Aktualno

Uskladitve preživnin v letu 2024

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

25.1.2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je centre za socialno delo obvestil, da je v Uradnem listu RS, št. 4/24 objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2024, na podlagi katerega se v skladu s 107. in 198. členom Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23, v nadaljevanju DZ) uskladi preživnina, določena z izvršilnim naslovom.

V skladu z navedenima določbama Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. To obvestilo je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov.

Iz Uradnega lista RS, št. 4/24, objavljen s strani Vlade Republike Slovenije izhaja, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. 2. 2023 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2023, s 1. 2. 2024 povečajo za 4,2 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2023, se povečajo za 4,0 odstotke. Preživnine, določene ali dogovorjene v mescu marcu in aprilu 2023, se povečajo za 3,3 odstotka. Preživnine določene ali dogovorjene v mesecu maju 2023, se povečajo za 1,8 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, se povečajo za 0,7 odstotka. Preživnine, ki so bile dogovorjene v mesecu juliju, avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru 2023 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

Dostopnost