Aktualno

23.11.2015

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2015

Letošnjo prireditev je zaznamovala odlična predstava, ki jo je režirala in scenarij zanjo napisala Mateja Tušek, odigrali pa so jo učenci Osnovne šole Poljane. Priznanja Občine Gorenja vas – Poljane so prejeli Stanislav Bizovičar za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Lučine, Franc Miklavčič za izviren odnos do narave in njenih danosti, Antonija Oblak za delo na področju turizma in kulture, Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas za ohranjanje in razvijanje klekljarstva v občini ter Krajevni odbor Rdečega križa Poljane za dolgoletno človekoljubno delo. Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane je za dosežene športne uspehe v smučarskih skokih prejela Ema Klinec.

Preberi več

28.9.2015 obisk ministrice za kulturo

Obisk ministrice za kulturo

V ponedeljek, 28. septembra, je bila v občini Gorenja vas – Poljane na obisku ministrica za kulturo RS, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Spremljala sta jo v.d. direktorica Direktorata za kulturno dediščino, ga. Jana Mlakar in vodja njenega kabineta, g. Danilo Markočič. V spremstvu poslanca DZ, g. Žana Mahniča in župana občine Gorenja vas – Poljane, g. Milana Čadeža, si je ogledala Tavčarjev dvorec na Visokem, Šubičevo hišo v Poljanah in Sokolski dom v Gorenji vasi. V dvorcu smo ji predstavili restavrirane prostore, hkrati pa je bila navdušena tudi nad okolico, ki na Visoko privablja vse več odmevnih in zelo dobro obiskanih prireditev. Letos smo zaključili tudi z obnovo Šubičeve hiše, ki postaja kulturni center Poljanske doline. Ogledala si je tudi prenovljene prostore v Sokolskem domu, kjer je podala tudi izjavo za javnost. Ministrici smo predstavili vse pomembnejše projekte in tudi načrte za prihodnost, ki jih bomo skušali tudi z njeno pomočjo v čim večji meri uresničiti.

Preberi več

11.9.2015

Plaz Laze

V aprilu 2014 je bil LIDAR posnetek izveden. Iz posnetka je bilo razvidno, da je plaz dolg preko 3 km in širok do 300 m, ni pa posnetek podal podatka o globini drsine, kar je ključnega pomena za razumevanje mehanizma plazenja in izvedbo morebitne sanacije. V juliju 2014 je MOP Občini Gorenja vas – Poljane dodelilo slabih 50.000 EUR sredstev za sanacijo plazu. Skupaj z geologom in MOP je bila sprejeta odločitev za izvedbo vrtin, s katerimi naj bi se določila globina plazu. Pozno jeseni 2014,  po javnem zbiranju izvajalca, so bile izvrtane 3 vrtine na treh lokacijah celotnega plazu. Ugotovljeno je bilo, da je globina plazu od 17 do 30 m. Na podlagi LIDAR posnetka in podatkov o vrtinah je bilo izdelano poročilo, ki je bilo predstavljeno prebivalcem plazovitega območja 18. marca 2015. Premik celotnega plazu po žledolomu v februarju 2014 je bil določen na 20 cm/leto. V maju 2015 je MOP odobrilo dodatna sredstva za sanacijo, ki pa so bila omejena, zato je bilo skupaj s predstavniki ministrstva dogovorjeno, da se pristopi k naslednjim nujnim sanacijskim delom: ureditev ponižane lokalne ceste vključno z mostom in dodatno ureditvijo odvodnjavanja vode z območja objekta Laze 2; sanacija stanovanjske hiše Laze 2 z izvedbo podpornega zidu za varovanje objekta in ojačitvijo same stanovanjske hiše z vezmi in ojačanim temeljem; gradnja nadomestnega gospodarskega poslopja v vasi Laze pri Možinovih; izvedba treh vrtin na delu v zaledju plazu v smeri proti Slugovi dolini za določitev velikosti premikanja tega dela; izvedba treh vrtin v zalednem delu nad vasjo Laze, s katerimi naj bi znižali gladino vode, ki napaja plaz. Dela so se pričela izvajati v avgustu 2015 takoj po podpisu sofinancerske pogodbe z ministrstvom, saj je občina že predhodno izvedla vsa potrebna javna naročila. Vsa dela, ki jih zaradi večje učinkovitosti in raznolikosti posega izvaja več izvajalcev, bodo izvedena še pred koncem leta in v predvidenem obsegu. Lahko zaključimo, da je bil v letu in pol, odkar sanacijo plazu ureja in vodi Občina Gorenja vas - Poljane z lastnimi sredstvi in sredstvi MOP, narejen občuten premik tako glede sistematičnosti pristopa kot glede števila izvedenih aktivnosti in sanacijskih posegov. Ob tem pa občina vseskozi izpostavlja, da si je stroka enotna, da tako velikega plazu ni mogoče povsem zaustaviti, mogoče pa je pristopiti k zmanjševanju škode in odpravljanju posledic plazenja. Bistveno je tudi to, da se Občina Gorenja vas - Poljane ukvarja s trenutno znanim obsegom plazu v Lazah od marca 2014 naprej, pred tem je sanacijska dela vodil MOP in občina ni imela nobenih informacij o večji obsežnosti plazu, saj je bila dotedanja sanacija omejena le na objekt Laze 8.

Preberi več

9.9.2015

Šubičeva hiša je tudi uradno odprta

Včeraj smo v Poljanah slovesno predali svojemu namenu dokončno obnovljeno Šubičevo hišo oziroma Kulturni center slikarjev Šubic. Včerajšnji datum ni bil naključje, saj je pred 119 leti na ta dan Pisateljsko društvo v Poljanah v župni cerkvi odkrilo spomenik prezgodaj umrlima odličnima slovenskima slikarjema, Janezu in Juriju Šubicu, slednji je 8. septembra 1890 tudi umrl. Spomenik je z včerajšnjim dnem dobil novo domovanje v pritličju kulturnega centra.V krajšem kulturnem programu je slavnostni govornik direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin med drugim omenil, da so v nekdanjem domovanju slikarjev in podobarjev Šubicev opravili obsežno restavratorsko delo in v vseh letih obnove od 2006 do danes odlično sodelovali z investitorjem, Občino Gorenja vas - Poljane, ki je hišo odkupila od lastnikov za 25.000 evrov in jo obnovila za dobrih 700.000 evrov, od tega so 200.000 evrov pridobili na evropskih razpisih. Trak so včeraj slovesno prerezali župan občine Gorenja vas – Poljane, Milan Čadež, direktor ZVKDS Jernej Hudolin in upravitelj centra Boris Oblak. Kulturni center slikarjev Šubic je včeraj številnim obiskovalcem ponudil prikaz rezbarjenja in modeliranja iz gline s Tanjo Oblak in Zoranom Flandrom. Odprli so filatelistično razstavo v povezavi znamke na temo umetnost in dopisnic, ki jih je ilustriral Ive Šubic. Izdan je bil priložnostni poštni žig, ki bo na pošti v Poljanah na voljo še 14 dni. Združenje umetnikov Škofja Loka je na ogled postavilo dela nastala v Extemporu Iveta Šubica, Karla B. Rihtaršič razstavo Volna pripoveduje, Tanja Oblak pa se je predstavila z rezbarskimi deli. Na ogled je postavljena muzejska zbirka, ki ni povsem običajna, Kulturni center slikarjev Šubic pa tako postaja stičišče kulture ne le na Poljanskem in Škofjeloškem, ampak dodaja posebno vrednost celotnemu slovenskemu prostoru.

Preberi več

Dostopnost