Aktualno

8.5.2015

Ministrica Irena Majcen na obisku v Rudniku Žirovski vrh

Ministrica z delegacijo si je ogledala tudi drenažni rov pod odlagališčem Boršt, ki je ob izgradnji v devetdesetih letih uspešno ustavil plazenje, a se je to v zadnjih letih spet okrepilo. Lokalna skupnost predlaga izvedbo dodatnih ukrepov za odvod zaledne vode, ki povzroča plazenje. Ukrepi so že definirani, o njih pa bo ministrstvo odločalo še v letošnjem letu.

Preberi več

28.4.2015

Obeležitev 100-letnice Londonskega sporazuma v Gorenji vasi – »Ocena odlično bi bila premalo«

O mednarodnih okoliščinah ob sprejetju Londonskega sporazuma 1915 je predaval velik poznavalec obče, jugoslovanske in slovenske sodobne zgodovine, upokojeni profesor zgodovine na Filozofski fakulteti, prof. dr. Dušan Nečak. Analizo Londonskega sporazuma in njegove posledice – oblikovanje rapalske meje (določena je bila z rapalsko pogodbo med Kraljevinama Italijo in SHS, podpisano 12. novembra 1920 v Rapallu), ki je močno zarezala v naše ozemlje in v italijanskih krempljih pustila več kot 300.000 Slovencev in 200.000 Hravtov, je predstavila dr. Nevenka Troha, upokojena sodelavka Inštituta za novejšo zgodovino, ki se osredotoča na raziskovanje zgodovine Primorske in Istre. Mag. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine je obiskovalce seznanil z vojaško situacijo leta 1915 in oblikovanjem dolomitsko-soške fronte.  Jože Dakskobler iz Baške grape, planinec, športnik, ljubitelj narave in kulturno-zgodovinske dediščine, tudi rapalske meje in vsega, povezanega z njo, je predstavil čas od prihoda Italijanov v Baško grapo po formiranju rapalske meje do njihovega odhoda ob začetku 2. svetovne vojne. Predstavil je živahen utrip življenja ljudi ob tedanji meji v njihovih krajih ter še, kako danes sprejemajo in negujejo to dediščino. Ob meji se je razvil kontrabant Za konec je spregovorila še Milka Burnik, članica Turističnega društva Sovodenj in vodja Podružnične osnovne šole Sovodenj. Turistični podmladek na šoli je namreč že pred časom na natečaj Turizmu pomaga lastna glava prijavil projekt o odkrivanju rapalske meje v Občini Gorenja vas – Poljane in osvojil 1. Mesto. Nekdanja meja tu teče ravno po krajih okrog Sovodnja in okolice (Ermanovec, Podjelovo Brdo, Podlanišče, Nova Oselica, Laniše do Mrzlega vrha, kjer se spusti v žirovsko občino). Predstavila je življenje ob meji včasih, kjer se je predvsem razvilo tihotapstvo, t. i. 'kontrabant', in poudarila, da so bile posebej pri tem opravilu iznajdljive ženske. Njeno pripovedovanje so spretno dopolnili otroci sovodenjske podružnice, ki so s člani Turističnega društva Sovodenj pripravili dva igrana vložka, v enem so predstavili kontrabant čez mejo, v drugem pa prihod italijanskih vojakov, ki so po meji napeljali žičnato ograjo, s tem pa razmejili tudi marsikatero otroško prijateljstvo, ki je ostalo vsako na svoji strani meje. Ob rapalski meji je na ozemlju Kraljevine Jugoslavije začel nastajati utrdbeni sistem, imenovan Rupnikova linija, ki so ga gradili v letih pred 2. svetovno vojno. Teh časov se je z zbranimi na hudomušen način spominjal tudi prav poseben gost, 96-letni France Tomšič-Žvižgavčev France iz Brezovice, ki je 1939 in 1940 služil vojaški rok v Gorenji vasi, stanoval v barakarskem naselju nad Lajšami in aktivno sodeloval pri gradnji utrdb Rupnikove linije. Takole je z zbranimi delil vtise in spomine iz tistega časa: »V Gorenjo vas sem bil med služenjem vojaškega roka premeščen iz Karlovca, moral bi iti na Ptuj, pa sem pristal v Gorenji vasi. Stanoval sem v barakarskem naselju nad Gorenjo vasjo, delali smo pa na Peskih (zdajšnji peskokop), od jutra do večera. Malo smo se tudi družili z domačini. Čudoviti, pridni ljudje so bili to, dobili smo šnopc pa kruh.« Peljali smo ga tudi na samo lokacijo barakarskega naselja: »Prav tu smo bili, tu smo spali, lesene postelje so bile v dveh nadstropjih. Ob nedeljah smo šli v Gorenjo vas tukaj nekje« in pokazal s palico, »na Dobravo pa na desno!« Naprej smo ga peljali »Na Peske«, kjer je videl veliko betonsko testno steno za streljanje, ki jo je tudi sam betoniral, »pa tudi Rupnik je bil zraven, ko so streljali, dobro se je obneslo... Ko se je Rupnik peljal gor, smo pa že od daleč slišali hupo…«, malo višje je zagledal Tipski bunker in dodal: »Tu gor sem pa bil sedem dni zaprt, ker sem s kolesom na nedeljo šel domov in se prepozno vrnil, kolo sem pa imel spravljen pri Pucu na Dobravšcah«.  Nekaj je imela tu vojaščina tudi opraviti s takratno rapalsko mejo: »Iz naše barake je »ordinant« (prenašalec pošte) nesel pošto tudi v Kopačnico, Sovodenj in Žiri« Povedal je še veliko zanimivega, na koncu je pa rekel: »Jest sem prav zadovoljen, dober zrak imate...« Pohodnikom pasulj po originalnem vojaškem receptu  Po srečanju je županova projektna skupina za oživitev Rupnikove linije udeležence, ki jih je bilo prek 70, povabila na pred kratkim urejeno novo (krajšo) tematsko pot Po sledeh gradnje Rupnikove linije. Ta pelje od pokopališča v Gorenji vasi, kjer so uredili večjo informativno tablo, ob kateri stojita dve protitankovki oviri. Ti so pripeljali iz radovljiške občine, kjer je oživljanje Rupnikove linije v turistične namene še v povojih. Pot pelje dalje do bunkerja nad Kršišnikom, Volčje njive (Vrh krogov), Hrastja, lokacije barak do Škofovega bunkerja nazaj do izhodišča. Zbrane so po njej popeljali vodniki Rupnikove linije, z Matjažem Šifrarjem na čelu, ki je med prvimi začel v občini ljubiteljsko raziskovati objekte Rupnikove linije. Na mestu, kjer je nekoč stalo barakarsko naselje, je na 'platoju' obiskovalce pričakala prava vojaška malica – pasulj po originalnem vojaškem receptu, ki so ga za to priložnost pripravili v gostilni Pr' sedmic v Gorenji vasi.   Če prej ne, večji projekt spet 2018? Navdušen nad včeraj izpeljanim dogodkom je bil župan, Milan Čadež: »Odlična ocena je premalo. Zelo sem zadovoljen s povedanim, z obiskom, pa tudi s tem, ko vidim zadovoljne, vse bolj radovedne obiskovalce na poti. Predvsem sem vesel, da je med nami tudi g. France Tomšič, ki je aktivno sodeloval pri gradnji utrdb Rupnikove linije in nam danes res veliko povedal.« Prof. dr. Dušan Nečak, ki je obenem predsednik županove projektne skupine, pa je prepričan, da »se je Rupnikova linija kot turistična destinacija ter kot kulturna in arhitekturna ostalina zasidrala med lokalnim prebivalstvom in da se bo tudi širše. Ta kombinacija med teoretično-strokovnim in praktično-strokovnim delom se je pokazala za zelo uspešno, kar je začutila tudi publika in je bila, po vtisih sodeč, zelo zadovoljna.«  O nadaljnjih načrtih županove projektne skupine je bilo slišati, da bodo vsako leto kaj dodali na krajši in daljši tematski poti. Če je pred dvema letoma potekala okrogla miza na temo Rupnikove linije, in so na Golem vrhu v utrdbi za javnost odprli muzej, letos 100-letnica londonskega sporazuma potem bo naslednji večji projekt v letu 2018, ko bo minilo 100 let od konca prve svetovne vojne.

Preberi več

29.12.2014

Povezava iz Todraža v Žirovski vrh in naprej prek novega mosta

Na občini Gorenja vas - Poljane se je sprejela odločitev, da se zgradi nov most in s tem ciljem se je izpeljalo vse ustrezne postopke. Že takrat se je načrtovalo, da bi most vsaj za osebni promet odprli do novega leta, seveda, če bo vreme gradbincem naklonjeno. Glavni izvajalec Topos Hotavlje d.o.o. s podizvajalcem, Zidarstvom Stanonik, je z deli na terenu pričel dne 20. novebra 2014 in v rekordnem času dela tudi zaključil. Domačini so ob slovesnosti pripravili lep kulturni program, novi pridobitvi se je tudi nazdravilo, domači župnik, gospod Gregor Luštrek, ga je blagoslovil. Trak so prerezali predsednica KS Gorenja vas Mirjana Možina, direktor glavnega izvajalca Topos, Tomaž Potočnik, in župan Milan Čadež. Strošek celotne investicije, ki ga je pokril občinski proračun in je zajemal rušenje močno poškodovanega mostu, izdelavo celotnega novega mostu s pripadajočim kamnitim oblaganjem struge in tlakovanjem struge pod mostom ter izdelavo PZI projektne dokumentacije, je znašal 47.580,00 EUR z DDV. Še vedno pa ostaja grenak priokus, saj je ta strošek, ki zelo obremenil občinski proračun nastal zaradi neurejene struge potoka Brebovnščica v preteklosti s strani pristojnih državnih inštitucij in bi, ob primernem vzdrževanju struge, bil bistveno manjši ali pa ga sploh ne bi bilo!!!

