Aktualno

1.12.2022

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | GOV.SI in na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja | GOV.SI.

Preberi več

26.11.2022 Prejemniki priznanj občine za leto 2022 z županom Milanom Čadežem (z leve proti desni): Olga in Janez Šubic, Majda Strel, Folklorna skupina TD Sovodenj, Gašper Debeljak, Špela Knafelj Borovič, ŠD Partizan, Izidor Selak, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Foto: Vito Debelak

Podelitev priznanj občine za leto 2022

Začeli smo z odlomkom iz igre Medrug Polanci Andreja Šubica v izvedbi KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Pogovor med Ivanom Tavčarjem in sosedom Jurijem Šubicem nam je razkril živahnost in ustvarjalnost teh krajev konec 19. stoletja ter vpetost naših prednikov ne le v življenje naših krajev, temveč tudi Evrope in sveta. Uradni del prireditve smo začeli z Zdravljico, ki jo je zapela Marija Prebil. Sledil je slavnostni nagovor župana Milana Čadeža, ki je poudaril predvsem izstopajoče dosežke letošnjih nagrajencev. S svojim delovanjem pomembno pripomorejo k boljšemu življenju in prepoznavnosti občine, tako kot so k temu pripomogli že naši predniki, med katerimi je bil tudi dr. Ivan Tavčar. Z velikim veseljem je naznanil, da je Ministrstvo za kulturo prejšnji teden leto 2023, ko mineva 100 let od pisateljeve smrti, razglasilo za Tavčarjevo leto, v katerem se bo zvrstilo več različnih dogodkov in prireditev. Med drugim si bodo prizadevali, da bi na binkoštno nedeljo, ko bo minilo tudi 100 let od izgradnje in slovesnega odprtja Sokolskega doma v Gorenji vasi, poimenovanega po dr. Tavčarju, v kraju organizirali dogodek državnih razsežnosti. Za tem pa se je pričel najslovesnejši del večera, podelitev letošnjih občinskih priznanj. Plaketo občine za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v preteklih 50. letih je za Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas prevzel ravnatelj šole g. Izidor Selak, plaketo občine ob 100-letnici delovanja društva na športnem in družbenem področju je za Športno društvo Partizan Gorenja vas prevzela predsednica društva ga. Špela Knafelj Borovič, srebrno priznanje občine za 40-letno ohranjanje plesne kulturne dediščine je za Folklorno skupino turističnega društva Sovodenj prevzela strokovna vodja skupine gospa Majda Strel, bronatsto priznanje za pomemben prispevek k razvoju športa v Poljanah pa je prejel Gašper Debeljak. Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane pa sta prejela Olga in Janez Šubic, za ohranjanje in izviren prikaz starih običajev in rokodelstva. Kulturni program so s tremi glasbenimi točkami popestrili učenci in učitelji Glasbene šole Škofja Loka. Najprej se je s flavto predstavila Janja Bonča, ki jo je na clavinovi spremljala prof. Jasna Jan Sešek, ki je pri naslednji glasbeni točki spremljala tudi Veroniko Pisk s klarinetom. Prireditev so zaključila dekleta s citrami, in sicer Erika in Ester Demšar, Maruša Frelih, Asja Stanonik ter Tinkara Tušek skupaj z mentorico Damjano Praprotnik. Po slavnostni podelitvi letošnjih občinskih priznanj smo si lahko ogledali tudi razstavo, ki so jo pripravili člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane, na njej pa je bil izbor del 11 najboljših poljanskih umetnikov.

