Aktualno

28.7.2016

Dokončan most čez železniško progo v Mednem

Vsi so se veselili uspešno zaključenega projekta, ki se je začel odvijati šele pred dobrim letom, ko je vseh pet županov resno zagrozilo z popolno zaporo ceste, v kolikor se postopki ne bi premaknili naprej. Po ogledu je sledil še delovni sestanek, kjer so župani ministru predali pobudo za čim prejšnji pričetek postopka umeščanja v prostor cestne povezave Škofje Loke, od industrijske cone Trata, do avtoceste v Vodicah, in rekonstrukcije ceste Jeprca – Stanežiče - Ljubljana na podlagi Državnega prostorskega načrta iz leta 2011. Novica Ministrstva za infrastrukturo

Preberi več

19.5.2016

Uspešen slavnostni dogodek ob odprtju Sokolskega doma

Nič ni zmotilo slavnostnega dogodka Od vasi do vasi Tavčarjeva pot drži, ki je bil posvečen spominu na našega rojaka, pisatelja in politika Ivana Tavčarja. Začeli smo na Visokem, kjer je po krajšem kulturnem programu župan Milan Čadež na Tavčarjevo grobnico položil venec, v dvorcu pa smo si lahko ogledali tudi štiri nove stalne razstave.V povorki, ki so jo sestavljala številna poljanska društva in tudi drugi udeleženci, smo krenili do Hotovlje, kjer je amaterska igralka Anica Berčič nastopila z odlomkom iz Tavčarjeve črtnice Šarovčeva sliva. Naslednja postaja je bila Šubičeva hiša, kjer so po kulturnem programu, ki so ga pripravili v OŠ Poljane, uradno predali namenu ploščad pred Šubičevo hišo in varno šolsko povezavo od Vidma proti OŠ Poljane. Ogledali smo si tudi na novo urejeno trgovinico v Šubičevi hiši, kjer bodo na voljo številni kakovostni izdelki poljanskih ustvarjalcev.Krenili smo naprej in pri OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi so nas z okusno dobrodošlico pričakali osnovnošolci. Pridružila se nam je tudi pihalna godba in mažoretke ter skupaj smo se podali do našega končnega cilja - Sokolskega doma. V programu slavnosnega odprtja doma so nastopili Vokalna skupina Cantabile, akrobatska skupina Cvetke iz OŠ Cvetka Golarja in skupina veteranov Sokolske zveze Slovnije. Dogodek smo zaključili z veselico in Triom Šubic.

Preberi več

16.5.2016

Nacionalna preventivna akcija Kolesarji

Danes pričenja Javna Agencija za varnost v prometu z nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Namen akcije je osveščati in informirati vse udeležence v prometu, glede ogroženosti kolesarjev in ustreznega ravnanja ter seveda izboljšati varnost kolesarjev v prometu. PRAVILA ZA VARNO KOLESARJENJE: upoštevajte prometna pravila za kolesarje in prometne znake ter semaforje; vedno kolesarite po kolesarskem pasu ali stezi, kjer obstajajo, ali ob robu cestišča (približno 60 cm od roba, da se izogneš neravninam); ne kolesarite v nasprotni smeri, saj tako ogrožate sebe in druge, vozniki pa vas tako ne pričakujejo; kolesarite vedno ob DESNEM robu in po desni strani kolesarske steze, druge kolesarje ali oviro prehitevamo po LEVI; prilagodite svojo hitrost vožnje, saj so pogoste nesreče zaradi neobvladovanja kolesa (navzdol po klancu, v ovinku, na mokri ali spolzki površini) bodite VIDNI in uporabljajte luči na kolesu: spredaj belo, zadaj rdečo, da vas vozniki prej opazijo, nosite svetla in odsevna oblačila; vedno uporabljajte kolesarsko čelado, saj Bistro glavo varuje čelada; ne pozabite: Pomisli, poglej in šele nato, če je varno, zapelji; z rokami nakažite smer vožnje pri zavijanju ter vzpostavite očesni kontakt z drugimi udeleženci v prometu; preverite tehnično brezhibnost kolesa (ustrezna velikost, delovanje zavor, luči, napolnjenost gum); nikoli ne kolesarite pod vplivom alkohola, drog ali drugih psiho-aktivnih snovi; ne uporabljajte mobilnih telefonov ali drugih naprav med vožnjo kolesa, ker motijo tvojo pozornost; prtljago namestite na ustrezen nosilec ali košaro, oz. kolesarsko torbo; v primeru dežja uporabljajte kolesarsko pelerino in nikdar ne kolesarite z dežnikom v roki; poskrbite za varnost otrok na kolesu: obvezna čelada, kot potniki v posebnih sedežih ali prikolici; bodite pozorni na pešce in prilagodite svoje ravnanje, saj so oni še bolj ranljivi kot kolesarji;

