Aktualno

12.6.2020

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Tradicionalni županov izlet z najuspešnejšimi devetošolkami in devetošolci kot nagrada za trud in uspeh v osnovni šoli, skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, v letošnjem letu ni bil mogoč. Zato je župan obiskal devetošolce v njihovih šolah. Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2019/2020 so bili Ana Marolt, Ana Zala Čadež, Sandra Eržen, Miha Bogataj in Anja Luznar. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Matevž Ažbe, Gal Dolenc in Neja Biček. Četudi se letošnje šolsko leto zaključuje drugače kot prejšnja, je župan vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje.         

Preberi več

15.6.2020

Odprtje Info točke v Gorenji vasi

Odprta je vsako soboto in nedeljo od 9. do 13. ure. Zagotovite si vse potrebne informacije pred začetkom raziskovanja naše prelepe Poljanske doline.

Preberi več

12.6.2020

Minister Černač na obisku v Poljanski dolini

Izpostavil je tudi dodatna sredstva v višini 750 milijard evrov na ravni EU, ki jih je za odpravo posledic pandemije COVID-19 predvidela Evropska komisija. »Iz tega naslova bo Slovenija upravičena do 2,6 milijarde evrov za ukrepe na področju zdravstva, gospodarstva in trga dela. V tem okviru bomo spremenili Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in pripravili podlage za naprej,« je pojasnil minister. Ogledal si je tudi nastajajoči 'zeleni' projekt - glamping center Charming Slovenia v Kopačnici, kjer se bo predvidoma prihodnje leto začela gradnja novega glamping centra. Projekt je eden izmed lokalnih projektov, ki sledi usmeritvam Slovenije na področju razvoja turizma, saj bo omogočil preživljanje prostega časa in počitnic v naravi. Po tovrstnem turizmu je tudi vedno več povpraševanja. Župan Milan Čadež je ministru predstavil tudi projekte, ki si jih je zastavila občina in za uresničitev katerih bi bila potrebna dodatna sredstva, celovito zgodbo dvorca na Visokem, Rupnikove linije, ureditev centra Poljan in novogradnjo podružnične šole v Javorjah. Izjava za javnost Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V Občini Gorenja vas - Poljane bi v programskem obdobju 2021-2027 želeli oblikovati neposreden kohezijski projekt v katerega bi združili bogate še neizkoriščene danosti osrčja Poljanske doline na način, da bi jih obnovili, sonaravno razvili in prezentirali z nasodobnejšimi digitalnimi rešitvami, ki bi vključeval: Ureditev dvorca Visoko, ki je razglašen za kulturno dediščino državnega pomena, občina pa ga je s pretežno lastnimi sredstvi že delno obnovila, obnovo je potrebno dokončati in dodati vsebino. Tu vidimo možnost vključitve bogate zapuščine fotogafskih eksponatov in aparatov svetovno znanega fotografa Vlastje Simončiča, ki se trenutno nahaja v Fotomuzeju Gorenja vas in bi jo bilo mogoče zelo inovativno predstaviti na sodobnejši način. Uredili bi tudi dostop do dvorca preko pokritega mostu, na lokaciji, kot je bil v časih, ko je na dvorcu še bival dr. Ivan Tavčar (dediščina pokritih mostov je značilna za Poljansko dolino ki je zaščitena kot primer ohranjene kulturne krajine). Rupnikovo linijo, sistem podzemnih vojaških utrdb, ki je razvejan na različnih lokacijah občine in je tudi že razglašen za kulturno dediščino, v podzemnih rovih pa so že prezenitrani eksponati iz časa gradnje, izvajajo se redni vodeni turistični ogledi. Fascinanten način same gradnje med obema vojnama in sam pomen linije bi želeli aktualizirati s postavitvijo bivakov na območju linije, s čimer bi omogočili doživetje in izkušnjo življenja v času gradnje. V dolino smo že uredili posebno tematsko pešpot Rupnikove linije z domiselnimi označbami, na izhodišču tematske poti pa bi želeli urediti še tematski adrenalinski park, s čimer bi projektu dodali noto rekreacije v naravi in promocijo zdravega načina življenja, hkrati pa bi služil kot vstopna točna parku Rupnikove linije. Ob tematski pešpoti bi uredili reprezentančno razgledišče na nekdanji lokaciji, ki omogoča pogled vse do letališča Brnik. Obnovili bi elemente tehniške dediščine na dostopnih cestah do utrdb, ki se še danes odlikujejo po izvrstni izvedbi posamičnih elementov in so poznane s skupnim nazivom »vojaške ceste«. Pomnik vojnemu pustošenju v Poljanah, kjer je bila po vojni porušena znamenita baročna cerkev sv. Martina, največja v Poljanski dolini. Ob gradnji mimoidoče ceste smo pred desetletjem izvedli arheološke raziskave in naleteli na kvalitetno ohranjene temelje še dveh starejših cerkva, celo iz romanskega obdobja. Projekt dediščine iz preteklosti bi zato želeli aktualizirati s prezentacijo navedene arheološke dediščine, ki je že vpisana v register ZVKD. Na prostem bi uredili areheološki park s simbolnim pomnikom tisočletne dediščine, ki nosi močno sporočilo tudi za današnje in prihodnje rodove, s tem bi razvili posebno znamenitost, po kateri bi bila Poljanska dolina v prihodnje posebej prepoznavna. Naselje Javorje pod Blegošem, ki se odlikuje po idilični naravi, pestremu turističnemu utripu in hitri rasti prebivalstva, na kar želimo odgovoriti z razvojem primerne športne in izobraževalne infrastrukture v kraju, ki potrebuje tudi nov vrtec. Povezali bi jo z dediščino in posebnostmi območja, saj je bil pred leti na tej lokaciji odkrit meteorit, ki so ga domačini že postavili na ogled obiskovalcem. 

