Aktualno

22.4.2024

Sanacija ceste proti Zakobiljku

Z dvigovanjem nivelete potoka se bodo nakloni brežin pod cesto v določeni meri zmanjšali in s tem bo cesta manj ogrožena. V sklopu ureditve struge se bo izdelala začetna lovilna vodna pregrada na lokaciji nad ovinkom, škatlasti propust pod cesto, odprta, s kamnom obložena struga pod cesto in nato še več kaskadnih kamnitih lovilnih pregrad struge potoka za dvig nivelete in umirjanje struge ter vodnega toka. Vmesna kamnita rebra na desni strani brežine potoka bodo hkrati služila tudi za podpiranje spodnje brežine pod cesto. Zgrajeni so že oporni zid nad cesto in škatlast propust čez cesto ter začetna lovilna vodna pregrada nad cesto. Dela, trenutno se izvajajo na vodnih pregradah dolvodno pod cesto ter delno na rekonstrukciji ceste, opravlja družba HIP KA iz Ljubljane, skupna predvidena vrednost pa je 390.000 evrov. Predvidoma bodo končana do sredine junija letos. Na cesti proti Zakobiljku bodo tako s sanacijo pridobljena stabilnejša cesta in brežine pod cesto ter urejen vodotok.

Preberi več

17.4.2024

Obnova kmetijskih gospodarstev po poplavah

Vložitev vloge poteka do vključno 22. maja 2024 do 14. ure. Oba javna razpisa sta odziv na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023. Več informacij na spletni povezavi.

Preberi več

29.3.2024

Škoda v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav 2023

Škoda v sektorju ribištva in akvakulture znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. Več si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Preberi več

26.3.2024

Opozorilna zapora ceste Gorenja vas - Hotavlje

Pobudniki akcije, župan Milan Čadež, poslanec Žan Mahnič in predstavnik občanov Peter Rihtaršič, smo skupaj s krajani opozarili, da se kljub danim obljubam v naši občini na trasah državnih cest, potrebnih nujne obnove, nič ne premakne. Z izvedbo današnje akcije pričakujemo, da se nadaljuje z deli na prvi trasi, državni cesti Gorenja vas–Todraž (1,6 km), da se prične z odkupi zemljišč na trasi državne ceste Gorenja vas–Hotavlje (1,5 km) in objavi razpis za izbiro izvajalca del na trasi državne ceste Trebija–Sovodenj (500 m).  Kot pojasnuje župan Mlan Čadež je stanje vseh naštetih državnih cest resnično slabo. Na cesti proti Sovodnju je zaradi poškodovane ceste vse od leta 2017 postavljen semafor, na koncu Gorenje vasi so bile zaradi zelo slabe ceste v letu 2016 in 2022 nesreče s smrtnim izidom, vseh trkov in zastojev ne beležimo več. Na državni cesti v Todraž, kjer je gospodarska cona in zaposlenih preko 150 delavcev, povprečni letni dnevni promet znaša 900 vozil, v večji meri tovornih. Zelo, zelo nas boli, da smo imeli za obnovo vseh omenjenih odsekov državnih cest sredstva za leta od 2022 do 2025 že predvidena v državnem proračunu, a jih je zdajšnja vlada prerazporedila. Ob tem opozarja, da je glede na slabo stanje cest šlo za zelo nestrokovno odločitev. Župan še doda, da po vseh naštetih državnih cestah potekata tudi obe trasi kolesarskega Maratona Franja. Že lansko leto smo opozorili, da si kolesarji in občani zaslužimo boljše ceste. Tudi poslanec Žan Mahnič je že lani decembra opozoril, da bi morala dela že potekati, a jih je vladajoča koalicija z odvzemom finančnih sredstev ustavila, še preden so se začela. Župan posebej poudarja, da smo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v zadnjih petih letih (2017 - 2022) v Občini Gorenja vas - Poljane realizirali veliko projektov, za kar smo jih hvaležni. Zgradilo se je krožišče v Poljanah, obnovila se je državna cesta Lučine – Suhi Dol, postavljen je bil nov most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, obnovila se je državna cesta Trebija - Sovodenj (drugi del) in preplastila se je glavna državna cesta po Poljanski dolini R1-210 Visoko – Brode. Danih obljub je bilo veliko, zato upamo, da bomo z izvedbo današnje akcije slišani.  

