Razpisi in objave

Javna naročila - Novogradnja Fortunove brvi za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi


Datum objave:
1.7.2020
Datum zaključka:
5.8.2020 do 11:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Gašper Čadež, gasper.cadez@obcina-gvp.si , 04 518 31 23

V okviru predmetnega javnega naročila je predvidena novogradnja Fortunove brvi za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi.

Podroben opis predmeta javnega naročila izhaja iz tehničnega poročila in popisov del s ponudbenim predračunom, ki sta priloga in sestavni del dokumentacije z zvezi z oddajo javnega naročila.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si