ter izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso. V drugem delu obiska je potekal ogled telovadnice s spremljajočimi prostori, v okviru katerega so se lahko prisotni neposredno prepričali o utesnjenih prostorskih pogojih športne vadbe, s katerimi se šola sooča v zadnjih dveh desetletjih. Na občini smo izjemno zadovoljni, da se je ministrica odzvala povabilu občine na delovni obisk, pričakujemo pa, da bo ministrstvo pripravilo ustrezne pogoje za javni razpis za občine, saj je navedena investicija za občino izjemno velik finančni zalogaj.

Preberi več

30.1.2017

Finale balinanja v utrdbi na Golem vrhu

V soboto, 28. 1. 2017, smo pod streho spravili že 6. tekmovanje v balinanju z lesenimi kroglami v podzemni utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Tekom dneva se je v finalnem tekmovanju pomerilo osem ekip, ki so bile med seboj zelo izenačene, zato je bilo za zmago potrebno imeti tudi malo sreče.Prvo mesto sta zasedla tekmovalca ekipe Videm, drugo je pripadalo ekipi Gostilne Jager, tretje mesto pa sta zasedla tekmovalca ekipe Aldes iz Poljan.Obiskovalci, ki so prišli v utrdbo na Goli vrh, so lahko navijali za tekmovalce, lahko so si ogledali stalno zbirko in utrdbo pod strokovnim vodstvom ali pa so za nagrado domov odnesli celo pršut, pod pogojem, da so pravilno ugotovili njegovo težo, ki se je zibala v enem izmed dvoran utrdbe. Za dobro voljo je poskrbela tudi harmonika.Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s tradicijo balinanja v podzemni utrdbi, zato vas že sedaj vabimo na tekmovanje za 7. pokal Rupnikove linije, ki se bo predvidoma začel v mesecu decembru.

Preberi več

13.12.2016

Podpis Darilne pogodbe za Tavčarjevo grobnico na Visokem

Kapela z grobnico je bila relativno dobro ohranjena, vendar pa sta zob časa in vreme na njej pustila svoje sledi, zato je bila potrebna celovite obnove, ki ji bo podaljšala življenjsko dobo in poudarila njene kvalitete. Občina Gorenja vas – Poljane je kot lastnica dvorca in po pooblastilu lastnikov grobnice s tem namenom naročila izdelavo projekta. Izdelan je bil na osnovi kulturnovarstvenih pogojev, ki jih izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe. V celoti je bila zamenjana streha, fasadni omet, restavrirani kamnoseški detajli, sanirana oz. zamenjana okna in vrata ter na novo izdelani zunanji tlaki in podesti. Urejena je bila tudi okolica grobnice in dostopna pot do nje. Dela sta financirali sestri Metka in Ruda Zorc, sorodnici po Tavčarjevi sestri. V preteklosti smo prejeli veliko klicev o zapuščenosti grobnice našega rojaka, vendar grobnica ni bila v lasti Občine temveč v lasti Tavčarjevih sorodnikov. Občina Gorenja vas - Poljane bo tako vnaprej odgovorna lastnica in tudi upravljavka pomembne dediščine našega rojaka dr. Ivana Tavčarja in njegovih sorodnikov.

Preberi več

29.11.2016

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2016

Naziv Častni občan je bil posthumno podeljen Alojziju Štremflju za dolgoletno vodenje in rast podjetja Marmor Hotavlje ter za delo in aktivnosti pri razvoju krajev pod Blegošem. Priznanja Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli dr. Milena Alič za prispevek k prepoznavnosti in družbenemu življenju Javorij, Anton Bogataj za izviren opis rodbin in ljudi fare Stara Oselica, Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane za oblikovanje kulturne podobe Poljan, Lovska družina Gorenja vas za sobivanje z naravo in odgovoren odnos do divjadi ter Planinsko društvo Sovodenj za delovanje na različnih področjih planinstva in za promocijo kraja. Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane so za ohranjanje in negovanje poljanskega narečja in promocijo Poljanske doline prejeli Raubarji.

Preberi več

15.11.2016

Obisk poljskega veleposlanika

Na povabilo župana Milana Čadeža in poslanca DZ RS Žana Mahniča se je delovni obisk pričel v prostorih občine, kjer sta župan in poslanec veleposlaniku predstavila našo občino in njeno smer razvoja za prihodnje. Veleposlanik je dejal, da tudi na Poljskem obstajajo občine s podobnimi naravnimi, gospodarskimi, demografskimi in drugimi kazalci, ki bi bile zainteresirane za sodelovanje z našo občino. Ker tretjino dejavnost naše občine predstavlja kmetijstvo, je Poljski veleposlanik obiskal kmetijo Matic, kjer si je ogledal predelavo sadja. Gospodar Danilo mu je predstavil uspešno pot kmetije od samih začetkov in do danes. Obisk smo nadaljevali na kmetiji Pr'Pustotniku, kjer smo si ogledali sirnico in pridelavo kvalitetnih mlečnih produktov. Po obisku smo se razšli z željo, da je ta prvi obisk samo začetek nekega novega sodelovanja med našo občino in Republiko Poljsko.

Preberi več

Dostopnost