Preberi več

25.3.2024 Foto: Razvojna agencija Sora

Nova oznaka visokih voda v občini

»Postavitev oznak visokih voda« je del akcije, ki jo Agencija RS za okolje (ARSO) v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije izvaja od leta 2014. Osnovni cilj akcije je ozaveščanje in izobraževanje najširše javnosti o visokih vodah, kot periodičnem naravnem pojavu. V luči lanskoletnih avgustovskih poplav se je ob letošnjem svetovnem dnevu voda, 22. 3. 2024, oznaka visokih voda postavila v občini Gorenja vas – Poljane. Oznako je postavljena na Župnijski cerkvi Svetega Martina v Poljanah nad Škofjo Loko. Oznaka prikazuje najvišji nivo, ki ga je Poljanska Sora dosegla na dan poplav, 4. 8. 2023. Dogodka se je udeležil župan občine, Milan Čadež, ravnateljica Osnovne šole Poljane, Metka Debeljak, z učitelji geografije in učenci devetih razredov ter župnik gospod Jože Plut. Milan Čadež, župan občine Gorenja vas – Poljane je predstavil posledice lanskoletnih avgustovskih poplav v občini, ukrepe ob sanaciji poplav, pomen protipoplavnih ukrepov ter izboljšanja sistema opozarjanja po postavitvi radarja na Pasji ravni. Občina se aktivno vključuje v razvojne projekte, ki zadevajo poplavno varnost. Metka Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Poljane je poudarila pomen izobraženja učencev o vodi in poplav v vseh razredih osnovne šole. Na dogodku so aktivno sodelovali tudi učenci. Mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar iz Agencije RS za okolje sta predstavila akcijo »Postavitev oznak visokih voda« in njen vidik sodelovanja z lokalno skupnostjo. Oznaka predstavlja viden opomnik v prostoru, ki je namenjen informiranju in ozaveščanju o moči vode tako lokalni skupnosti kot drugim obiskovalcem. V Sloveniji je trenutno nameščenih že 70 oznak visokih voda, lokacije so prikazane na Atlasu okolja – razdelek Vode – razdelek Oznake visokih voda. Gašper Kleč, v. d. direktorja Razvojne agencije Sora, je poudaril pomen ozaveščanja lokalnega prebivalstva o izrednih vremenskih dogodkih, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosti in intenzivni, kar je tudi eden izmed ciljev projekta X-RISK-CC. V sklopu projekta, skupaj z Agencijo RS za okolje, proučujejo hudourniške poplave in suše v lokalnem okolju. Pri tem tesno sodelujejo z občinskimi poveljniki Civilne zaščite in drugimi ključnimi deležniki. Vir: Razvojna agencija Sora

Preberi več

7.3.2024

Dodelitve finančne pomoči v kmetijstvu po poplavah 2023

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja | GOV.SI in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | GOV.SI. 

Preberi več

8.3.2024 Župan Milan Čadež s prostovoljko Ireno Bogataj. Foto: MMC RTV SLO Miha Merljak

Prostoferke, hvala.

Prispevek o voznicah prostoferkah, ki s sovjim delom in dobro voljo nesebično pomagajo sokrajanom je pripravila RTV Slovenija. Podali so se po Sloveniji in obiskali 7 občin, kjer opravljajo brezplačne prevoze za starejše. Prostoferke so iskreno zaupale svoje izkušnje, pa tudi svoj pogled na svet. Med njimi je bila tudi naša prostovoljna voznica Irena Bogataj, ki pri projektu PROSTOFER sodeluje že od samega začetka. Celoten prispevek je dostopen na spletni povezavi. Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili vsem našim prostovoljnim voznikom PROSTOFERJA.