Preberi več

9.5.2016

Visoška domačija pripoveduje - nove stalne razstave

V čudovitem pomladnem vremenu se je odprtja novih stalnih razstav v Tavčarjevem dvorcu udeležilo veliko obiskovalcev.Skupen projekt, ki smo ga zasnovali Občina gorenja vas - Poljane, Loški muzej in Zavod za varstvo kulturne dediščine je osvetlil del preteklosti Visokega in njenih prebivalcev. V uvodu je župan Milan Čadež predstavil ves trud, ki ga občina že nekaj let vlaga v obnovo dvorca in ureditev okolice. Zahvalil se je za izjemno pomoč in sodelovanje Loškega muzeja in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana pri postavitvi novih stalnih zbirk.Razstave so poleg Občine Gorenja vas-Poljane snovali še kustosinji Loškega muzeja, Mojca Šifrer Bulovec, Biljana Ristič in direktorica loškega muzeja Saša Nabergoj ter Damjana Pediček Terseglav iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območna enota Ljubljana. Posebna pohvala pa gre konservatorjem in restavratorjem, ki so s svojim strokovnim delom omogočili postavitev kar štirih stalnih razstav v pritličju Visoške domačije. Razstavo ZGODOVINSKI IN STAVBNI RAZVOJ VISOŠKE DOMAČIJE, ki jo je pripravila Damjana Terseglav Pediček, nam bo predstavila, kako se je domačija skozi stoletja spreminjala, ne le prostorsko temveč tudi po namembnosti, ki so jo narekovali trenutni prebivalci Visoške domačije. Neposredno povezan z Visoško domačijo je bil Kalanov rod, ki je tu gospodaril dve stoletji in s svojim gospodarjenjem pustil pečat na visoškem posestvu. Usoda KALANOVIH se je končala z zadnjo predstavnico rodu Ano Kalan, katere sin je Visoško posest prodal dr. Ivanu Tavčarju. Razstavo o Kalanovih je pripravila Biljana Ristić, kustosinja Loškega muzeja. Zgodbo o Visokem pa je slednja nadaljevala s predstavitvijo IVANA TAVČARJA IN FRANJE, njegove žene. Dr. Tavčar, ki ga danes poznamo kot pisatelja, je avtorica osvetlila z več strani. Poleg tega, da je bil Ivan Tavčar pisatelj, je bil tudi politik in gospodarstvenik, nenazadnje pa tudi Visoški gospod, ki je s svojo ženo Franico, kot jo je ljubkovalno klical, na Visokem prebil svoja zadnja leta. Pomembno vlogo v zgodbi o Visokem pa smo namenili tudi KUHINJI, ki predstavlja srce vsakega doma. Ambientalno postavitev kuhinje 19. stoletja bogati še delujoče ognjišče, katerega tip je eden redkih še danes ohranjenih na Slovenskem. Kuhinjo je kustosinja Loškega muzeja Mojca Šifrer Bulovec opremila tudi s posodami in orodjem značilnim za tisti čas. Poseben sijaj dogodku so dodali ustvarjalci muzikala Cvetje v jeseni, ki so nas razveselili z zapeto zgodbo o brezčasni ljubezni, ljubezni do domovine, narave in Poljanske doline. Peli so: Nina Pušlar in Matjaž Robavs, back vokali Ambrož Kvartič, Srđan Milovanović, Nives Mikulin in Antea Mramor, Aleš Ogrin pa je pevce spremljal na klavirju.

Preberi več

11.3.2016

Državni cesti Trebija – Sovodenj kaže bolje

Vodja projektov na DRSI, gospa Karmen Cian, je povedala, da je po idejnem projektu, ki je bil izdelan v preteklih dveh letih, vrednost del ocenjena na 10,5 mio EUR. Zagotovila je, da bo letos pripravljen Projekt za izvedbo del in recenzijo, tako bo vse pripravljeno za javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo del. Pričetek del na prvi etapi od Trebije 0,5 km do 1,8 km proti Sovodnju lahko pričakujemo v letu 2017, sočasno pa se bo pripravil Projekt za izvedbo na malo manj zahtevnem odseku od 1,8 km do 2,5 km, do Graparja po domače. Gre za zelo zahtevna in draga gradbena dela, saj bo potrebno zgraditi zahtevne nosilne zidove za cesto nad Hobovščico in močne oporne zidove za varovanje brežine. Ogledali smo si tudi nosilne zidove na Sovodnju nasproti podjetja Lesgal, kjer je v zelo slabem stanju 140 m ceste, ki se ponižuje proti vodotoku Hobovščica in oporni zid v dolžini 150 m nad cesto na tem območju. Za ta odsek se bo pripravila potrebna dokumentacija, pričetek sanacije je pa za enkrat težko predvideti, saj bo že samo projektiranje zahtevno. Pomembno je, da so si odgovorni ogledali stanje na terenu in evidentirali najbolj kritične odseke državne ceste, ki jih je nujno sanirati.

Preberi več

4.3.2016

Župan in občinska uprava se marca selita v Sokolski dom Gorenja vas

Od decembra 2013 je občinska uprava delovala v začasnih prostorih v upravni stavbi nekdanjega RŽV v gospodarski coni Todraž, saj je v vmesnem času potekala energetska in statična sanacija Sokolskega doma, katerega osrednji del (mala in velika dvorana) je bil po pridobitvi uporabnega dovoljenja, septembra 2015, predan namenu. Petino celotnega objekta predstavljajo prostori občinske uprave v drugem nadstropju, ki se predajajo namenu v tekočem mesecu.

Preberi več

2.2.2016

Obisk ministrice za obrambo

Ob obisku ministrice, smo se pogovarjali o možnosti prenosa objektov MORS v Todražu na Občino. Ministrica je povedala, da MORS nima v planu, da bi te objekte v Todražu uporabljali, zato smo se dogovorili, da pričnemo s postopki za prenos nepremičnin in zemljišč. Predstavili smo ji tudi naš trud pri ohranjanju vojaške zgodovine pred drugo svetovno vojno in inženirsko-gradbeni podvig pri gradnji utrdbenega sistema Rupnikove linije na naših tleh. Župan se je ob tej priložnosti ministrici posebaj zahvalil za pomoč Slovenske vojske v materialu in vojakih pri sanaciji po poplavah v oktobru 2014 in istega leta pri strašanskem žledolomu, ki je odrezal zahodne kraje naše občine.

Preberi več

Dostopnost