Preberi več

8.6.2020

Obnova Dvorca Visoko in odprtje kavarne Visoko

Občina je iz strani Ministrstva za kulturo za izvedbo obnove prejela nepovratna sredstva v višini 95.071 evrov, del sredstev pa pričakujemo tudi za obnovo fasade dvorca, ki smo jo dodatno izvedli ob sklepu investicije. Pričakujemo še, da bo k interventni obnovi starodavnega dela vzhodnega pročelja stare kašče pristopil tudi Konservatorski center Slovenije, kamor smo že oddali vlogo za čimprejšnjo izvedbo del. Z ureditvijo ogrevanja bo Dvorec Visoko lahko odprt vse leto in bo na voljo obiskovalcem za obisk kavarne in muzejskih zbirk. Lično opremljena kavarna Visoko je tako odprta vsak dan, letošnje poletje pa se je nadgradila z novo, svežo ponudbo napitkov, poleg katerih lahko obiskovalec svoj obisk nadgradi še s Tavčarjevo, Metino ali Kosmovo tortico…., ki doživetje Tavčarjevih del naredijo še bolj nepozabno.      

Preberi več

5.6.2020

Dvig slovenske zastave na Sovodnju

Občina je iz strani Ministrstva za infrastrukturo za izvedbo investicije prejela nepovratna sredstva v višini 156.966,90 evrov. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 714.000 evrov z DDV. Šola zdaj na zunaj in znotraj deluje bolj prijetno, sveže, vabljivo. V ta namen je pred šolo v vogalu igrišča postavljen tudi 18-metrski drog na katerem je zavihrala slovenska zastava.

Preberi več

1.6.2020

Energetsko - svetovalna pisarna zopet odprta

Svetovanja so individualna in so za občane brezplačna. Za njihov obisk pa je obvezna predhodna prijava na telefonsko številko Razvojne agencije Sora: 04 50 60 220. Na isti telefonski številki so vam na voljo tudi za dodatne informacije.

Preberi več

25.5.2020

Spremenjeni način poslovanja občinske uprave

- glavni vhod v Sokolski dom je ponovno odprt;- stranke lahko dostopajo do steklenih vrat v prvem nadstropju, ki bodo zaprta;- pred steklenimi vrati je potrebno za vstop v prostore občinske uprave poklicati na telefonsko številko sprejemne pisarne, 04 51 83 100, kjer stranka dobi nadaljnja navodila;- stranke vstopajo v prostore posamično;- vstop v prostore občinske uprave ni mogoč v kolikor je uslužbenec, h kateremu je stranka namenjena, odsoten iz pisarne;- vstop je dovoljen samo zdravim osebam, ki ne kažejo znakov prehladnih obolenj in bolezni;- ob vstopu je obvezna uporaba zaščitne maske in razkužila;- med uslužbencem in stranko je potrebno upoštevati varno medosebno razdaljo 1,5 metra. Stranke prosimo, da se osebno oglasijo v prostorih občinske uprave samo v nujnih primerih, ko zadev ni mogoče urediti po telefonu ali elektronski pošti. Vse stranke občinske uprave pozivamo k doslednemu upoštevanju navedenih navodil s ciljem zaščite zdravja nas vseh in se obenem zahvaljujemo za dosedanje učinkovito odzivanje v času epidemije COVID-19.

Preberi več

20.5.2020

Ponovno odprtje Krajevnega urada Gorenja vas

Uradne ure so ob torkih od 8. do 15.30 ure. Za vse informacije so vam na razpolago na telefonski številki: 041 741 738 ali na elektronskem naslovu: ue.skofjaloka@gov.si. 

Preberi več

18.5.2020

Vračilo gradiva, izposojenega pred zaprtjem knjižnice

Hkrati tudi obveščajo, da bodo, ob upoštevanju nekaterih ukrepov (razkuževanje rok na vhodu, uporaba maske in omejitev hkratnega števila obiskovalcev v prostoru), v petek, 22. maja 2020, odprli tudi izposojevališče na Sovodnju, in sicer po rednem urniku, med 13. in 17. uro.

Preberi več

4.5.2020

Obratovanje zbirnega centra Todraž

Pri tem uporabnike obveščamo in prosimo, da storitve oddaje komunalnih odpadkov v zbirnem centru koristijo samo za nujne potrebe in v zbirni center dostavijo že predhodno ločeno zbrane odpadke, da je njihov čas zadrževanja v zbirnem centru čim krajši. V smeri odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS morajo uporabniki upoštevati varnostno razdaljo 2 metra in uporabljati zaščitne maske ter ob tem upoštevati navodila delavcev v zbirnem centru glede vstopa in ravnanja z odpadki. Pri tem velja, da se v zbirnem centru naenkrat lahko nahaja največ 5 oseb, ostali, če je potrebno, počakajo pred zbirnim centrom v predpisani razdalji oz. po možnosti v avtomobilu. Zaščitne maske v zbirnem centru niso na voljo, zato jih uporabniki prinesejo s seboj. V primeru nejasnosti smo vam na voljo na telefonski številki (04) 51 83 100. Vsem uporabnikom storitev zbiranja komunalnih odpadkov se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Preberi več

4.5.2020

Odpiralni čas lekarne Gorenja vas

Spremenjena ostane nočna dežurna lekarniška služba do preklica epidemije COVID-19. Popoldanska izmena v lekarni Kranj tako ostaja podaljšana do 22. ure.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost