Aktualno

24.11.2012

Občinski nagrajenci za leto 2012

Plaketa Občine Gorenja vas – Poljane VALENTIN KOKALJ, upokojeni ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vasZa dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter vsestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) ROMAN KOKALJ, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas – PoljaneZa dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva,(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane URBAN JERAM, mednarodno priznan DJZa ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na svetovni klubski sceni.(po sklepu OS, št. 145, 13. redna seja z dne 25. 10. 2012) Priznanje župana Občine Gorenja vas – Poljane IZTOK SITAR, eden izmed najvidnejših ustvarjalcev stripa pri nasZa dolgoletno in mednarodno uspešno umetniško ustvarjanje na področju stripa, ilustracije in karikature

Preberi več

14.11.2012

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje

Namen obiska je bil neposredna seznanitev z odprto problematiko Rudnika Žirovski vrh s poudarkom na pospešitvi izvedbe sanacijskih del na plazu pod deponijo Boršt, ki jih je minister po ogledu ocenil kot utemeljene, saj zajemajo interventne ukrepe za drenažo zalednih vod, ki povzročajo plazenje. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo ministrstvo še v tem mesecu pripravilo predlog nadaljnjih aktivnosti glede RŽV za obravnavo na Vladi RS, do sredine decembra pa bo pripravljena novela zakona o trajnem zaprtju rudnika. Župan Milan Čadež je izpostavil tudi problematiko dolga do občine zaradi neplačevanja nadomestila za omejeno rabo prostora in nujnost čimprejšnjih ukrepov na odlagališču Boršt.

Preberi več

13.11.2012

Projekt REAAL

26. oktobra je bila v omrežje priključena fotonapetostna elektrarna moči 21 kWp za oddajo električne energije v omrežje. Nadaljujejo se dela na preureditvi kotlovnice (strojno instalacijska dela) in izgradnji novega zalogovnika za sekance. Izveden je bil zasip gradbene jame in hidroizolacijska dela krovne plošče.

Preberi več

6.11.2012

Podpis Gradbene pogodbe za izvedbo ureditve ceste Gorenja vas – Ljubljanica skozi Lučine

Na podpisu pogodbe so bili prisotni podpisniki g. Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, g. mag. Gregor Ficko, u.d.i.g., direktor Direkcije RS za ceste, g. Milan Roje, direktor podjetja REKON d.o.o., ki bo izvedlo gradbena dela in ostali predstavniki Direkcije RS za ceste ter Občine Gorenja vas – Poljane. Župan Milan Čadež je poudaril kako pomembna bo realizacija tega projekta oz. da je varnost v območju šol in vrtcev na prvem mestu, ob enem pa je spomnil na predvideno realizacijo projekta ceste Bloki – Todraž, ki je v zelo slabem stanju. Ker gre za cesto mimo otroškega vrtca in cestno povezavo do Industrijske cone Todraž, bi bila njena realizacijo še kako pomembna. Direktor Direkcije RS za ceste, g. mag. Gregor Ficko, se je strinjal z županom in poudaril, da je njihov cilj prav tako, realizirati čim več projektov in s tem zagotoviti čim večjo varnost otrok. Izrazil je zadovoljstvo, da se je projekt ureditve cestnega odseka v Lučinah do podpisa gradbene pogodbe tako hitro realiziral. Na pobudo župana g. Milana Čadeža o pomembnosti ureditve ceste Bloki – Todraž je povedal, da je priprava projektne dokumentacije v teku in da naj bi v prvi polovici naslednjega leta pričeli potekati pogovori o realizaciji tega projekta, najprej z odkupi zemljišč. Posebej je g. Ficko poudaril izgradnjo Gorenjevaške obvoznice, v sklopu 4. razvojne osi. Obvoznica je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, sledi razpis izvajalca del, vloga za evropska sredstva, predvideno pa je, da bi v začetku naslednjega leta pričeli z izbiranjem novega izvajalca in realizacijo projekta.

Preberi več

17.10.2012

Cetifikat Zlati kamen

Certifikat Zlati kamen izdvaja občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO 2012.

