Aktualno

3.4.2019

Tiskovna konferenca - 100 let Visoške kronike

Občina Gorenja vas – Poljane bo v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane in drugimi sodelujočimi društvi ter posamezniki letos z več dogodki obeležila 100-letnico objave zgodovinskega romana Visoška kronika dr. Ivana Tavčarja. Dogodki, ki bodo skozi vse leto potekali v okviru praznovanja, so zbrani pod skupnim naslovom »100 let Visoške kronike – Vest na preizkušnji«. - Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane je v uvodu pojasnil prvoaprilsko šalo o najdbi zaklada. V nadaljevanju pa je predstavil aktivnosti obnove, ki je od jeseni do sedaj potekala na dvorcu. - Milena Alič, predsednica Projektne skupine za pripravo prireditev ob 100-letnici izida Visoške kronike, je predstavila projektno skupino in dogodke, ki bodo potekali v okviru praznovanja.  - Goran Šušnjar, predsednik KD je predstavil oba glavna dogodka v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane, in sicer uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju ter uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame na Visokem.- Marija Demšar, strokovna sodelavka za pripravo kulturnih projektov v Loškem muzeju Škofja Loka in vodja Programa 80-letnice Loškega muzeja je predstavila aktivnosti muzeja v okviru praznovanja in obenem povabila tudi na dogodke, ki jih pripravljajo v okviru njihovega praznovanja. Vse predvidene aktivnosti še niso dokončno terminsko opredeljene, zato so bile predstavljene po mesecih. V maju (9. 5.) bodo člani TD Žirovski Vrh na Pohodu skozi Zalo uprizorili nekaj igranih izsekov iz Visoške kronike.Potrjen je datum zgodovinskega večera z dr. Grdino, ki bo predstavil razmere v Evropi, na Slovenskem in na Poljanskem v času, ki ga opisuje roman. Dogodek bo 9. 5., ob 19. uri v Poljanah.Junija bodo članice Klekljarskega društva Deteljica pripravile razstavo na aktualno temo.V drugem tednu junija bo uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Pripravljajo pa tudi uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame, ki bo 21. 6. na Visokem.V jesenskem času bodo potekale aktivnosti Loškega muzeja, za osnovnošolce pa bo izveden likovni in literarni natečaj. Na Trgu Ivana Regna bodo septembra v organizaciji Krajevne knjižnice Gorenja vas potekali Bralni večeri. Na koncu so si novinarji in drugi prisotni pod vodstvom župana lahko ogledali še izvedena dela in obnovljene prostore dvorca.

Preberi več

21.3.2019

Uspeh naših osnovnošolcev na 33. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Učenci omenjenih šol so se predstavili s svojimi idejami iz področja turizma. Njihove projektne naloge je ocenjevala strokovna komisija, ki je bila pozorna tako na kvaliteto pisne naloge, kot tudi na samo predstavitev na stojnici. Iz naše občine so tako sodelovali učenci iz OŠ Poljane ter PŠ Javorje in PŠ Sovodenj. Za odlično predstavitev nalog in razstave so učenci OŠ Poljane prejeli srebrno priznanje, učenci PŠ Sovodenj so dobili srebrno priznanje in posebno zlato priznanje za najboljšo tržnico (oz. razstavni prostor), učenci PŠ Javorje pa so za dobro zamisel in privlačno predstavitev prejeli zlato priznanje na državni ravni. Vsem udeležencem čestitke za dosežen uspeh!

Preberi več

21.3.2019 Sklika objekta za obdelavo komunalnih in bioloških odpadkov.

Nove cene za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov

Občinski svet je na 3. redni seji potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019 - 2021 za območje občine Gorenja vas - Poljane. Elaborat je pripravila Snaga d.o.o., ki je pristojen izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za 58 občin v Sloveniji. Cena storitev obdelave komunalnih odpadkov (oblikuje se v evrih na kilogram odpadkov) je po elaboratu za obdobje 2019-2021 za 23,4 % višja od obstoječe cene predvsem zaradi višjih stroškov materiala in storitev (glavnino stroškov predstavljajo stroški oddaje produktov obdelave, predvsem lahke frakcije), medtem ko je cena odlaganja ostankov predelave nižja od obstoječe cene za 17,7 %. Višji dvig cen obdelave po pojasnilu Snage d.o.o. blažijo višje načrtovane količine odpadkov in nižji stroški infrastrukture. Za Snago d.o.o. storite uporabnikom zaračunava Občina Gorenja vas-Poljane. Zaradi sprememb cen obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki so kot je zgoraj navedeno oblikovane v evrih na kilogram odpadka, in povečanja količine zbranih komunalnih odpadkov, katere je pred odlaganjem skladno s predpisi potrebno obdelati (ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki), se bodo cene storitev obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, ki so določene na volumen zabojnika/vreče, nekoliko povečale. Za 120 l zabojnik, na območju z enkrat mesečnim odvozom ostanka komunalnih odpadkov in embalaže, bo to povečanje znašalo skupaj 0,51 evra/mesec. Več informacij na tel. št. (04) 51 83 122.  