Preberi več

5.3.2024

Čisto Škofjeloško

V okviru projekta, ki traja od julija lanskega leta do konca letošnjega leta, sta Komunala Škofja Loka in Zavod Poljanska dolina v izogib velikim količinam plastičnih odpadkov na dogodkih nakupili pralne kozarčke za večkratno uporabo številnih organizatorjev prireditev na širšem Škofjeloškem, obenem pa je Komunala Škofja Loka postavila 5 zbiralnic odpadnega jedilnega olja na podeželskih območjih Občine Škofja Loka (v Puštalu, Stari Loki, v Logu nad Škofjo Loko, pri Svetem Duhu in na Bukovici), dodatna šesta bo v Zmincu postavljena v poletnih mesecih, ko bo urejen nov ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Občini Železniki in Škofja Loka sta dve od 16 slovenskih občin, ki so že vključene v mrežo občin na poti do zero waste, območij s čimmanj odpadki. S projektom se tej mreži ob sodelovanju Ekologov brez meja in z vzpostavitvijo zero waste strategije pridružuje tudi Občina Gorenja vas – Poljane. Omenjene naložbe ter usmeritve v zero waste bodo podkrepljene tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem lokalnega prebivalstva o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja, ločevanja odpadkov in nasploh varovanja okolja. Prilagamo informativno zloženko in vas vabimo, da spremljate aktivnosti projekta na spletnih straneh sodelujočih partnerjev.

Preberi več

1.3.2024

Tiskovna konferenca o sanacijah po poplavah

Župan Milan Čadež je uvodoma izpostavil učinkovito organiziranost gasilcev in civilne zaščite, v okviru katere je za primer naravnih nesreč sklenjenih kar 34 pogodb z gradbenimi izvajalci za primer odzivov v elementarnih nesrečah. Že pred leti pa je občina povečala vlaganja tudi v opremo gasilskih društev. Na tej osnovi smo lahko izvedli učinkovito intervencijo takoj po poplavah, ko je bilo prizadetih kar 28 kilometrov cest, na katerih se je sprožilo 210 plazov. Škoda je bila ocenjena na 32 milijonov, 40 % pa je za sanacijo država že prispevala. 14 prioritetnih sanacij je že v teku ali pa so podpisane izvajalske pogodbe, med njimi najobsežnejše na Hlavčih Njivah, na cesti Srednja vas - Brda, Malenski Vrh, Kopačnica – Podpleče, Zakobiljek, gradi se novi most Podobeno … Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je posebej izpostavil pomen občin, ki imajo ob elementarnih nesrečah ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi sanacij, kar se je kot odločilno pokazalo tudi ob lanskih poplavah. Poudaril je, da bi pomemben prispevek k razvoju Slovenije prinesle tudi pokrajine, saj ima vsaka regija svoje potrebe in prioritete. Poslanec Žan Mahnič je izpostavil odlično organiziranost in odziv občinskega gasilskega poveljstva in gasilskih društev ter se zahvalil ministrici Alenki Bratušek za podporo v prvem obdobju po poplavah. Prav tako pa so velikega pomena velika dodeljena sredstva za sanacijo po poplavah, ki so bila dodeljena Občini Gorenja vas – Poljane, da se bodo posledice poplav lahko odpravile. Župan Milan Čadež se je za sodelovanje posebej zahvalil Upravi za zaščito in reševanje z direktorjem Leonom Behinom, kakor tudi sektorju za naravne nesreče na Ministrstvu za naravne vire in prostor za opravljeno obsežno delo na postopkih izvajanja sanacij.

Preberi več

Dostopnost