Aktualno

3.3.2020

Na pojav virusa dobro pripravljeni

Dr. Andreja Krt Lah je izčrpno predstavila stanje in preventivne ukrepe, ki so jih sprejeli v Zdravstvenem domu Gorenja vas. Prav tako sta obe osnovi šoli že sprejeli in spletno objavili načrt izvajanja dela, ki vsebuje pregledna navodila o organizaciji pouka v primeru pojava virusa, s katerim so podrobno seznanjeni tako učitelji in učenci. Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas Osnovna šola Poljane Prisotni so ocenili, da so nosilne ustanove v občini na morebitne spremenjene razmere dobro pripravljene. Še naprej pa vabimo vse občane k spremljanju objav Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter še posebej k spoštovanju dobre prakse pri preventivnem ravnanju, ki bistveno pripomore k obvladovanju tveganj širitve virusa.

Preberi več

27.2.2020

Informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev

V zdravstvenem domu Gorenja vas so pripravili seznam preventivnih ukrepov: V času, ko kroži večje število virusov, ki povzročajo akutne okužbe dihal, med drugim tudi novi koronavirus, so osnova zaščite pred okužbo dobre higienske navade. 1. Umivanje rok: čimvečkrat dnevno, zlasti pa po stiku s predmeti, ki se jih dotika večje število ljudi.2. Zračenje in večkrat dnevno mokro čiščenje predemetov, ki se jih dotika več ljudi, prostorov in WC.3. Skrb za dobro kondicijo z zadosti počitka, spanja, kvalitetno prehrano in zadostnim vnosom tekočin, čim več gibanja na svežem zraku.4. Izogibanje zaprtih prostorov, kjer se zbira večje število ljudi.5. »Higiena kašlja« mora postati obvezna povsod, zlasti pa na javnih mestih! Pri smrkanju, kihanju in kašljanju si v sili pokrijemo obraz z rokavom, še bolje pa z robčkom za enkratno uporabo, ki ga potem odvržemo v koš s pokrovom, in si umijemo ali razkužimo roke.6. Osebe z znaki akutne okužbe dihal (vnetimi očmi, nosnim izcedkom, bolečinami v grlu in žrelu, kihanjem in kašljanjem), ki izločajo veliko aerosola – kužnih delcev naj ostanejo doma v samoizolaciji. Bolj podrobna navodila in obvestila se nahajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vabimo vas še, da si na spletnih straneh ambulant v zdravstvenem domu Gorenja vas ogledate informacije glede spremenjenega načina dela v posameznih ambulantah: Ambulanta Lah, d.o.o. Koprivec, družinska medicina d.o.o. Ambulanta Šubic, d.o.o. Ambulanta Polhek Gorenja vas

Preberi več

27.2.2020 Foto: Tina Dolenc

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2019

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kranju je po naročilu občine pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2019. Članek je bil objavljen v glasilu Podblegaške novice, februar 2020.

Preberi več

26.2.2020

V Gorenji vasi enkrat tedensko deluje razvojna ambulanta

Članek je bil objavljen v glasilu Podblegaške novice, februar 2020.

Preberi več

19.2.2020

Poplavne ureditve Poljane

Izvaja se prestavitev struge Sore pri Hotovlji, kjer je bil na novo izveden tudi začasni gradbiščni dostop po levem bregu Sore.Izvajajo se pripravljalna dela za temeljenje novega mostu pri Sori, ki se bo začelo takoj po odstranitvi stare transformatorske postaje in elektrovodov, kar je predvideno za začetek marca.V soboto, 22. 2. 2020, je predviden priklop nove transformatorske postaje, ki bo locirana pri novem križišču v Predmostu.Nadaljujejo se dela pri ureditvi Breteževega grabna in dveh novih mostov: za pešpot ob Sori in za promet nasproti Hrena. Vzporedno z ureditvijo struge se gradi nove prometnice, zato je zato je na tem delu uvedena cestna zapora. Napredovala so dela na zniževanju terena platoja pri Predmostu, ki je doslej povzročal zajezitev odtekanja poplavnih vod  - ko bo mogoče preusmeriti promet na novo dostopno cesto do cerkve, bo stara cesta ob Sori v celoti odstranjena in na znižanem platoju urejena nova pešpot.Urejajo se tudi nasipi na skrajnem zahodnem delu gradbišča pri cerkvi. Investicija se bo intenzivno nadaljevala vse leto, zaključek pa je predviden v prvi polovici leta 2021. 11. 2. 2020 je bil izveden tudi zbor krajanov naselij Hotovlja in Predmost, kjer je bil določen način izvedbe javne razsvetljave na vseh petih odsekih novih prometnic znotraj območja ukrepov. Ob svetovnem dnevu voda bo projekt protipoplavnih ukrepov Poljane Direkcija RS za vode 17. 3. 2020 predstavila tudi širši javnosti in medijem kot izbrani primer dobre prakse na območju porečja Zgornje Save.

Preberi več

10.2.2020 Trije sinovi mlinarjev, Filip, Gregor in Primož, in njihovi očetje mlinarji

Osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku

Prireditev je pripravila Krajevna skupnost Sovodenj v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane. Župan Milan Čadež se je v svojem govoru spomnil na vrednost lepe slovenske besede tudi skozi dela pisatelja Ivana Tavčarja in obletnice, povezane z njim. Dodal pa tudi zavedanje, da ima kultura na Sovodnju že dolgo in bogato tradicijo, ki jo negujejo že najmlajši. Dogodek je spremljala polna dvorana obiskovalcev, ki so domov odhajali s prijetnimi vtisi nekoliko netipične proslave. Skozi sedem igranih prizorov na odru so učenci Podružnične šole Sovodenj in odrasli različnih kulturnih skupin, vseh generacij, predstavili Trubarjevo idejo, željo in uresničitev knjige – Abecednika in Katekizma v slovenskem jeziku. Med prizori so dogajanje s pesmijo obogatile pevske skupine, citrarka, Orffov orkester, mladi plesalci in odrasla folklorna skupina. 

Preberi več

7.1.2020
23.12.2019

Betlehemska Luč miru

Županu Milanu Čadežu so izročili Betlehemsko Luč miru ter zaželeli mirne in blagoslovljene praznike. Letošnje geslo Luči miru iz Betlehema je »Ne boj se goreti«. S širjenjem svetlobe in ljubezni preganjamo strah. Želimo vam blagoslovljene božične praznike. Občina Gorenja vas - Poljane

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si