Preberi več

25.11.2022 Jurij Šubic, Ivan Tavčar, olje na platnu, 1885, hrani Narodna galerija v Ljubljani / Foto: Wikipedija

Leto 2023 razglašeno za leto pisatelja Ivana Tavčarja

Širši slovenski javnosti je dobro poznan kot plodovit pisatelj novel, črtic, povesti in romanov, v katerih je prikazoval predvsem življenje v rodni Poljanski dolini. Ustvarjal je vse od srednješolskih let do pozne starosti, njegov ustvarjalni opus pa obsega prek štirideset umetniških del. Njegova dela so danes del šolskega literarnega kanona. Njegova najbolj znana dela so roman Izza kongresa, povest Cvetje v jeseni, zgodovinski roman Visoška kronika, podpisuje pa se med drugim tudi pod dela Med gorami: slike iz Loškega pogorja, V Zali in Vita vitae meae. Občina Gorenja vas – Poljane bo k obeležitvi Tavčarjevega leta pristopila celostno in skozi vse leto, pri čemer se bomo povezali z različnimi akterji s področja kulture in znanosti. Poleg načrta znamčenja ter spodbujanja javnih in zasebnih ustanov v občini, da se pridružijo praznovanju, bomo kreativno zasnovali in organizirali vrsto dogodkov, ki bodo imeli nacionalni odmev. 

Preberi več

23.11.2022

Ob občinskem prazniku

Vse od naselitve dalje so naše kraje v osrčju Poljanske doline soustvarjali vztrajni in kleni ljudje, ki so se znali soočiti z izzivi časov. To je tudi razlog hitrega razvoja naše lokalne skupnosti v zadnjih dveh desetletjih, ko smo iz občine z omejenimi razvojnimi možnostmi prešli v eno najhitreje razvijajočih se gorenjskih občin s stalno rastjo prebivalstva in visoko kakovostjo bivanja, kar nam vse pogosteje priznavajo tudi slovenski mediji. Naj bo tako tudi v prihodnje! Vsem pa velja vabilo, da se nam 26. novembra v Sokolskem domu v Gorenji vasi pridružite na slovesni akademiji v počastitev praznika naše lokalne skupnosti.

Preberi več

28.10.2022 Arheološko najdišče v središču Poljan so zaščitili z začasno nadstrešnico. Foto: Jure Ferlan

Arheološko najdišče zaščitili z nadstrešnico

Ker je najdišče izpostavljeno tako dežju kot tudi vročini so se na odkritih delih najdišča že videle posledice vremenskih razmer. Zato je občina v sodelovanju z odgovornimi konservatorji postavila začasno nadstrešnico, ki bo preprečevala nastajanje škode na najdbah vse do zaključka izkopavanj in do potrditve predloga trajne predstavitve najdišča. Več o načrtovanih deli pa si lahko preberete v oktobrski številki Podblegaških novic.

Preberi več

18.10.2022  Del ceste od odcepa Jezeršek do zvona pri Ermanovcu v dolžini 600 metrov je bil nedavno asfaltiran z grobim asfaltom. Foto: arhiv občine

V teku sanacija cest po občini

V začetku avgusta se je v Zaprevalu začela sanacija 600 metrov dolgega odseka ceste, na kateri so se uredili trije cestni usadi z dreniranjem terena in utrjevanjem cestne podlage s kamnito peto in šinami. Izvajalca del sta na novo uredila meteorno odvodnjavanje ceste ter zamenjala cestni ustroj debeline 70 centimetrov. Uredile so se tudi brežine ceste in izvedla razširitev dveh serpentin. V tem tednu se bo izvedlo še asfaltiranje celotnega, 600 metrov dolgega, odseka ceste. Dela na lokalni cesti Stara Oselica potekajo v dveh fazah. Prva faza obsega menjavo ustroja ceste v debelini 70 centimetrov, izdelavo novih cestnih prepustov, sanacijo cestnih usadov z dreniranjem zemljine in menjavo materiala. V dogovoru z lastniki zemljišč se bo ponekod cesta razširila za pol metra. Del ceste od odcepa Jezeršek do zvona pri Ermanovcu v dolžini 600 metrov je bil nedavno asfaltiran z grobim asfaltom. Izvajajo se dela od zvona v smeri Sovodnja, mimo domačije Sivkar. Zamenjan je ustroj ceste v debelini 70 centimetrov na 300 meterskem odseku ceste. V teku je izdelava drenaž in cestnih prepustov. Dela se bodo nadaljevala do kmetije Makuc, do katere je še letos planirano asfaltiranje, 1100 metrov dolgega, odseka cesta. Dela na območju druge faze se bodo pričela prihodnje leto. Investicija se sofinancirala iz Sklada za odpravo posledic naravnih nesreč pri Ministrstvu za okolje in prostor. Izvajajo se tudi gradbena dela na 300 meterskem odseku javne poti Polycom – Palir. Gradbena dela zajemajo menjavo 70 centimetrov ustroja ceste, izvedbo hodnika za pešce v nivoju z voziščem, polaganjem kanalizacije za elektriko, optiko in javno razsvetljavo.

