Aktualno

29.10.2020

Odobrena evropska sredstva za vodovod Lučine in Hlavče Njive

Investicija obsega izgradnjo 18,5 km novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je postopek odobritve tekel že vse od leta 2017, končno vlogo smo skupaj z nosilno občino Škofja Loka oddali lanskega decembra, postopek pa se je z izdano odločbo zaključil včeraj. Odobritev je torej rezultat učinkovitega medobčinskega sodelovanja in povezovanja na škofjeloškem območju. Za vse vodovodne odseke so že pridobljena gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, zato se bo gradnja lahko pričela nemudoma po izbiri izvajalca del, predvidoma spomladi 2021, vsa dela pa morajo biti zaključena do leta 2023.  Z investicijo bodo v celoti na novo urejene tudi vse naprave in objekti cevovoda in na novo zgrajen obsežen nov cevovod večje kapacitete. S tem bomo izboljšali tako kakovost kot kapaciteto pitne vode in bistveno prispevali k izboljšanju vodooskrbe osrednjega območja občine.

Preberi več

28.10.2020

Telefonski razbremenilni pogovori

Namen telefonskega svetovanja je nudenje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času epidemije. Telefonska podpora se odvija v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa namenjena poglobljeni (psihoterapevtski ali psihiatrični) obravnavi. Svetovalci na telefonu so psihologi ali drugi ustrezno usposobljeni zdravstveni (so)delavci, z delovnimi izkušnjami na področju duševnega zdravja. Več informacij glede psihosocialne pomoči je na voljo tudi na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj oziroma na spletni strani koordinatorja mreže telefonskih svetovalcev, tj. Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V teh dneh so aktivni tudi na družabnih omrežjih – na Facebook strani Centra za krepitev zdravja strokovnjaki (kineziologi in fizioterapevti) redno objavljajo vadbe, ki so namenjene širokemu krogu ljudi, hkrati pa objavljajo tudi psihološke vsebine, ki so namenjene vsem prebivalcem za razbremenitev in sprostitev.Brezplačno terapevtsko pomoč v teh dneh ponuja tudi PSIHOTERAPIJA HIŠKA. Klice sprejemajo na 041 449 908 med 17. in 19. uro ter e-naslovu stik@psihoterapija-hiska.si.Hkrati naj vas spomnimo, da za informacije o koronavirusu lahko še vedno pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 1404. 

Preberi več

26.10.2020

Zaprtje otroških in športnih igrišč v občini

Prosimo vas za dosledno upoštevanje ukrepa, ki bo veljal do preklica. Ostanite doma in zavarujte svoje zdravje in zdravje vaših otrok, zato upoštevajte vsa navodila izdana s strani pristojnih služb.

Preberi več

23.10.2020

Poziv poveljnika Civilne zaščite občine

Samo včeraj je bilo potrjenih 26 okužb, kar je največ doslej. Od začetka epidemije do zdaj je bila potrjena okužba pri 102 občanih, kar je preračunano 1.349 primerov na 100.000 prebivalcev. Ostanimo odgovorni in če smo v karanteni:- ne odhajajmo od doma (ne zapuščajmo doma, ne hodimo v službo, trgovino ali druge institucije),- izogibajmo se stikov z drugimi,- ne sprejemajmo obiskov na domu. Še več priporočil tudi na spletni strani NIJZ. Priporočamo dosledno spoštovanje vseh navodil in omejitev. Tistim, ki premagujete bolezen, želim čimprejšnje okrevanje, vsem ostalim pa, da ostanemo zdravi! Za vaš trud za naše skupno dobro vsem iskrena hvala. Primož Kokalj, poveljnik Civilne zaščite

Preberi več

23.10.2020 Na parkirišču pod Sokolskim domom v Gorenji vasi je bila danes nameščena polnilna postaja za električna vozila. Foto: Bernard Strel

Nameščena polnilnica za vozilo Prostofer

Občina je v preteklem mesecu izvedla celotno gradbeno predpripravo lokacije vključno z izgradnjo elektrokabelskih povezav s pripadajočo opremo in ureditvijo talnih označb. Na območju zelenice je bila dodatno nameščena tudi polnilnica za e-kolesa, ki je bila dodatno urejena tudi na območju prireditvenega prostora Stari vrh, kjer so jo v naravno okolje umestili z uporabo lesa. Štiri nova e-kolesa pa so v upravljanju Zavoda Poljanska dolina, kjer se je mogoče dogovoriti za izposojo. Za prihodnji teden predviden zagon projekta Prostofer s slavnostnim prevzemom e-vozila in usposabljanjem prostovoljcev pa je bilo zaradi epidemije žal potrebno prestaviti vsaj za mesec dni, izveden pa bo takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Ob tej priliki se posebej zahvaljujemo vsem sedmim prostovoljcem, ki so se že odzvali povabilu k sodelovanju pri izvajanju prevozov za starejše za zagotavljanje osnovnih oskrbnih storitev, za kar je med občani že sedaj veliko zanimanje. Še vedno pa velja povabilo morebitnim novim prostovoljcem, ki bi želeli sodelovati v mreži Prostofer, da za nadaljnji dogovor pokličejo na telefonsko številko občine 04 51 83 100.

Preberi več

22.10.2020

Občinski center za pomoč

Ta je namenjen vsem občanom, ki ne bodo smeli sami odhajati od doma, ker bodo v samoizolaciji ali karanteni, in nimajo svojcev ali druge osebe, ki bi jim lahko priskočila na pomoč pri izvedbi nakupa nujnih prehranskih in zdravstvenih izdelkov. Kontaktni podatki: Telefon: (04) 518 31 17 - pon. - čet. med 8. in 15. uro in petek med 8. in 13. uro E-pošta: cz@obcina-gvp.si Občinski center za pomoč hkrati še poziva vse občane, ki so zdravi in bi bili pripravljeni kot prostovoljci sodelovati pri oskrbi občanov na terenu, da se javijo na zgornjo telefonsko številko ali po e-pošti.  

Preberi več

21.10.2020

Prilagojeni način poslovanja občinske uprave

- telefonske številke sprejemne pisarne: (04) 518 31 00,- elektronske komunikacije preko e-naslova: info@obcina-gvp.si,- navadne pošte: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,- neposrednih kontaktov sodelavcev občinske uprave, ki so na voljo na povezavi. V primeru, da zgoraj navedeni načini komunikacije niso izvedljivi, je potrebno predhodno naročilo stranke na telefonsko številko sprejemne pisarne: (04) 518 31 00. Ob vstopu vas bo sprejel javni uslužbenec, s katerim ste se dogovorili za vstop. V prostore občinske uprave lahko vstopajo samo zdrave osebe, ki morajo nositi zaščitno masko, ob vhodu morajo razkužiti roke in upoštevati ustrezno varnostno razdaljo. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Preberi več

20.10.2020

Kampanja Covid-19 - Nalezimo se dobrih navad

S kampanjo ozaveščajo, da lahko z upoštevanjem pravil stroke, kot je umivanje rok, nošenje maske in vzdrževanje distance ter tudi z uporabo aplikacije #OstaniZdrav pred širjenjem novega koronavirusa zaščitimo sebe in s tem tudi druge, z upanjem, da bodo ta priporočila postala dobre navade vseh nas. Povabljeni, da kampanjo dobrih navad spremljate na povezavi. Uradna spletna stran kampanje pa živi na naslovu Dobre navade in na FB strani Ministrstva za zdravje. Priporočamo tudi (aktivno posodobljena) higienska navodila na spletni strani NIJZ.Higienski ukrepi proti koronavirusuNajbolj preprosti ukrepi so pri preprečevanju virusa zelo učinkoviti, če se jih le dosledno držimo. Pazimo na redno uporabo maske na javnih površinah, poskušamo se ne dotikati obraza, bolj pogosto si umivajmo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo, ohranjamo varno razdaljo, kašljamo in kihamo v rokav ter ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in imamo vročino.

Preberi več

19.10.2020

Vlada razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

Poleg razglasitve epidemije je Vlada RS izdala tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 s katerim se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19: - začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,- začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,- omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Klicni center za informacije o novem koronavirusuV pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je ponovno vzpostavljeni klicni center. Na vaša vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na brezplačno telefonsko številko 080 1404. Vse občane ponovno pozivamo, da spoštujejo in dosledno upoštevajo sprejete vladne ukrepe ter priporočila za preprečevanje širjenja virusa.  

Preberi več

16.10.2020

Slovenija oživlja!

Globalni akciji ozaveščanja se pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi letos pridružujemo študenti medicine iz obeh slovenskih fakultet, skupaj s študenti petih zdravstvenih fakultet, člani Zveze tabornikov Slovenije, člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter predstavniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije. V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije organiziramo vseslovensko akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru katere želimo vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja pa kot veščino ki rešuje življenja.Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in po svetu smo se odločili letošnjo akcijo izvesti v virtualnem okolju – s pomočjo medijev, socialnih omrežij in svetovnega spleta. Upamo, da bomo na ta način dosegli še več Slovencev, kot bi jih sicer s prikazi na terenu. Zadnje raziskave kažejo, da se vse manj laikov odloča nuditi temeljne postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju v času epidemije koronavirusa, četudi je ta oseba njihov znanec, družinski član. Zato bomo letos naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo, ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije COVID-19. Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji Slovenija oživlja!Kje smo 16.10. 2020? www.zsms.si/slovenijaozivlja Facebook: Dogodek Slovenija oživlja! 2020, @SloMSIC Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic  

Preberi več

15.10.2020 Asfaltiran odsek ceste Lovran - Vic v skupni dolžini 400 m. (Foto Jure Burnik)

Asfaltiranja po krajevnih skupnostih v fazi zaključevanja

V Krajevni skupnosti Gorenja vas je bil na Žirovskem vrhu asfaltiran 500 m odsek ceste proti Javorču, na relaciji Volaka - Dole in Volaka - Debeni pa so bili asfaltirani krajši odseki v skupni dolžini 300 m. Izvedena je bila tudi delna obnova in asfaltiranje JP Volaka - Čabrače v skupni dolžini 300 m in krajši odseki na LC Suša - Malenski vrh v dolžini 150 m. V Krajevni skupnosti Trebija je bil asfaltiran odsek JP Lovran – Vic v skupni dolžini 400 m, izvedeno pa bo tudi krpanje uničenega asfalta na Fužinah pri odcepu za Kladje.  Asfaltiranja po krajevnih skupnostih se nadaljuje v mesecu oktobru in bodo predvidoma končana do konca meseca. 

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost