Aktualno

20.7.2022

Odprt nov javni razpis v okviru Kreditne sheme RAS d.o.o.

V okviru tokratnega javnega razpisa se dodeljujejo krediti za obratna sredstva in investicije preko Gorenjske banke d.d., Kranj. Krediti za obratna sredstva:- namen: za financiranje tekočega poslovanja,- rok vračila: do 36 mesecev,- obrestna mera: 2,60%, nominalno (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko dodatno zniža na 2,2% do 2,6%),- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Krediti za investicije:- rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev,- obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 2,6% (ob upoštevanju določenih pogojev se lahko fiksni del obrestne mere dodatno zniža na 2,2% do 2,6%),- minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 5.000,00 EUR,- maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni omenjen. Več informacij: Razvojna agencija Sora d.o.o., tel. št. 04 50 60 220.

Preberi več

19.7.2022 FOTO: FB URSZR

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Preberi več

18.7.2022

Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Stari Oselici

Gradbeno dovoljenje za razširitev parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici smo pridobili v drugi polovici leta 2020, z deli pa smo pričeli junija letos. Najprej smo poskrbeli za ureditev nasipa, spodnjega ustroja in gradnjo opornega zidu. Do konca avgusta bomo uredili še zgornji ustroj parkirišča, z asfaltiranjem pa bomo počakali do prihodnjega leta, da se zemljišče, ker gradimo na nasipu, ustali. Za ureditev 19 novih parkirišč bo občina skupaj namenila okrog 60 tisoč evrov, pri čemer bodo letos izvedena dela vredna okrog 40 tisoč evrov.

Preberi več

11.7.2022 Zarisovanje črt na igrišču na Trebiji. Foto: arhiv občine

Barvanje črt na igrišču na Trebiji

V športnem parku so se na asfaltnem igrišču obnovile tankoslojne označbe za košarko, ki so zarisane v rumeni barvi. Na novo so zarisane tudi označbe za mali nogomet v beli barvi. V nadaljevanju je predvidena še obnova objekta v parku, na katerem se bodo izvedla slikopleskarska dela, pleskanje napušča, oken in vrat ter popravilo poškodb na fasadi. V sklopu del bodo zamenjane tudi poškodovane talne plošče ob objektu. Upamo, da bodo dejavnosti na in ob parku prinesle veliko zabave, veselja in druženja vsem prebivalcem vasi Trebija.

Preberi več

8.7.2022

Podpis gradbene pogodbe za redno letno asfaltiranje 2022

Dela se bodo začela izvajati še v tem mesecu in sicer na odseku Zapreval, kjer bo v celoti rekonstruiran 600-metrski odsek od občinske meje proti Zaprevalu. V juliju in avgustu pa bomo pričeli z obnovo cest po cestnem programu krajevnih skupnosti, asfaltiranje pa bo na osnovi podpisane pogodbe potekalo v septembru.

Preberi več

1.7.2022

Obnovljeni odsek ceste Suša - Jelovica svečano predan namenu

Na krajši slovesnosti je domačine iz vasi Jelovica in Suša, izvajalce del ter vse prisotne najprej nagovoril župan Milan Čadež, ki je poudaril pomen zaključenega projekta in večletnega prizadevanja za dokončno ureditev in asfaltiranje navedene ceste. Simon Fortuna, duhovni pomočnik Župnije Trata – Gorenja vas, je podelil  blagoslov s prošnjami za varno in srečno vožnjo. Trak so prerezali župan Milan Čadež, Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas, in domačin Franc Zorič. Po uradnem delu je sledilo še druženje na domačiji Pr´Ožbiri. Občina Gorenja vas – Poljane in Krajevna skupnost Gorenja vas sta v zadnjih letih po delih obnavljali in asfaltirali navedeno lokalno cesto. V letu 2018 so obnovili cesto v dolžini 1 km, dela so se nadaljevala v letu 2021 in 2022, kjer je bil obnovljen še zadnji del odseka v dolžini 420 metrov v skupni vrednosti 50.000,00 evrov. 

Preberi več

28.6.2022 Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe. Foto:

Most v Gorenji vasi v zaključni fazi izvedbe

Stari most v Gorenji vasi je bil namreč že povsem dotrajan in tehnično neustrezen, zato so ga lani porušili in na njegovem mestu začeli graditi novega. V sklopu omenjene naložbe so izvedli tudi rekonstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, novi most bo širši od starega. Zasnovan je kot armiranobetonski okvir razpetine štirideset metrov. Zgornja konstrukcija je spremenljivega prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so masivne, globoko temeljene, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih premera 150 centimetrov. Promet po novem mostu čez Poljansko Soro je stekel v četrtek, 23. 6. 2022. Dela so v zaključni fazi, poteka odstranitev začasnega montažnega mostu, v strugi pod mostom pa bodo urejene in utrjene brežine Poljanske Sore.      

Preberi več

25.6.2022

Voščilo ob 31. obletnici samostojne Republike Slovenije

Želimo Vam obilo domovinske pripadnosti in odgovornosti. Župan Milan Čadež z občinsko upravo

Preberi več

23.6.2022 Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe. Foto: arhiv občine

Hiša generacij v sklepni fazi izvedbe

Investicija odlično napreduje, objekt je v sklepni fazi izvedbe. Fasada je v celoti zaključena, izvesti je potrebno še fasadni napis. Dela napredujejo tudi v notranjosti, izdelani so talni estrihi, izvajajo se zadnja slikopleskarska dela, polaga se keramika in kamnite talne obloge na stopniščih in vežah. Sočasno so se začela tudi dela na urejanju okolice: izvajajo se kanalizacijski dovodi, izdelujejo se temelji ograj za ureditev okolice. Potekajo tudi priprave za izgradnjo novega elektro dovoda, objavljeno pa je tudi že javno naročilo za celotno opremo objekta. Projekt je v višini 1,4 milijona evrov sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Investicija mora biti v celoti izvedena letos jeseni, prvim uporabnikom pa bo na voljo z začetkom leta 2023, kjer bo v pritličju enota dnevnega varstva za 6 do 8 uporabnikov dnevno, v zgornjih dveh nadstropjih pa enota začasnih namestitev za 16 uporabnikov.

Preberi več

21.6.2022 Najuspešnejši učenci z županom na izletu. Foto: arhiv občine

Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu

Na Bledu so se popeljali z vlakom okrog jezera, uživali v letnem sankanju na sankališču Straža, za zaključek so si privoščili še dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje in smeha. Za pozornost in poseben dan sta se županu zahvalili tudi Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane, in Jana Rojc, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.  Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na vseh področjih.    

Preberi več

16.6.2022 Županovi nagrajenci iz OŠ Poljane. Foto: arhiv OŠ Poljane

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil knjižne nagrade, iz OŠ Poljane v šolskem letu 2021/2022 so bili Manca Dolenc, Nina Jereb, Blaž Šubic, Lana Stanonik, Dominik Pisk in Tadeja Kržišnik. Iz OŠ Ivana Tavčarja pa: Tjaša Demšar, David Jeraša, Mark Bevk, Manca Pišljar in Brina Potočnik. Po dveh letih premora bo nagrajene učence župan odpeljal tudi na tradicionalni izlet v zadnjih dneh junija. Župan je ob zaključki šolskega leta vsem zaželel uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje. 

Preberi več

Dostopnost