Aktualno

13.11.2012

Projekt REAAL

26. oktobra je bila v omrežje priključena fotonapetostna elektrarna moči 21 kWp za oddajo električne energije v omrežje. Nadaljujejo se dela na preureditvi kotlovnice (strojno instalacijska dela) in izgradnji novega zalogovnika za sekance. Izveden je bil zasip gradbene jame in hidroizolacijska dela krovne plošče.

Preberi več

6.11.2012

Podpis Gradbene pogodbe za izvedbo ureditve ceste Gorenja vas – Ljubljanica skozi Lučine

Na podpisu pogodbe so bili prisotni podpisniki g. Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, g. mag. Gregor Ficko, u.d.i.g., direktor Direkcije RS za ceste, g. Milan Roje, direktor podjetja REKON d.o.o., ki bo izvedlo gradbena dela in ostali predstavniki Direkcije RS za ceste ter Občine Gorenja vas – Poljane. Župan Milan Čadež je poudaril kako pomembna bo realizacija tega projekta oz. da je varnost v območju šol in vrtcev na prvem mestu, ob enem pa je spomnil na predvideno realizacijo projekta ceste Bloki – Todraž, ki je v zelo slabem stanju. Ker gre za cesto mimo otroškega vrtca in cestno povezavo do Industrijske cone Todraž, bi bila njena realizacijo še kako pomembna. Direktor Direkcije RS za ceste, g. mag. Gregor Ficko, se je strinjal z županom in poudaril, da je njihov cilj prav tako, realizirati čim več projektov in s tem zagotoviti čim večjo varnost otrok. Izrazil je zadovoljstvo, da se je projekt ureditve cestnega odseka v Lučinah do podpisa gradbene pogodbe tako hitro realiziral. Na pobudo župana g. Milana Čadeža o pomembnosti ureditve ceste Bloki – Todraž je povedal, da je priprava projektne dokumentacije v teku in da naj bi v prvi polovici naslednjega leta pričeli potekati pogovori o realizaciji tega projekta, najprej z odkupi zemljišč. Posebej je g. Ficko poudaril izgradnjo Gorenjevaške obvoznice, v sklopu 4. razvojne osi. Obvoznica je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, sledi razpis izvajalca del, vloga za evropska sredstva, predvideno pa je, da bi v začetku naslednjega leta pričeli z izbiranjem novega izvajalca in realizacijo projekta.

Preberi več

17.10.2012

Cetifikat Zlati kamen

Certifikat Zlati kamen izdvaja občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO 2012.

Preberi več

3.9.2012

Ultramaratonec Hilarij s kolesom po vseh slovenskih občinah

Slovenski ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij bo v dveh tednih prekolesaril vseh 211 slovenskih občin in županom dostavil zeleno sporočilo, s katerim želi opozoriti na pomen varovanja okolja. Hilarij je prepričan, da je ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost življenja na vseh ravneh, zato že skoraj 30 let izvaja odmevne »zelene« projekte. Zavzema se za promocijo kolesarjenja kot eno najbolj trajnostnih oblik rekreacije. Na svoji poti po Sloveniji bo promoviral tudi kolesarske poti Srca Slovenije za treking, družinske in bolj zahtevne cestne in gorske kolesarje. Hilarija je danes sprejel župan Milan Čadež, ki mu je za njegov podvig čestital in mu postregel s sladkimi dobrotami in vitaminskimi napitki z okoliških kmetij. Ob tej priložnosti mu je predstavil tudi občinski kolesarski krog, mu podaril promocijski material naše občine ter mu zaželel še veliko sreče pri nadaljevanju poti.

Preberi več

2.8.2012

Slovenska biatlonska reprezentanca na občinskem kolesarskem krogu

Udeleženci ture so bili: - Jakov Fak: 1. mesto svetovno prvenstvo 2012-posamično, 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta- Klemen Bauer: 5. mesto svetovno prvenstvo 2012-posamično, 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta- Janez Marič- Vasja Rupnik- Peter Dokl- Simon Kočevar- Andreja Mali: 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta (samo štartala v Gorenji vasi in se odpeljala proti Pokljuki)- Uroš Velepec: Glavni trener- Tomaš Kos: Strelski trener- Mitja Račečič: Fizioterapevt (spremstvo)- Matej Oblak: Vodja reprezentanc (spremstvo) Župan jih je pozdravil tudi ob zaključku treninga in jih ponovno povabil na »delovni« obisk v našo občino naslednje leto, kot priprave na Olimpijske igre v Sočiju 2014. Tudi naši biatlonci se zahvaljujejo za gostoljubje in lep sprejem v naši občini. Kot pravijo, bo dogodek ostal dolgo v spominu, predvsem zaradi enega najbolj napornih treningov, ki so ga opravili v letošnjem pripravljalnem obdobju.