Preberi več

30.9.2022

Hiša generacij - sprejem uporabnikov z letom 2023

Delovanje "Hiše generacij" ter sprejem prvih uporabnikov Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (CSS Škofja Loka) načrtuje v začetku leta 2023. Sprejeti uporabniki bodo lahko koristili dnevno varstvo ali začasne namestitve do treh mesecev. Z informativnim zbiranjem prošenj za sprejem bodo pričeli v mesecu oktobru 2022. Prošnja je objavljena tudi na spletni strani Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Prednost pri sprejemu bodo imeli občani občine Gorenja vas - Poljane. Izpolnjene prošnje pošljite na naslov: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja LokaStara Loka 314220 Škofja Loka Za dodatne informacije lahko pokličete v socialno službo CSS Škofja Loka na telefon (04) 62 07 204. 

Preberi več

27.9.2022

Gospodarsko poslopje dobiva končno podobo

Gospodarsko poslopje je že dobilo nov toplotni ovoj in urejeno fasado, restavrirali smo vsa okna na objektu in vgradili nova vhodna vrata v pritlični etaži. Celotno streho smo prekrili z novo kritino ter uredili žlebove in odtoke. Urejeno je bilo tudi meteorno odvodnjavanje. V sklopu sedanjih del, za katera smo pridobili tudi sredstva Ministrstva za kulturo v višini slabih dvesto tisoč evrov, smo v delu nekdanjega hleva izvedli še statično in hidrofobno injektiranje, prenovili smo stropne in stenske omete ter poskrbeli za novo talno hidroizolacijo in toplotno izolacijo. Čaka nas še izvedba estriha, v katerem bo vgrajen razvod za talno gretje. Izvedene bodo tudi vse potrebne podometne inštalacije za delovanje večnamenske dvorane, predvidene v prostorih obstoječega hleva. Sočasno z deli na gospodarskem poslopju poteka tudi restavriranje oken v prvem nadstropju in v mansardi Dvorca Visoko, kjer se vsa dela izvajajo pod nadzorom predstavnice zavoda za varstvo kulturne dediščine Damjane Pediček.

Preberi več

21.9.2022 Foto: Slovenska vojska

Vojaško vajo Zvezda Triglava 2022 zaključili na Hotavljah

Na vaji Zvezda Triglava 2022, ki se je začela 12. septembra na območju Bohinjske Bele, se nadaljevala na območju strelišča in vadišča Slovenske vojske Mačkovec ter se zaključila v naši občini 20. septembra z napadom na Blegoš. Na vaji je sodelovalo 400 udeležencev. Poleg pripadnikov 132. gorskega polka ob podpori drugih enot Slovenske vojske so sodelovali še pripadniki oboroženih sil Madžarske, Poljske, Velike Britanije in ZDA. Kot opazovalci so se skupnega urjenja gorskega bojevanja, izmenjave izkušenj in dviga povezljivosti med zavezniki in partnerji udeležili tudi predstavniki oboroženih sil Italije, Luksemburga, Madžarske, Nemčije in ZDA. Cilj mednarodne vojaške vaje je bilo izboljšanje usposobljenosti enot za gorsko bojevanje, izmenjati izkušnje in izboljšati civilno in vojaško sodelovanje.  Vodja vaje, podpolkovnik Tomaž Žbogar, je povedal, da je bila vaja odlično izpeljana. Z vsemi sodelujočimi se je s krajšo slovestnostjo in postrojem vseh udeležencev zaključila na Hotavljah. Na zaključni prireditvi na je zbrane nagovoril tudi župan Milan Čadež, ki se je zahvalil občanom in lastnikom vpoklicanih zemljišč, da so vajo tako lepo sprejeli in s tem omogočili njeno izvedbo.    

Preberi več

Dostopnost