Aktualno

17.5.2019

Odprtje nove kavarne na Dvorcu Visoko

Zavoda za kulturo in turizem Poljanska dolina, je v zadnjih mesecih pripravil vse potrebno za to, da je v dvorcu Visoko, ki je od leta 2017 kulturni spomenik državnega pomena, oživel še en prostor: Kavarna Visoko. Poleg ogleda razstav in vonja po preteklosti obiskovalec svoj postanek zdaj lahko nadgradi npr. s ‘Presečnikovo Meto’ ali ‘Kosmovim Janezom’ …, torticami, ki doživetje Tavčarjevih del naredijo še bolj zapomnljivo. Razvijajo pa še druge sladke dobrote na temo Visoške kronike (katere 100-letnico obeležujemo letos), vse s poudarkom na lokalnih dobaviteljih.  Kavarna je sicer odprta že od 17. maja, slovesnost ob uradnem odprtju pa bo 31. maja ob 11. uri.  

Preberi več

16.5.2019 Župan Milan Čadež in Igor Božič, dir. podjetja SGP Zidgrad iz Idrije

Podpisana gradbena pogodba za energetsko sanacijo PŠ Sovodenj

Investicija obsega energetsko sanacijo objekta, ki vključuje prenovo fasade in oken ter strešne kritine in menjavo energenta, saj bo namesto peči na kurilno olje vgrajena sodobna toplotna črpalka zrak voda. V okviru prenove objekta bo izvedena tudi sanacijo strojnih in elektroinštalacij s sanacijo centralne kuhinje in vseh sanitarij – objekt je bil namreč grajen v letu 1938, zato je poleg energetske sanacije potrebno izvesti tudi investicijsko vzdrževalna dela. Občina je za izvedbo energetske sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo RS v višini 156.966,90 eur, kar predstavlja 40 % upravičenih stroškov investicije, ki v delu energetske obnove skupno znašajo 392.417,35 eur. Obnovitvena dela se bodo začela izvajati ob zaključku tekočega šolskega leta in bodo v celoti izvedena do sredine prihodnjega leta.

Preberi več

24.4.2019 Obisk smučarke Rebeke Oblak

Na obisku smučarka Rebeka Oblak

Rebeka Oblak je članica C-reprezentance v alpskem smučanju. Na letešnjem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Sarajevu, kjer maldi od 15. do 18. leta storosti tekmujejo v osmih disciplinah, je za slovensko reprezentanco osvojila srebro v veleslalomu.  Čestitamo za tako izjemen dosežek in ji želimo še najprej vrhunske rezultate!      

Preberi več

3.4.2019

Lekarna v Gorenji vasi se je preselila v nove prostore

Vsa potrebna sredstva za realizacijo investicije v višini 492.700 eur (rekonstrukcija in oprema) je v svojem letnem poslovnem in finančnem načrtu za leto 2018 zagotovil Javni zavod Gorenjske lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Gorenja vas – Poljane. S tem je lokalna skupnost pridobila najsodobneje opremljeno novo lekarno, z optimalnimi pogoji za lekarniško delo in je tudi odlično dostopna obiskovalcem ter tako prijaznejša za mamice z vozički kot tudi za gibalno ovirane.   

