Aktualno

19.4.2017

Sandra Možina na sprejmu pri županu Milanu Čadežu

Od 18. do 24. marca so potekale Zimske svetovne igre specialne olimpijade. Udeleženih je bilo 2.700 športnikov iz 107 držav, med njimi tudi 18 slovenskih predstavnikov, ki so se predstavili v različnih športih. Sandra Možina je dosegla odličen rezultat, saj je prejela bronasto medaljo v alpskem smučanju. Njena kariera traja že deset let in ves čas dosega vrhunske rezltate na velikih tekmovanjih doma in po svetu. Za trud in dosežene rezultate iskrene čestitke.

Preberi več

18.4.2017

Uspešna smučarka Rebeka Oblak

Na državnih tekmovanjih je dosegala odlične rezultate in se redno uvrščala na sam vrh. Postala je državna prvakinja v veleslalomu, državna podprvakinja v slalomu, v superveleslalomu in alpski disciplini. Na tekmi Pokal Loka je dosegla 3. mesto v veleslalomu in 3. mesto v slalomu. Čestitke za izjemne dosežke.

Preberi več

14.4.2017

Uspeh osnovnošolcev na 31. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava

OŠ POLJANE je pripravila turistično nalogo z naslovom "S Šarevčevo slivo v žepu", v njej so predstavili načrt za izvedbo kulturnega dne, kjer se obiskovalci srečajo z Ivanom Tavčarjem, spoznajo dvorec Visoko ter se poigrajo s starimi pastirskimi igrami. Za tako uspšen projekt in čudovito predstavitev so prejeli zlato priznanje za sodelovanje na festivalu. PŠ JAVORJE je predstavila projekt na temo "Potujem, torej sem". Predstavili so prelepo okolico, veliko naravnih danosti, ki jih obdajajo, in turističnih točk, ki bi jih lahko ponudili turistom. V sodelovanju s Turističnim društvom Stari vrh, so obudili pobudo, da v okolici oblikujejo pot, ki bi vodila do zelo zanimive najdbe meteorita v gozdu blizu Javorij. S skupnimi močmi je nastal turistični proizvod - učna pot "Iskanje izgubljenega koščka vesolja", ki je privlačna in zanimiva predvsem za otroke. Za izdelano nalogo so prejeli srebrno priznanje na državnem nivoju. PŠ SOVODENJ se je predstavila z raziskovalno nalogo "Potujem in raziskujem". Učenci so predstavili pot po Podosojnški grapi, preko Laniš in navzdol na Sovodenj, po poti so predstavili naravne in zgodovinske značilnosti in reševali naloge. Njihov cilj je, da so naloge izvedljive, uporabne in jih resnično udejanijo. Za odlično predstavo nalog in razstave so pridobili srebrno priznanje. Vsem udeležencem čestitke za dosežen uspeh.

Preberi več

7.4.2017

Podpis najemne pogodbe za prostore MORS v Todražu

Prostori obsegajo približno 1600 m2 nekdanjih delavnic tehničnega zavoda Ministrstva za obrambo RS in spremljajočega objekta pisarn z opuščeno menzo. Preostali del tretjine skladiščnih prostorov v delavnicah Ministrstvo za obrambo RS predvideva oddati v najem zainteresiranim podjetnikom za skladiščne namene. Z današnjim podpisom pogodbe bodo objekti nekdanjega Rudnika Žirovski vrh, ki jih je po njegovem zaprtju uporabljalo Ministrstvo za obrambo RS, ponovno v uporabi, predvsem pa bodo na voljo tudi zainteresiranim lokalnim podjetnikom. S tem bomo zaokrožili delovanje Gospodarske cone Todraž, kjer so oddane vse dosedanje razpoložljive površine. Na samem dogodku je bil prisoten tudi naš poslanec g. Žan Mahnič, ki je kot predsednik Odbora za obrambo v Državnem zboru tudi zaslužen, da je prišlo do tega podpisa pogodbe.  

Preberi več

21.3.2017

Položen temeljni kamen za novo Športno dvorano Gorenja vas

Program polaganja temeljnega kamna so poleg nagovorov župana Občine Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža in ravnatelja Osnovne Šole Ivana Tavčarja Izidorja Selaka, obogatili še otroški pevski zbor in na koncu blagoslov, ki ga je opravil župnik Gregor Luštrek. Z izgradnjo nove športne dvorane ob občina Gorenja vas  - Poljane pridobila sodoben in energetsko varčen športni objekt s kar 1800 m2 uporabne površine z možnostjo treh ločenih igralnih površin in 300 sedeži na tribunah. Povsem na novo se ureja tudi centralna kotlovnica na lesne sekance, kar bo poleg  izvedbe športne dvorane v pasivnem standardu in že izvedene energetske sanacije šole omogočilo zmanjšanje skupne moči kotlovnice za tretjino. Izvedena bo tudi rekonstrukcija zunanjega igrišča z novo površino 1100 m2, ki bo opremljeno s štirimi koši za košarko ter goloma za mali nogomet, igrišče bo obdajala tudi atletska steza iz tartana. Na novo bo urejenih tudi več kot 70 parkirnih mest za potrebe šole in vrtca. Rok za zaključek vseh del je 30. 9. 2018, pri čemer terminski plan izvajalca predvideva izgradnjo konstrukcije objekta športne dvorane še v tekočem letu. Investicijo delno sofinancira Ekosklad, pričakujemo pa tudi sofinanciranje Fundacije za šport in predvsem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS.

Preberi več

15.3.2017

Agencija za varnost prometa opozarja: »Klik varnostnega pasu vam lahko reši življenje. Vozimo pametno!«

Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnih pasov, vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjuje tveganje in možne posledice trka. A le en KLIK, ki ga slišimo, ko se pripnemo z varnostnim pasom, nam lahko reši življenje, zato je uporaba pasu življenjskega pomena. Preberi več >>

Preberi več

7.2.2017

Več domače hrane v slovenske šole in zavode

Cilja sestanka sta bila spodbujanje lokalnega pridelovanja in predelovanja hrane ter zagotavljanje oskrbe z lokalno hrano z izrabljanjem e-tehnologij, interneta v najširšem smislu. Izhodišče sestanka so bili problemi, ki jih imajo, jih čutijo najboljši poznavalci prehranskega prodajno-nakupnega procesa. Sestanek so odprli župani porečja reke Sore: Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Medvode, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri. Poudarili so interes za spodbujanje lokalne pridelave in predelave hrane za izboljševanje gospodarstva v občinah, ter spodbujanje uporabe lokalne hrane za zagotavljanje zdrave prehrane otrok v vrtcih in osnovnih šolah, pacientov v bolnišnicah in varovancev v domovih starejših. Kupci hrane so sodelovali v panelih vrtcev, osnovnih šol in bolnišnic. Poudarili so potrebo po povečanju deleža hrane, ki jo javni zavodi smejo kupovati brez javnega razpisa, da bi se nakupni proces poenostavil in pocenil. Izpostavili so nujo, da se v času sezone lokalne hrane, ki je v Sloveniji primanjkuje, poveča delež dovoljenega nakupa brez razpisa, ki je aktualen, ko izven sezone lokalne hrane ni na voljo. Kupci hrane so pripravljeni sodelovati pri razvijanju poenotenih računalniških programov za naročanje hrane. Pridelovalci hrane in zadruge so se v svojem panelu zavzeli za boljšo povezanost s kupci hrane, pri čemer vidijo priložnosti za izrabljanja interneta v logističnih procesih. Zainteresirani so za večjo koncentracijo ponudbe potencialnim kupcem in pocenitev prevozov do kupcev (racionaliziranje prehranske verige). Udeleženci sestanka so v odmoru obiskali tržnico hrane (Poljane Valley Local Food Market), na kateri je 21 pridelovalcev/predelovalcev hrane na stojnicah v sosednji dvorani Sokolskega doma predstavilo svojo ponudbo. Prodajalci hrane Poljanske doline so se v živo srečali s potencialnimi kupci iz raznih koncev Slovenije. Na tržnici so udeležence sestanka pogostile članice Društva podeželskih žena Blegoš. Po sestanku so obiskali kmetiji, Sirarstvo Bogataj in Sirnico Pustotnik v Gorenji vasi. Kmetije ki so sodelovale na dogodku: Kmetija Pr' Čum Kmetija Pr' Dimšarji Kmetija Pr' Petelin Kmetija Pr' Režen Kmetija Pr' Anžk Kmetija Lojz, Igor Bogataj Kmetija Lužar, Majda Hladnik Kmetija Martinuc, Milena In Franc Miklavčič Kmetija Matic, Danilo Jezeršek Kmetija Zamuda, Majda in Zvone Možina Kmetija Žunar, Jereb Jožef Čebelarstvo, Klemenčič Janez Peter Šubic, Lom nad Volčo KGZ z.o.o. Škofja Loka Društvo podeželjskih žena Blegoš Kmetija pri "Jakuc", Štefan Inglič Ekološka kmetija Zaleše, Bernarda in Pavle Peternelj Kmetija na Ravan Kmetija Pr' Jurnčk Janez Kožuh, Škofja Loka

Preberi več

24.1.2017 Obisk ministrice na OGVP

Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport

Župan Milan Čadež s sodelavci je ministrici predstavil visoko stopnjo pripravljenosti na gradnjo nujno potrebne nadomestne telovadnice pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, kjer v neprimernih pogojih v dotrajani, 46 let stari telovadnici, iz leta v leto telovadi večje število učencev, prezasedena pa je tudi v popoldanskem času. Občina je že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del gradnje nove telovadnice z zunanjimi igrišči in parkirišči ter izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso. V drugem delu obiska je potekal ogled telovadnice s spremljajočimi prostori, v okviru katerega so se lahko prisotni neposredno prepričali o utesnjenih prostorskih pogojih športne vadbe, s katerimi se šola sooča v zadnjih dveh desetletjih. Na občini smo izjemno zadovoljni, da se je ministrica odzvala povabilu občine na delovni obisk, pričakujemo pa, da bo ministrstvo pripravilo ustrezne pogoje za javni razpis za občine, saj je navedena investicija za občino izjemno velik finančni zalogaj.

Preberi več

Dostopnost