Preberi več

25.7.2012

Delovni obisk direktorja Direkcije RS za ceste

Delovni sestanek je potekal na občini, njegovi sodelavci so si že predhodno ogledali projekte na terenu. Tema skupnega sestanka so bili vsi tekoči projekti državnih cest v naši občini. Obvoznica Gorenja vas:Po besedah direktorja g. Ficka, bo gradbeno dovoljenje  za obvoznico pridobljeno do konca letošnjega leta, potem bo objavljen javni razpis za izvedbo del, z gradnjo bi pa lahko pričeli že v drugi polovici naslednjega leta. Takoj se pa pričnejo aktivnosti prijave za črpanje evropskih sredstev, soglasje pa na DRSC pričakujejo v začetku naslednjega leta. Višina investicije je dobra 4,5 milijona EUR, pričakuje se pa do 85% sofinanciranje s strani EU. Občina pa mora zagotoviti sredstva  za gradnjo pločnikov, avtobusnih postajališč, dodatnih parkirišč in javne razsvetljave, predvidevamo v višini slabih 100.000 EUR. Škofjeloška obvoznica:Seveda nas Poljance tudi zanima, kako bo z škofjeloško obvoznico. Aktivnosti za prekinitev del z izvajalcem so bile izvedene in unovčena je bila bančna garancija. Nov razpis za izvajalca bo objavljen v mesecu avgustu, v najboljšem slučaju se bi lahko z deli nadaljevalo že koncem tega leta. Rešuje se tudi nov zaplet z gradbenim dovoljenjem. Ureditev Lučine-Suhi dol:Objavljen je razpis za izvedbo del, odpiranje ponudb bo 20. avgusta, takoj za tem se bo lahko pričelo z odkupi zemljišč in kasneje z deli na trasi. Ureditev Gorenja vas –Todraž:Revizija celotnega projekta je bila v maju, popravki za 1. fazo do km 1200 so v teku. Razpis za gradbena dela bo do konca leta ob planiranih sredstvih v proračunu. Trebija – Sovodenj:V letošnjem letu bodo zaključena dela na km 2,5 v Hobovšah, na km 3,3 pri Pajklcu in km 4 pri Bucku. Za odsek od km 0,5 do 2,5 je pa v fazi projektiranja. Dogovorili smo se, da se v novembru spet dobimo v Ljubljani in pregledamo napredek na projektih, vmes bomo pa še povabljeni na odpiranje ponudb za Lučine-Suhi dol.  