Preberi več

3.9.2012

Ultramaratonec Hilarij s kolesom po vseh slovenskih občinah

Slovenski ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij bo v dveh tednih prekolesaril vseh 211 slovenskih občin in županom dostavil zeleno sporočilo, s katerim želi opozoriti na pomen varovanja okolja. Hilarij je prepričan, da je ohranjanje naravnega okolja ključ za boljšo kakovost življenja na vseh ravneh, zato že skoraj 30 let izvaja odmevne »zelene« projekte. Zavzema se za promocijo kolesarjenja kot eno najbolj trajnostnih oblik rekreacije. Na svoji poti po Sloveniji bo promoviral tudi kolesarske poti Srca Slovenije za treking, družinske in bolj zahtevne cestne in gorske kolesarje. Hilarija je danes sprejel župan Milan Čadež, ki mu je za njegov podvig čestital in mu postregel s sladkimi dobrotami in vitaminskimi napitki z okoliških kmetij. Ob tej priložnosti mu je predstavil tudi občinski kolesarski krog, mu podaril promocijski material naše občine ter mu zaželel še veliko sreče pri nadaljevanju poti.

Preberi več

2.8.2012

Slovenska biatlonska reprezentanca na občinskem kolesarskem krogu

Udeleženci ture so bili: - Jakov Fak: 1. mesto svetovno prvenstvo 2012-posamično, 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta- Klemen Bauer: 5. mesto svetovno prvenstvo 2012-posamično, 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta- Janez Marič- Vasja Rupnik- Peter Dokl- Simon Kočevar- Andreja Mali: 2. mesto svetovno prvenstvo 2012-mešana štafeta (samo štartala v Gorenji vasi in se odpeljala proti Pokljuki)- Uroš Velepec: Glavni trener- Tomaš Kos: Strelski trener- Mitja Račečič: Fizioterapevt (spremstvo)- Matej Oblak: Vodja reprezentanc (spremstvo) Župan jih je pozdravil tudi ob zaključku treninga in jih ponovno povabil na »delovni« obisk v našo občino naslednje leto, kot priprave na Olimpijske igre v Sočiju 2014. Tudi naši biatlonci se zahvaljujejo za gostoljubje in lep sprejem v naši občini. Kot pravijo, bo dogodek ostal dolgo v spominu, predvsem zaradi enega najbolj napornih treningov, ki so ga opravili v letošnjem pripravljalnem obdobju.

Preberi več

25.7.2012

Delovni obisk direktorja Direkcije RS za ceste

Delovni sestanek je potekal na občini, njegovi sodelavci so si že predhodno ogledali projekte na terenu. Tema skupnega sestanka so bili vsi tekoči projekti državnih cest v naši občini. Obvoznica Gorenja vas:Po besedah direktorja g. Ficka, bo gradbeno dovoljenje  za obvoznico pridobljeno do konca letošnjega leta, potem bo objavljen javni razpis za izvedbo del, z gradnjo bi pa lahko pričeli že v drugi polovici naslednjega leta. Takoj se pa pričnejo aktivnosti prijave za črpanje evropskih sredstev, soglasje pa na DRSC pričakujejo v začetku naslednjega leta. Višina investicije je dobra 4,5 milijona EUR, pričakuje se pa do 85% sofinanciranje s strani EU. Občina pa mora zagotoviti sredstva  za gradnjo pločnikov, avtobusnih postajališč, dodatnih parkirišč in javne razsvetljave, predvidevamo v višini slabih 100.000 EUR. Škofjeloška obvoznica:Seveda nas Poljance tudi zanima, kako bo z škofjeloško obvoznico. Aktivnosti za prekinitev del z izvajalcem so bile izvedene in unovčena je bila bančna garancija. Nov razpis za izvajalca bo objavljen v mesecu avgustu, v najboljšem slučaju se bi lahko z deli nadaljevalo že koncem tega leta. Rešuje se tudi nov zaplet z gradbenim dovoljenjem. Ureditev Lučine-Suhi dol:Objavljen je razpis za izvedbo del, odpiranje ponudb bo 20. avgusta, takoj za tem se bo lahko pričelo z odkupi zemljišč in kasneje z deli na trasi. Ureditev Gorenja vas –Todraž:Revizija celotnega projekta je bila v maju, popravki za 1. fazo do km 1200 so v teku. Razpis za gradbena dela bo do konca leta ob planiranih sredstvih v proračunu. Trebija – Sovodenj:V letošnjem letu bodo zaključena dela na km 2,5 v Hobovšah, na km 3,3 pri Pajklcu in km 4 pri Bucku. Za odsek od km 0,5 do 2,5 je pa v fazi projektiranja. Dogovorili smo se, da se v novembru spet dobimo v Ljubljani in pregledamo napredek na projektih, vmes bomo pa še povabljeni na odpiranje ponudb za Lučine-Suhi dol.  

Preberi več

Dostopnost