Preberi več

23.12.2014

Novoletna preventivna akcija Zavarovalnice Triglav d.d.

Novoletna preventivna akcija je del družbeno odgovornega projekta Zavarovalnice Triglav »Za boljši jutri«. V okviru tega je največja slovenska zavarovalnica del finančnih sredstev, ki jih vsako leto nameni za novoletna darila poslovnim partnerjem, razpršila po vsej Sloveniji in podprla 22 različnih projektov v lokalnih skupnostih. Sredstva je županu občine simbolično predala ga. Janka Planinc, direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav.    

Preberi več

15.12.2014

Srečanje občinskega partnerstva 2014 v Vrbi na Koroškem

Ob prihodu sta udeležence pozdravila župan Občine Vrba/Velden ter predsednik Koroške občinske zveze, g. Ferdinand Vouk, in predsednik AACC-Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje, g. Bernard Sadovnik. Sledila je vsebinska razprava o možnosti sodelovanja občin v okviru novega programa EU 2014 - 2020 na področju turizma, gospodarstva in energije ter o sodelovanju in pobratenju gorenjskih in koroških občin. Pred ogledom božičnega trga v Vrbi ob Vrbskem jezeru je bila z uradno proslavo obeležena 10. obletnica pobratenja občin Bled in Vrba/Velden.

Preberi več

1.12.2014

Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2014

V soboto, 29. 11., smo v Poljanah počastili občinski praznik in 20. obletnico ustanovitve občine ter letošnjim nagrajencem podelili občinska priznanja. Na prireditvi so svoje vtise 20-letnega obdobja strnili častni občani, oba ravnatelja, župnik, župan, direktorica občinske uprave, ki smo si jih na prireditvi ogledali na predstavitvenem platnu. Posamezne prizore so popestrili vrhunski glasbeni in plesni vložki. Nastopili so: Miha Križnar, Barbara Dolenc, pevski zbor Manual, Hana Kavčič in plesna skupina Step.Bogatemu in raznovrstnemu kulturnemu programu je sledila slovesna podelitev nagrad. Naziv častni občan je posthumno prejel pisatelj VLADIMIR KAVČIČ za obsežno pisateljsko delo.Plaketo občine je prejelo PGD POLJANE za prostovoljstvo in požrtvovalnost v preteklih 120. letih ter uspešno soočanje z gasilskimi izzivi sodobnega časa.Priznanja občine so prejeli:- gospa BREDA BOGATAJ za dolgoletno prostovoljno delo v OO Rdečega križa Gorenja vas in za 10-letno vodenje skupine Zarja,- DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA BLEGOŠ za ohranjanje in razvoj pestrih podeželskih dejavnosti,- PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS za uveljavljanje planinstva v preteklih 40. letih,- PGD SOVODENJ za požrtvovalno delo in pomoč krajanom v preteklih 60. letih.Priznanje župana pa je prejel GREGOR STANONIK za izjemne rezultate na najtežjih mednarodnih gasilskih tekmovanjih.    

Preberi več

17.11.2014

Občina Gorenja vas - Poljane boter češnje drobnice v Levstikovem sadovnjaku

Letošnjo pomlad so organizatorji začeli z zasajanjem slovenskih sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku, ob poti med Litijo in Čatežem. Drevesa so zasajena ob poti in z barvnimi tablami na hrastovih totemih označena in opisana v sliki in besedi. Obiskovalci Levstikove poti se bodo ob pogledu na informacije o slovenskih starih sadnih sortah zavedali vrednosti neokrnjenega okolja, ki nudi številne priložnosti za kvalitetno življenje in tudi kvaliteto preživljanja prostega časa v naravi. Češnja drobnica je posajena v spomin na Poljansko dolino in hribe okrog nje, kjer je vsako pomlad pokrajina odeta v čudovite bele barve, in v nostalgičen spomin na češnje iz slovenskega filma Cvetje v jeseni. Levstikov sadovnjak

Preberi več

Dostopnost