Preberi več

21.3.2019

Ura za Zemljo: 30. marec, med 20.30 in 21.30

Letos bo WWF v Sloveniji akcijo vodil pod sloganom “Odreši se plastike, izberi naravo”, saj je to problem, ki zahteva čimvečjo osveščenost in zavezo ljudi, občin, podjetij in vlad da se na tem področju naredi več. Istočasno je aktivna tudi peticija, o kateri si več lahko preberete na povezavi.      

Preberi več

28.2.2019

Zaprtje poslovalnice Gorenjske banke v Gorenji vasi

Danes smo od Gorenjske banke prejeli tudi odgovor, ki pa je žal neugoden. Več si lahko preberete v spodnjih prilogah.

Preberi več

18.2.2019

Športna dvorana v Gorenji vasi predana uporabi za šolsko športno vzgojo

Športnim pedagogom sta zaželela varno in uspešno športno vadbo. Gradnja se je pričela spomladi pred dvema letoma, prav na prvi pomladni dan je bil položen temeljni kamen. V tem času je bila zgrajena tudi nova kotlovnica na sekance za osnovno šolo in dvorano, ki je pričela obratovati že jeseni, na začetku kurilne sezone. Na novo je bilo zgrajeno tudi novo parkirišče in zunanje igrišče s tekaškimi stezami, katero se ta mesec že uporablja, saj je bilo uporabno dovoljenje za celoten kompleks pridobljeno konec januarja. Prav tako se je z današnjim dnem za učence od 1. do 4. razreda začel uporabljati vhod za nižje razrede, to je na lokaciji, kot je bil že pred začetkom gradnje. Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo dvorano za potrebe športne vzgoje koristila do 16. ure, potem pa bo športna dvorana na voljo za rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve, upravljavec bo pa Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina. Uradno odprtje in slovesna predaja namenu celotnega kompleksa je predvidena v mescu maju. Celotna investicija v športni kompleks, ki obsega sodobno opremljeno dvorano z novimi zunanjimi športnimi in prometnimi ureditvami ter novo kotlovnico, je znašala dobre štiri milijone evrov, od česar je EKO sklad prispeval pol milijona evrov. Glavni izvajalec je bilo podjetje Dema plus iz Ljubljane, ki je investicijo izvajal po projektih Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar z odgovornim projektantom Robertom Potokarjem. Skupaj z vami se veselimo velike pridobitve za učence in lokalno skupnost.

Preberi več

13.2.2019

Osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku

Kulturi, domovini in slovenskemu jeziku v čast smo prisluhnili trem pismom izmišljenega dekleta, ki je živelo pod Ermanovcem v času Prešernovega življenja. Hana Šturm kot zaročenka leta 1800, Damjana Peternelj kot mamica dve desetletji kasneje in Olga Fic kot vdova sredi 19. stoletja so predstavljale omenjeno dekle v treh različnih obdobjih njenega življenja. Vlogo zaročenca in moža je kar v pesmi prevzel mešani cerkveni pevski zbor župnije Stara Oselica pod vodstvom Maksa Rupnika. Prireditev so z glasbo popestrili še: Ana in Neža Urh, ki sta štiriročno zaigrali na klavir, ter mladi glasbeniki – Ajda in Jera Benedičič, Anja Štravs, Neža Justin, Aljaž Rakovec in Miha Dolenec –, ki so zaigrali in zapeli Prešernovo pesem Apel in čevljar. Mladim glasbenikom so se čisto na koncu pridružili še otroci iz KS Trebija in zapeli pesem s pomenljivim naslovom Skupaj: skupaj na vseh poteh, povsod, kjer smo. V tem večeru so bili »skupaj na poti« oziroma na odru vse od tistih, katerih starost še lahko preštejemo na prste dveh rok, pa vse do tistih, ki »imajo samo še dva koraka do devetdeset«, kot se je izrazila osrednja gostja večera, pisateljica, pesnica in prevajalka Berta Golob. Prireditev je povezoval Milan Benedičič, scenarij je zasnovala Tina Benedičič.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si