17. redna seja občinskega sveta

20.06.2013

Dnevni red

Gradivo

Obrazložitve


1. točka: Potrditev zapisnika 16. seje občinskega sveta


2. točka: Odgovori na pobude


2. točka: Pobuda M. Kržišnika in odgovori nanjo


3. točka: Osnutek odloka o OPPN za območje POH-51-2- počitniški objekti Podvrh - PREDLOG


3. točka: OBRAZLOŽITEV


3. točka: OSNUTEK 2-1 OPN


3. točka: OSNUTEK 2-2 LEGA


3. točka: OSNUTEK 2-3-1 VAROVANJA


3. točka: OSNUTEK 2-3-2 VAROVANJA


3. točka: OSNUTEK 2-7 LEGA OBJEKTOV


3. točka: OSNUTEK 2-8 PREREZI


3. točka: OSNUTEK 2-9 INFRASTRUKTURA


3. točka: Zapisnik 14.seje Odbora PPVP


4. točka: Predlog Odloka o OPPN za območje GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica - Hlavče Njive - OBRA


4. točka: ZASNOVA


4. točka: ZASNOVA


4. točka: LEGA


4. točka: PREREZI


4. točka: KONČNI PREDLOG


6. točka: Analiza pripomb k osnutku statuta


6. točka: Obrazložitve k statutu


6. točka: Pregled glavnih novosti statuta


6. točka: Pregled sprememb statuta


6. točka: Predlog statuta Občine Gorenja vas - Poljane


6. točka: Zapisnik 2. seje statutarne komisije


7. točka: Obrazložitve OŠ Odloka o ustanovitvi šol OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane


7. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah OŠ Poljane


7. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas


7. točka: Odlok OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas


7. točka: Odlok OŠ Poljane


7. točka: Zapisnik 8. seje Odbora za šolstvo


8. točka: Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka


8. točka: Odlok o ustanovitvi skupnega organa v JZ Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka


9. točka: STC Stari Vrh: Poslovno poročilo za leto 2012


9. točka: STC Stari Vrh: Pregled


9. točka: STC Stari Vrh: ZRGD 2012 in bilanca stanja


9. točka: STC Stari Vrh: ZRGD 2012


9. točka: Zapisnik 14 seje Odbora za gospodarstvo, 6.6.2013


10. točka: Poročilo za 2012 za kulturni center slikarjev Šubic


13. točka: Obvestilo o zbiranju pobud za OPN


13. točka: Bilance podjetij 2012


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost