Razpisi in objave

Javna naročila - Sanacija ceste in plazov na LC 494012 Murave - Gorenja Žetina med km 1.4 in km 2.9


Datum objave:
6.3.2020
Datum zaključka:
23.4.2020 do 12:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Boštjan Kočar, bostjan.kocar@obcina-gvp.si , (04) 518 31 03

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) Občina Gorenja vas - Poljane vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila - Sanacija ceste in plazov na LC 494012 Murave - Gorenja Žetina med km 1.4 in km 2.9.

Delitev naročila na sklope: javno naročilo ni razdeljeno na sklope in se oddaja celovito

Objava javnega naročila na e-JN

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si