Aktualno

12.2.2024

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku je svetovna kampanja, ki ozavešča o raku v otroštvu in mladosti. Leta 2002 ga je ustanovila mednarodna organizacija International Childhood Cancer Day, ki se zavzema za napredno zdravljenje in oskrbo ter spodbuja k večjemu razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju. Za rakom v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal izgubijo. Rak ne izbira, zboli lahko kdorkoli. Otrok iz vašega kraja, otrok iz vaše ulice, ali pa otrok vašega znanca, prijatelja. Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja. Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora skozi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo Junaki z veliko začetnico.  15. februarja si PRIPNITE ZLATO PENTLJO in tako izkažite podporo:- otrokom in mladostnikom, ki se pogumno spopadajo z rakom, - vsem, ki so premagali otroškega raka, - družinam, ki pogumno živijo naprej, čeprav so zaradi raka izgubile otroka, - zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, ki svoj poklic in čas namenjajo otroškemu raku.  Kako pristopiti do družin otrok z rakomV društvu so za osrednjo temo letošnjega ozaveščanja izbrali nasvete za okolico, kako pristopiti k družini otroka z rakom, kaj je primerno reči in kaj ni. V sodelovanju s strokovnjaki so pripravili nov letak: 10 NASVETOV, KAKO PRISTOPITI DO DRUŽIN OTROK Z RAKOM IN KAKO NE. Društvo vabi tudi reševanju kratke ankete, s katero se lahko poučite o primernih načinih komunikacije in interakcije z družino, ki se sooča z diagnozo otroškega raka. Zbrani odgovori bodo v veliko pomoč društvu pri ozaveščanju o otroškem raku.  Za več informacij o 15. 2. in o otroškem raku stopite v kontakt z društvom po e-pošti drustvo@junaki3nadstropja.si.

Preberi več

2.2.2024 Kontrolni žig Ograde (KT7) v Leskovici FOTO: ANTON DEBELJAK

Občinski pohodni in kolesarski krog - obvestilo

Prav tako je premaknjena kontrolna točka Okrepčevalnica Matija (KT3) kolesarskega kroga Občine Gorenja vas - Poljane na Kulturni dom Lučine.

Preberi več

2.2.2024 Obnovljeni odsek ceste v Javorjevem Dolu. Foto: arhiv občine

Cesta zdaj širša in varnejša

V sklopu obnove smo uredili tudi 15 cestnih prepustov in poskrbeli za odvodnjavanje meteornih voda, ki se razlivajo po okoliških travnikih. Že decembra 2023 smo položili asfalt, v prvih dneh letošnjega leta pa smo uredili še bankine. Cesto smo v dogovoru z lastniki zemljišč nekoliko razširili, in sicer v povprečju za pol metra. Po koncu gradnje nas zdaj čaka še ureditev nadomestnih parcel za lastnike zemljišč ob cesti oziroma odkup nekaterih zemljišč. Gradbena dela so bila vredna 328 tisoč evrov, še dodatnih sto tisoč evrov pa smo odšteli za asfaltiranje.  V sklopu popoplavne obnove smo uredili tudi sedemstometrski odsek na cesti Murave–Podvrh. Tudi tu smo cesto nekoliko razširili in na nekaterih delih nekoliko prestavili. Celotna naložba je bila vredna 260 tisoč evrov. Letos bomo poskušali sanirati še plaz na Muravah nekoliko nižje od omenjenega odseka.

Preberi več

25.1.2024

Uskladitve preživnin v letu 2024

V skladu z navedenima določbama Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. To obvestilo je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov. Iz Uradnega lista RS, št. 4/24, objavljen s strani Vlade Republike Slovenije izhaja, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. 2. 2023 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2023, s 1. 2. 2024 povečajo za 4,2 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2023, se povečajo za 4,0 odstotke. Preživnine, določene ali dogovorjene v mescu marcu in aprilu 2023, se povečajo za 3,3 odstotka. Preživnine določene ali dogovorjene v mesecu maju 2023, se povečajo za 1,8 odstotka. Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju, se povečajo za 0,7 odstotka. Preživnine, ki so bile dogovorjene v mesecu juliju, avgustu, septembru, oktobru, novembru in decembru 2023 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.

Preberi več

23.1.2024

Oddaja odpadkov

1. Na krajevni skupnosti prevzemite tipizirane vreče za zbiraje mešane embalaže oz. mešanih komunalnih odpadkov.2. Že ločeno zbrane odpadke v zabojnikih varno pretresite ali preložite v ustrezno tipizirano vrečo. 3. Zavezano tipizirano vrečo na dan odvoza dotičnega odpadka do 6. ure zjutraj ali dan pred tem oddajte na najbližji ekološki odtok, ki se nahaja pred zaporo ceste in je dostopen smetarskemu vozilu.4. Navodilo velja, do zagotovitve normalne prevoznosti pri poplavah poškodovanih cest. Enako navodilo, glede oddaje odpadkov v tipizirani vreči pred zaporo ceste, velja tudi za vse tiste uporabnike, ki že redno zbirajo mešano embalažo in mešane komunalne odpadke v tipiziranih vrečah. Ostala navodila glede ločenega zbiranja odpadkov so nespremenjena. V primeru nejasnosti lahko uporabniki storitev pokličejo na tel. št. 051 328 488. Vsem uporabnikom storitev se zahvaljujemo za upoštevanje navodila.

Preberi več

11.1.2024

Drobnjakovi štruklji na žup, pristen okus Poljanske doline

V Poljanski dolini imajo zgodaj spomladi in poleti, ko je na vrtu polno drobnjaka, na mizi posebno mesto drobnjakovi štruklji na žup, domača jed na žlico, ki pri nekaterih obuja spomine na kuhinjo njihovih babic, ponekod pa jih kot glavno, samostojno jed, pripravljajo še danes. 'Poljanska dolina je dolina ljubezni. Do življenja, narave, umetnosti, aktivnosti, kulture in kulinarike. Ravno na slednjem področju si želimo biti še boljši,' so že pred časom rekli v Zavodu Poljanska dolina in začeli z aktivnim delom na tem področju. Pred dvema letoma so v okviru Zelenega dneva Poljanske doline, v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki, na tem področju že zarisali smernice za nadgradnjo kulinarične ponudbe v Poljanski dolini in kot najbolj značilno jed izpostavili drobnjakove štruklje »na župi«. Ti, kot so takrat zapisali, poosebljajo tisto, po čemer so znani Poljanci – toplino, domačnost in tradicijo. Jed, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, je zato, tako po mnenju takrat prisotnih strokovnjakov kakor tudi ostalih prisotnih, potrebno razviti v vodilni (turistični) produkt, po katerem bo v prihodnosti prepoznana Poljanska dolina. Z namenom oživljanja in razvoja tradicionalne lokalne kulinarike je Zavod Poljanska dolina, v sodelovanju z Občino Gorenja vas – Poljane, na Dvorcu Visoko, pripravili mesec Drobnjakovih štrukljev na žup'. Z različnimi dogodki, ki bodo potekali med 11. januarjem in 11. februarjem, bomo skušali drobnjakove štruklje predstaviti širši javnosti ter jim tako dati večjo prepoznavnost in veljavo, hkrati pa začeti tudi z aktivnostmi za njihov vpis na Unescov seznam nesnovne dediščine oziroma na seznam jedi z geografskim poreklom. Mesec drobnjakovih štrukljev na žup smo danes začeli z novinarsko konferenco in okroglo mizo: 'Drobnjakovi štruklji, pristen okus Poljanske doline,' na kateri so o drobnjakovih štrukljih spregovorili priznani strokovnjaki s področja etnologije, kulinarike, gostinstva in turizma:- Milan Čadež, župan občine Gorenja vas – Poljane,- dr. Janez Bogataj, slovenski etnolog, univerzitetni profesor in publicist,- Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek,- Petra Potočnik, Kmetija Pr' Šupc in- Janez Filipič, Gostilna Lipan- Martina Ambrožič Tušar, Zavod Poljanska dolina  O kulinaričnih posebnostih Poljanske doline so, kot je povedal župan Milan Čadež, razmišljali že nekaj časa: 'Že pred desetletjem smo razmišljali katera je tista zgodba, ki ima temelje v Poljanski dolini in ugotovili, da je drobnjak tista surovina na kateri bi lahko naredili prepoznavno kulinarično zgodbo za našo občino, za našo dolino. Tradicija je osnova, so korenine, današnji čas pa je tisti, da na primeren način to spet pride v domove - v naši dolini in državi. Moja velika želja pa je, da začnemo tudi s promocijo na šolah, kajti otroci so tisti, ki lahko zgodbo o drobnjakovih štrukljih prenesejo iz šole na domove in tudi v prihodnost.'  Poljanski drobnjakovi štruklji na žup, kot bi jih poimenoval sam, navdušujejo tudi etnologa dr. Janeza Bogataja: 'Zelo me veseli, da so se v Poljanski dolini odločili, da na vrh svoje kulinarične piramide postavijo drobnjakove štruklje, ki imajo dejansko tukaj največjo koncentracijo. Drobnjakovi štruklji, v Sloveniji poznamo preko 100 različnih vrst štrukljev, so resnično nekaj posebnega. Vse akterje na tem področju, čaka težko delo, da se vse te stvari izpeljejo in, da ta jed postane ena od osrednjih zanimivosti in ponudbe v tem delu Slovenije.'  Lepe spomine na drobnjakove štruklje v Poljanski dolini ima tudi Franc Jezeršek iz Hiše kulinarike Jezeršek, ki pravi, da drobnjakovi štruklji na žup niso samo odlična domača jed ampak tudi del vrhunske kulinarike: 'Mislim da so drobnjakovi štruklji že sami po sebi vrhunski. Jih je pa treba smiselno vključiti v posamezne hode pri svečanih menijih, da se bodo prijeli in ljudje jih bodo z veseljem naročali.'  Z njim se je strinjal tudi Janez Filipič iz Gostilne Lipan, kjer imajo drobnjakove štruklje tudi sicer na meniju: 'Mislim, da je to dobra priložnost tudi za promocijo kraja v kulinariki. Je pa tu predvsem pomembno strežno osebje, ki štruklje gostu predstavi na način, da jih bo ta z veseljem poskusil. Pri nas morda večkrat drobnjakove štruklje poskusijo tuji gostje, ki jih zanima lokalna kulinarika.'    Poseben izziv pa so drobnjakovi štruklji na žup tudi za Petro Potočnik s kmetije Pr' Šupc, ki pri njihovi pripravi prisega na lokalne sestavine, veseli pa jo tudi zanimanje za delavnice na katerih udeležence z veseljem nauči umetnosti izdelave drobnjakovih štrukljev: 'Zanimanje je, je pa tudi res, da so drobnjakovi štruklji na žup v Poljanski dolini zelo živa stvar in jih gospodinje znajo pripraviti. Želim pa si, da bi se delavnic udeleževali mlajši, da bi jim lahko drobnjakove štruklje na žup še bolj približali.'  Seveda pa je bila današnja okrogla miza le uvod v ostale dogodke, ki jih v tem mesecu še čakajo pravi Martina Ambrožič Tušar iz Zavoda Poljanska dolina: Veseli smo, da bomo v tem mesecu, med 11. januarjem in 11. februarjem, lahko gostom predstavili, pripravili in ponudili drobnjakove štruklje na žup. Za tiste, ki bi jih zanimala njihova izdelava, pa 31. januarja ob 17-ih pripravljamo tudi delavnico izdelave drobnjakovih štrukljev s Petro Potočnik. Zaželjene so predhodne prijave na Dvorcu Visoko, udeleženci pa potrebujejo le dobro voljo.'  Za vse, ki bi se radi sami preizkusili v pripravi, pa še recept za pripravo drobnjakovih štrukljev na žup po receptu Petre Potočnik s Kmetije pr' Šupc, ki bo zadostoval za štiri osebe.Za vlečeno testo potrebujete 300 g moke, 1 jajce, 150 ml vode, žlico olja in žličko soli, za nadev pa raztopljeno maslo, jajce in narezan drobnjak. Iz sestavin zamesimo vlečeno testo, ga položimo v posodo, pokrijemo in pustimo počivati na hladnem vsaj dve uri, še bolje pa kar čez noč. Testo razvaljamo, namažemo z  maslom in jajcem, posujemo z narezanim drobnjakom ter zvijemo v željen štrukelj. V loncu zavremo vodo, solimo, dodamo žlico masla, malo drobnjaka in štruklje, ki naj vrejo toliko časa, da priplavajo na vrh, potem pa jih le še postrežemo in si jih privoščimo.  Prijazno povabljeni na Dvorec Visoko, na mesec drobnjakovih štrukljev na žup in ostale dogodke, ki jih pripravlja Zavod Poljanska dolina in jih lahko spremljate na njihovi spletni strani in Facebook profilu. 

Preberi več

21.12.2023 Urška Perenič je v Dvorcu Visoko predstavila svojo novo knjigo z naslovom Ivan Tavčar: Na valovih življenja. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Njegova literatura slavospev ljubezni

Knjigo o Ivanu Tavčarju je avtorica Urška Perenič, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zastavila kot preplet biografske in literarne študije. »Moje preverjanje literature je vedno povezano z osebnostmi, ki so to literaturo pisale, zato se mi zdi pomembno, da se, kolikor je to mogoče, poglobim v življenje ustvarjalca.« Literature, je poudarila, ne razume kot nečesa sterilnega. »Marsikdo bi mi zato lahko očital neznanstvenost, a to nima nič opraviti z znanstvenostjo. Do osebe, ki jo obravnavaš, moraš čutiti neko strast, predvsem pa je pomembno, da si upaš o ustvarjalcu povedati tisto, kar ti razumeš iz opusa,« je poudarila Urška Perenič. Avtorica tako bralca popelje med valove Tavčarjevega življenja in ustvarjanja, vse od njegovih prvih objav v šolskih glasilih do zrelosti v klasičnem realizmu. »V knjigi Na valovih življenja velikega Poljanca spremljamo na njegovih številnih poteh med ljubljanskim Bregom, kjer se je ustalil s svojo življenjsko družico Franjo in otroki, in Visokim, kjer so svoj večni mir našli ne samo Tavčarjevi, temveč tudi junaki in junakinje Tavčarjeve Visoške kronike,« so zapisali ob knjigi. Za opis Tavčarjeve osebnosti pa si je Urška Perenič besede izposodila pri Prešernu: »Znal je biti priljuden in znal je biti prevzeten – znal se je približati ljudem, a se je obenem zavedal, da ni kdorkoli; vse, kar je dosegel, je dosegel z delavnostjo, trdim delom, kar je značilno za vsa velika imena slovenske književnosti.« Predvsem pa je bil po njenem prepričanju eden najodličnejših slovenskih literarnih popisovalcev ljubezni – ljubezni z velikim L. »Skozi svojo literaturo je napisal slavospev ljubezni.« Mateja Rant

Preberi več

19.12.2023

Betlehemska Luč miru

Luč miru iz Betlehema je vsakoletna mednarodna dobrodelna akcija, ki letos poteka pod geslom Premostimo in razsvetlimo. Sporočilo letošnje poslanice nas opominja na srečo, ki jo imamo, da živimo na tako mirnem koncu sveta. Premalokrat si priznamo in se zavemo, da naredimo nekaj dobrega, zato naj da poslanica občutek trepljanja po rami in nam da zagon, da v težkih preizkušnjah pogumno vztrajamo. Tako bomo lahko skupaj imeli upanje na boljši jutri na katerega nas opominja prihod Plamena.  Želimo vam blagoslovljene božične praznike.            

Preberi več

Dostopnost