Preberi več

3.4.2019

Tiskovna konferenca - 100 let Visoške kronike

Občina Gorenja vas – Poljane bo v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane in drugimi sodelujočimi društvi ter posamezniki letos z več dogodki obeležila 100-letnico objave zgodovinskega romana Visoška kronika dr. Ivana Tavčarja. Dogodki, ki bodo skozi vse leto potekali v okviru praznovanja, so zbrani pod skupnim naslovom »100 let Visoške kronike – Vest na preizkušnji«. - Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane je v uvodu pojasnil prvoaprilsko šalo o najdbi zaklada. V nadaljevanju pa je predstavil aktivnosti obnove, ki je od jeseni do sedaj potekala na dvorcu. - Milena Alič, predsednica Projektne skupine za pripravo prireditev ob 100-letnici izida Visoške kronike, je predstavila projektno skupino in dogodke, ki bodo potekali v okviru praznovanja.  - Goran Šušnjar, predsednik KD je predstavil oba glavna dogodka v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane, in sicer uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju ter uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame na Visokem.- Marija Demšar, strokovna sodelavka za pripravo kulturnih projektov v Loškem muzeju Škofja Loka in vodja Programa 80-letnice Loškega muzeja je predstavila aktivnosti muzeja v okviru praznovanja in obenem povabila tudi na dogodke, ki jih pripravljajo v okviru njihovega praznovanja. Vse predvidene aktivnosti še niso dokončno terminsko opredeljene, zato so bile predstavljene po mesecih. V maju (9. 5.) bodo člani TD Žirovski Vrh na Pohodu skozi Zalo uprizorili nekaj igranih izsekov iz Visoške kronike.Potrjen je datum zgodovinskega večera z dr. Grdino, ki bo predstavil razmere v Evropi, na Slovenskem in na Poljanskem v času, ki ga opisuje roman. Dogodek bo 9. 5., ob 19. uri v Poljanah.Junija bodo članice Klekljarskega društva Deteljica pripravile razstavo na aktualno temo.V drugem tednu junija bo uprizoritev Visoške kronike v poljanskem narečju v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Pripravljajo pa tudi uprizoritev Visoške kronike v izvedbi ljubljanske Drame, ki bo 21. 6. na Visokem.V jesenskem času bodo potekale aktivnosti Loškega muzeja, za osnovnošolce pa bo izveden likovni in literarni natečaj. Na Trgu Ivana Regna bodo septembra v organizaciji Krajevne knjižnice Gorenja vas potekali Bralni večeri. Na koncu so si novinarji in drugi prisotni pod vodstvom župana lahko ogledali še izvedena dela in obnovljene prostore dvorca.

Preberi več

21.3.2019

Uspeh naših osnovnošolcev na 33. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Učenci omenjenih šol so se predstavili s svojimi idejami iz področja turizma. Njihove projektne naloge je ocenjevala strokovna komisija, ki je bila pozorna tako na kvaliteto pisne naloge, kot tudi na samo predstavitev na stojnici. Iz naše občine so tako sodelovali učenci iz OŠ Poljane ter PŠ Javorje in PŠ Sovodenj. Za odlično predstavitev nalog in razstave so učenci OŠ Poljane prejeli srebrno priznanje, učenci PŠ Sovodenj so dobili srebrno priznanje in posebno zlato priznanje za najboljšo tržnico (oz. razstavni prostor), učenci PŠ Javorje pa so za dobro zamisel in privlačno predstavitev prejeli zlato priznanje na državni ravni. Vsem udeležencem čestitke za dosežen uspeh!

Preberi več

21.3.2019 Sklika objekta za obdelavo komunalnih in bioloških odpadkov.

Nove cene za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov

Občinski svet je na 3. redni seji potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019 - 2021 za območje občine Gorenja vas - Poljane. Elaborat je pripravila Snaga d.o.o., ki je pristojen izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za 58 občin v Sloveniji. Cena storitev obdelave komunalnih odpadkov (oblikuje se v evrih na kilogram odpadkov) je po elaboratu za obdobje 2019-2021 za 23,4 % višja od obstoječe cene predvsem zaradi višjih stroškov materiala in storitev (glavnino stroškov predstavljajo stroški oddaje produktov obdelave, predvsem lahke frakcije), medtem ko je cena odlaganja ostankov predelave nižja od obstoječe cene za 17,7 %. Višji dvig cen obdelave po pojasnilu Snage d.o.o. blažijo višje načrtovane količine odpadkov in nižji stroški infrastrukture. Za Snago d.o.o. storite uporabnikom zaračunava Občina Gorenja vas-Poljane. Zaradi sprememb cen obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki so kot je zgoraj navedeno oblikovane v evrih na kilogram odpadka, in povečanja količine zbranih komunalnih odpadkov, katere je pred odlaganjem skladno s predpisi potrebno obdelati (ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki), se bodo cene storitev obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, ki so določene na volumen zabojnika/vreče, nekoliko povečale. Za 120 l zabojnik, na območju z enkrat mesečnim odvozom ostanka komunalnih odpadkov in embalaže, bo to povečanje znašalo skupaj 0,51 evra/mesec. Več informacij na tel. št. (04) 51 83 122.  

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si