Aktualno

20.4.2022 Vzorec nove biometrične osebne izkaznice | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

Izdaja novih osebnih izkaznic

Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se lahko uporabljajo samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje. Nova osebna izkaznica, je za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti, obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z začetnim geslom. Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo, ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini). Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo. Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti. Več informacij glede novih osebnih izkaznic je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve in priloženi predstavitveni brošuri.

Preberi več

19.4.2022

Slavnostno odprtje vrtca Agata v Poljanah

Projekt dodatnih prostorov vrtca vključuje izgradnjo šestih novih igralnic za potrebe vrtca, dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole, preureditev in razširitev centralne šolske kuhinje in jedilnice z najsodobnejšo opremo ter novo, dodatno otroško igrišče vključno s prenovo in razširitvijo zunanjega parkirišča. Z novim prizidkom vrtca so bili pridobljeni dodatni 1.003 kvadratni metri uporabne površine. Zasnova novozgrajenega prizidka je zamišljena tako, da se prizidek naveže na prostore obstoječega vrtca in z njim oblikuje zaključeno celoto. Dela na novem prizidku vrtca so bila uspešno zaključena do konca leta 2021, 28. 12. 2021 je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Objekt se je začel uporabljati in služiti svojemu namenu takoj po novoletnih praznikih v začetku januarja 2022. Dela je izvajal izbrani izvajalec del SGP Zidgrad iz Idrije, projektno dokumentacijo pa je pripravil Peter Pogačnik iz biroja Arhiplus d.o.o. Objekt prizidka vrtca izkazuje visoko energetsko učinkovitost, raba energije za ogrevanje po metodi PHPP znaša 2,6 kWh/m3a, izmenjava zraka znaša n50=0,48 1/h, raba energije po metodi PURESU zanaša 9,66 kWh/m2a, skupaj to predstavlja energetsko izkaznico razreda A1. Objekt se ogreva z lesno biomaso oz. lesnimi sekanci preko obstoječe centralne kotlovnice, ki je bila obnovljena v sklopu prve energetske sanacije OŠ Poljane leta 2012. Prizidek ima vgrajen sistem talnega ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Vsa vgrajena svetila so LED izvedbe, da bi se tudi raba električne energije zmanjšala na najmanjšo možno mero. Za krmiljenje vgrajenih naprav je bil izdelan nadzorni sistem, ki omogoča krmiljenje, spreminjanje in nastavitve urnikov in drugih parametrov ter alarmiranje preko osebnega računalnika in prenosnega telefona. Projekt je v višini 280.546 evrov sofinanciran s sredstvi Ekosklada, saj je prizidek vrtca zasnovan kot skoraj nič energijski objekt po sistemu energetske varčne oziroma pasivne gradnje, sredstva v višini 760.813 evrov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 1,5 milijona evrov pa Občina Gorenja vas – Poljane. Končna vrednost investicije je znašala 2.527.000 evrov.

Preberi več

19.4.2022

Osnovne informacije za begunce iz Ukrajine

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je pripravil osnovne informacije o postopku pridobitve začasne zaščite ter posameznih pravicah, ki jih lahko s pridobljenim statusom uveljavljajo. Na spletni strani bodo sprotno objavljene nove informacije in napotki, ki lahko pomagajo pri vključevanju v našo družbo. Za morebitne dodatne informacije ali pomoč lahko pišete tudi na elektronski naslov info.ukrajina@gov.si ali se obrnete na pristojni urad: Urad za oskrbo in integracijo migrantov Cesta v Gorice 151000 Ljubljana Telefon: 01 200 84 01Elektronski naslov: gp.uoim@gov.si Uradne ure:ponedeljek med 9. in 12. urosreda med 9. in 12. uro in 14. in 16. uropetek med 9. in 12. uro

Preberi več

15.4.2022 E-oskrba komplet.

E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej brezplačna

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:- so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;- zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;- jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;- v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;- so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju. Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav. Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na eoskrba@telekom.si, vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center na pomoč pokliče 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb za proženje klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Uporaba opreme je zelo enostavna. Več informacij v prilogi.  

Preberi več

12.4.2022 Trak so slavnostno prerezali (od leve proti desne): Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas Poljane, mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor ter Igor Kržišnik, vodja del iz strani Občine Gorenja vas - Poljane.

V Poljanah odprli pridobitve za večjo poplavno varnost

Kot je ob današnjem slavnostnem dogodku povedal župan Čadež, smo se projekta protipoplavne ureditve Poljan lotili po poplavah leta 2014. Po zahtevnem pridobivanju vse potrebne dokumentacije in dovoljenj so gradbena dela stekla leta 2018, končana pa so bila, kot je povedal župan, oktobra lani. S samo investicijo je bilo izvedeno znižanje višinskega nivoja maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov (predvsem na Ločivnici) ter izboljšanje hidravličnih lastnosti na vplivnem območju naselja Poljan in bližnjih naselij. Dela so obsegala ureditev sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore s kopališčem, premik struge Poljanske Sore na sotočju, nov most čez Soro ter ureditev in poglobitev struge Ločivnice. Na ta način smo znižali višinsko raven maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov ter izboljšali hidravlične lastnosti na vplivnem območju Poljan in bližnjih naselij. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 2.919.011 evrov (EUR), končna vrednost izvedenih del pa je bila 3.320.592 EUR. Povečanje vrednosti investicije je bila zaradi dodatnih in več del, ki so se med samo gradnjo pokazala na terenu in so imela za posledico spremenjene projektantske rešitve in posledično same izvedbe del. Projekt je bil financiran iz sredstev Sklada za vode v višini 2.474.438 EUR (74 %), s strani Občine Gorenja vas Poljane pa v višini 846.154 EUR (26 %). Kot je povedal Vizjak, je šlo za relativno visok delež sofinanciranja od občine. Zlasti pa je bila lokalna skupnost ključna pri pridobivanju vseh dovoljenj in dokumentacije. "To ni mačji kašelj za tako velike posege v prostor. Tu je ogromno deležnikov in pripeljati projekt do dovoljenj je veliko lažje, če se to dela iz lokalnega okolja, kot iz Ljubljane oziroma centra, saj ljudje bolj zaupajo lokalnim skupnostim," je pojasnil. Zato se mu zdi dobro sodelovanje z občino, župani in občani pri takšnih projektih ključno. Kot je navedel, je projekt v Poljanah primer dobre prakse in na Direkciji za vode ter na ministrstvu si zdaj prizadevajo sklepati takšne sporazume z občinami tudi pri drugih projektih in jih tako pospešiti. Ministrstvo za okolje in prostor - izjava za javnost MMC RTV Slovenija - izjava za javnost  

Preberi več

11.4.2022 Na tiskovni konferenci so bili prisotni (od leve proti desni): Andrej Hoivik, podsekretar, Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost, Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane in dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo. Foto: arhiv občine

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti na delovnem obisku v Občini Gorenja vas – Poljane

Minister dr. Simoniti si je uvodoma pod vodstvom župana z zanimanjem ogledal že obnovljeni del dvorca Visoko z zanimivimi stalnimi muzejskimi zbirkami ter doslej izvedena obnovitvena dela, ki so v zadnjem obdobju sofinancirana tudi s strani Ministrstvo za kulturo. Za drugo in tretjo fazo celovite obnove Visoškega dvorca je ministrstvo v obdobju 2019–2022 prispevalo skupaj 294.010 evrov. Druga faza obnove je vključevala obnovo strehe in fasade ter dokončanje obnove pritličja ter dela kleti. Poleg obnove strehe in fasade dvorca je sočasno potekala trajna obnova tlakov in talnih oblog ter ureditev ogrevanja v vhodni veži ter vseh prostorih razstavnih zbirk, vključno s poročno dvorano. Tretja faza obnove obsega obnovo gospodarskega poslopja, in sicer obnovo strehe in fasade ter lesenega zunanjega stavbnega pohištva celotnega objekta, kakor tudi lesenih oken v prvem in drugem nadstropju domačije. Sledila je sklepna tiskovna konferenca, na kateri je minister dr. Vasko Simoniti pohvalil potek izvedenih del ter posebej izpostavil, da se bo ministrstvo še naprej trudilo zagotoviti sredstva za obnovo kulturnih spomenikov na območju celotne države. Dodal je, da je za realizacijo tako zahtevnega projekta ključno dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in da navedeni projekt prispeva k ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške domačije – kulturnega spomenika državnega pomena. Ministrstvo za kulturo - izjava za javnost

Preberi več

11.4.2022 foto: BSC Kranj

Gorenjski župani so se sestali na 17. seji Sveta regije

V okviru prve vsebinske točke so se župani seznanili z informacijo o programiranju na nacionalni in regionalni ravni. Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, je povedal, da je priprava Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji v zaključni fazi. Končna verzija bo poslana na Evropsko komisijo predvidoma do 30. 6. 2022. Na regijski ravni je za sprejem Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 potrebno še pozitivno mnenja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je povedala, da je priprava mnenja v zaključni fazi.V Sloveniji se z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17; ZUreP-2) uvaja regionalno prostorsko planiranje, s katerim se želi na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. Predstavnici Ministrstva za okolje in prostor, Lenča Humerca Šolar in Valentina Lavrenčič, sta županom predstavili potrebne aktivnosti za izvajanje določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v zvezi z regionalnimi prostorskimi plani. Ministrstvo je decembra 2021 podalo predlog občinam, da se na območju posamezne razvojne regije začnejo dogovarjati in usklajevati glede izbora pripravljavca regijskega prostorskega plana. Na Ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da bi postopek priprave Regijskega prostorskega plana morali začeti že v letu 2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca konec leta 2022. Župani so podprli imenovanje Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj za pripravljavca Regionalnega razvojnega plana.Franja Gabrovšek Schmidt iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, je županom podala informacijo o dveh odprtih javnih razpisih Ministrstva za okolje in prostor, ki se izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Občinam je na voljo slabih 108 milijonov evrov za izgradnjo manjkajočih vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena, ter za izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE (populacijski ekvivalent). Razpisa bosta odprta do porabe sredstev oziroma najdlje do konca decembra 2023.Tjaša Maurič iz Posoškega razvojnega centra in Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, sta županom gorenjske regije predstavila Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp, ki je nastala v okviru projekta čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Svet gorenjske regije je potrdil predstavljeno Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp.V nadaljevanju so se župani seznanili s predlogom vzpostavitve Gorenjske kreativne mreže, katerega je predstavila Mateja Korošec iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, in se dogovorili, da se predlog nadgradi ter občinam predlaga v izvajanje za leto 2023.V okviru mednarodnega projekta, katerega partner je bila Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, je bil v letu 2018 pripravljen Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske (TEPN Gorenjske). Ta določa, da se mora za izvajanje pobude Konvencije županov opredeliti usklajevalni in organizacijski organ. Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske, je županom predstavil svet TEPN in njegove naloge. Namen sveta TEPN je zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike za izvedbo TEPN Gorenjske, aktivna udeležba, koordinacija in seznanitev z izvajanjem energetsko - podnebnih ukrepov, predvidenih z načrtom, ustrezno usmerjanje, obravnava in vključevanje novih vsebin (npr. sektor industrije, kmetijstva, odpadki itd.), spremljanje izvajanja/učinkov načrta - vrednotenje, podajanje predlogov za pripravo skupnih dokumentov, smernic, strokovnih podlag, podajanje predlogov za nove interdisciplinarne razvojno - raziskovalne projekte na področju vsebin TEPN, nadzor nad pripravo poročil o napredku ter drugih gradiv, potrebnih za poročanje na občinskih svetih in Konvenciji županov. Svet gorenjske regije je za obdobje štirih let, na predlog direktorja LEAG-a, imenoval naslednje nove člane Sveta TEPN Gorenjske: Eva Štravs Podlogar (RAGOR), Anton Pogačnik (Strokovnjak na področju TEPN), Iztok Jenko (Elektro Gorenjske), Lidija Kovač (BSC Kranj), Klemen Malovrh (Zavod za turizem in kulturo Kranj), Luka Šink (Domplan), Uroš Habjan Ministrstvo za infrastrukturo, Iztok Podbregar (FOV Kranj),Tony Mlakar (Alpe Adria Green), Blaženka Pospiš Perpar (Vizije Mobilnosti), Martin Umek (Zavod za gozdove Slovenije), Marko Hočevar (MO Kranj), Mojca Dolinar (ARSO), Janez Bešter (Fakulteta za elektrotehniko), Tatjana Bernik (Občina Škofja Loka), Gašper Kleč (RA Sora).Barbara Simonič iz Oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor je gorenjskim županom predstavila pobudo Evropske komisije imenovano Misija za prilagajanje podnebnim spremembam.Jelena Vidović iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je župane povabila k udeležbi na regijskem dogodku na temo Kibernetska varnost – izzivi uporabnikov digitalnih storitev, ki bo 10. maja 2022 potekala na Brdu pri Kranju.Ob koncu seje se je župan Občine Preddvor, Rok Roblek, zahvalil vsem županom za pomoč pri gašenju požara na Potoški gori.

Preberi več

7.4.2022 Zastava nad Javorjami Foto: arhiv KS Javorje

Dan slovenske zastave

Slovensko zastavo, ki jo imamo danes, pa je prvič zaplapolala 26. junija 1991, na Trgu republike. Je eden od pomembnih simbolov Republike Slovenije in jo izobešamo, kadar želimo poudariti pripadnost državi, najmnožičneje ob državnih praznikih. Na to navaja najmlajše tudi župan Milan Čadež, ki slovensko zastavo podeli vsem prvošolcem na prvi šolski dan ter jih poduči o pomenu izobešenja doma. Zastave velikanke plapolajo že v skoraj vseh krajevnih skupnostih na območju Občine Gorenja vas - Poljane, v avgustu 2020 sta bili namreč postavljeni še dve – v Gorenji vasi in Javorjah.    

Preberi več

4.4.2022 Foto: Miha Prijatelj

Poklon polanskim skakalkam

Na sprejemu je župan Milan Čadež izpostavil, da so ženske skakalke nizale uspeh za uspehom že od februarja 2021, ko je Ema Klinec postala svetovna prvakinja, Nika Križnar pa je v istem letu osvojila veliki kristalni globus, za piko na i pa je v začetku letošnjega leta na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu na Kitajskem osvojila še zlato in bronasto olimpijsko medaljo. "Ob tako velikem uspehu za slovenske smučarske skoke v ženski konkurenci sem obljubil, da takoj, ko bo možno se uspehe proslovi z veselico na račun športnikov." je še dodal. Občina Gorenja vas - Poljane je zato v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina ter navijaškima kluboma Eme Klinec in Nike Križnar priredila dogodek z naslovom Poklon polanskim skakalkam. Dogodka so se z izjemo Eme Klinec, ki se je opravičila in je na dogodku ni bilo, udeležile Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Katra Komar. Poleg njih se je sprejema udeležila tudi strokovna ekipa na čelu z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem.  Poleg zgoraj navedenih so se dogodka udeležili še Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost, Anton Debeljak, podžupan Občine Gorenja vas - Poljane, Janez Žakelj, župan Občine Žiri, Franc Setnikar, župan Občine Dobrova - Polhov Gradec, Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, Leon Šikovec, predsednik SSK Norica Žiri, ter Jernej Kumer, klubski trener. Za glasbeni vložek pa so poskrbeli Ansambel Jazbeci, Ansambel dveh dolin in Kvartet za pet.    

Preberi več

29.3.2022

Pri vseh vodovodih oskrba z vodo varna

Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani vzorci, odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v okviru državnega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiološke preiskave odvzetih 79 vzorcev, od tega jih je bilo deset neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in devet vzorcev za fizikalno-kemijske analize, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Povzetek poročila si lahko preberete v marčevski številki Podblegaških novic.

Preberi več

25.3.2022 Odprtje prve ginekološke ambulante v Poljanski dolini. Foto: arhiv občine

Odprtje prve ginekološke ambulante v Poljanski dolini

Ambulanto bo vodila zdravnica Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod.. V njej bo poleg zdravnice delala še ena od sester ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Ob odprtju je direktor OE ZD Škofja Loka, prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., spec. spl. med., na kratko opisal program nove ginekološke ambulante ter poudaril, kako pomembno je medsebojno sodelovanje med občino in Osnovnim zdravstvom Gorenjske. Tudi župan Občine Gorenja vas – Poljane, Milan Čadež, je potrdil pomembnost medsebojnega sodelovanja, pohvalil vse, ki so se kakorkoli trudili pri tej novi pridobitvi in obljubil, da se bo občina še naprej trudila zagotavljati prostore in širiti program, kjer je to potrebno. Čestitke ob odprtju in uspešno delovanje želimo še naprej.

Preberi več

Dostopnost