Preberi več

9.1.2012

Otvoritev Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi

V prvi polovici maja 2011 je bila stara brv odstranjena in na njenem mestu v poletnih mesecih leta 2011 zgradili novo Neškovo brv po projektu ARCH Design iz Ljubljane. Avtorja zasnove brvi sta arhitekta Matjaž Krajnik in Matija Lenaršič s svojimi sodelavci. Novograjena brv je zasnovana kot pokrit peš most z dvokapno streho. Brv stoji na novih betonskih stebrih(na isti poziciji in velikosti kot obstoječa – rušena stebra) in novograjenih brežinah ter novih povezovalnih jeklenih nosilcih. Brv ima hodnik glede na obstoječo brv nekoliko nadvišan nivo, vse zaradi nivoja stoletnih voda. Zaščitni diagonalni oporniki, ki stojijo pred betonskimi stebri, so izvedeni iz kostanjevih tramov. Sama streha je zasnovana kot klasična večkapnica, v naklonu 38°, konstrukcija stebrov, leg in špirovcev je v hrastovem lesu. Kritina je sivi špičak. Žlebovi so izvedeni vzdolž celotne strehe, tudi na čopih. Ograja na mostu je lesena iz macesna, v enem delu je oblikovana s pokončnim polaganjem desk, v drugem delu pa je izvedena v modernejši formi-obliki in sicer z vodoravno položenimi deskami. Sam pod oziroma hodnik brvi je izveden iz kostanjevega lesa. Ta zasnova brvi je oblikovno podobna ostalim bližnjim mostovom čez Poljansko Soro. Zgrajena je v nostalgičnem duhu lesenih mostov oziroma brvi, kateri so dodani na brežinah modernejše ograje. S tem smo želeli poudariti pokriti klasični most. Na desnem bregu ob kapelici se hodnik in dostop do mostu pahljačasto razširi. Tu ob kapelici nastane prostor  za druženje. Most tako dobi simbolično poslanstvo povezovanja starega dela Gorenje vasi ob cerkvi z novejšim upravnim delom, ki se zaključi na prav tako novem Gorenjevaškem trgu. Zvonik , kapelica, most in trg z zastavo ter fontano formirajo glavno os v naselju. Gabariti nove brvi se glede na obstoječo brv bistveno niso spremenili. Pokriti del brvi znaša po dolžini31,7 min po širini2,2 m. Streha nad tem delom znaša največ32,4 min po širini2,9 m. Kap strehe je2,4 mod nivoja hodnika. Vrh slemena strehe je na višini 3,7m. Sam hodnik oziroma tlak brvi je približno4,5 mnad nivojem Sore. Pogodbeni izvajalec gradnje je bilo podjetje Topos Hotavlje d.o.o. iz Hotavelj, z njenima podizvajalcema Božičnik d.o.o. iz Gorenje Dobrave in Jeram Simon s.p. iz Podgore. Pogodbena vrednost investicije je znašala 178.000 EUR. Gradnja mostu se je poleg Občine Gorenja vas – Poljane financirala iz EU programa v okviru projekta  Slow tourism – čezmejnega sodelovanja Italija - Slovenija,  ki vsebuje niz projektov po celotni Gorenjski s področja izboljšave obvodnih ureditev in turizma ob vodi. S strani EU se je financiralo 110. 000,00 EUR, ostala sredstva je zagotovila občina Gorenja vas – Poljane. Zgrajeni most predstavlja enega najlepših pokritih mostov v regiji, s katerim želi lokalna skupnost obuditi del tovrstne dediščine naših prednikov, ki so skrbno in s trudom urejali prehode čez reko, da bi povezali naseljence obeh bregov reke in omogočili razvoj naseljem ob skozi stoletja strateško pomembni prometni poti po Poljanski dolini na severno Primorsko.

Preberi več

13.12.2011

Pot skozi Zalo - osvojeno 3. mesto med tematskimi potmi

Ocenjevanje krajev in vseh drugih sodelujočih v projektu Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela – lepa in gostoljubna z večdesetletno tradicijo, ki že dolgo sledi smernicam tako imenovanega zelenega turizma v okviru trajnostnega razvoja, je bilo letos prvič na prireditvi v okviru Dni slovenskega turizma v Portorožu, ki se jo je udeležil tudi častni pokrovitelj projekta, predsednik dr. Danilo Türk. Zaključna prireditev projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna 2011 s slovesno podelitvijo priznanj je bila 8. decembra, ob 18. uri v dvorani Evropa v Hotelu Bernardin v Portorožu. V tekmovanju s poglavitnim poslanstvom urejanja in ohranjanja okolja sta sodelovali dobri dve tretjini slovenskih krajev, razdeljenih po kategorijah, prilagojenih značilnostim naselja in turistični ponudbi. V panožnih tekmovanjih so se pomerile še srednje in osnovne šole ter vrtci, turistične kmetije, kampi, mladinska prenočišča, vojašnice, gasilski domovi in bencinski servisi Petrola. Kot posebna kategorija so bila ocenjena mestno, vaško in trško jedro. Na spletni strani TZS je potekalo glasovanje za NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše večje mesto, zdraviliški in turistični kraj. Prvič letos pa so se tekmovanju pridružile tudi tematske poti. Ocenjenih je bilo 14 tematskih poti. Najboljše ocenjene so Učna pot Škocjan, Hmeljska pot v Žalcu, Pot skozi Zalo v Žirovskem Vrhu in Gozdna učna pot Rožni studenec v Kočevju. Za osvojeno tretje mesto med najlepše urejenimi tematskimi potmi Turističnemu društvu Žirovski Vrh iskreno čestitamo.

Preberi več

Dostopnost