Aktualno

5.8.2020

Nadaljevanje gradbenih del na cesti Murave - Gorenja Žetina

Dela se bodo pričela izvajati na odseku ceste Gorenja Žetina – odcep Dolenja Žetina, kjer se bo izvedla sanacija plazov 3, 2 in 1 ter usada 5, nadaljevala pa na odseku od odcepa Dolenja Žetina – Hleviše, kjer bodo sanirani usadi 4, 3, 2 in 1. Izvedba del je razdeljena na dve fazi zaradi poteka obvoza. Pri izvedbi bo, zaradi plazovitosti terena, potreben tudi geološki nadzor. V prihodnjem tednu izvajalci del pričnejo z izvedbo pripravljalnih del.

Preberi več

3.8.2020

Gradite ali obnavljate vaše stanovanje ali hišo?

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah,- itd. Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str. Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16. do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na tel. št. Razvojne agencije Sora d.o.o.: (04) 50 60 220.

Preberi več

3.8.2020

Javni razpis za kreditiranje podjetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na škofjeloškem

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,5 %. Pridobite jih lahko za: - nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, - nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter- nakup opreme in kmetijske mehanizacije. V okviru javnega razpisa lahko pridobite največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1–ega leta pridobite po obrestni meri 2,5 %, nominalno.  Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel. št. (04) 50 60 220.

Preberi več

29.7.2020

Prostofer tudi v Gorenji vasi

PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo. Komu je namenjen PROSTOFER? Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Zakaj PROSTOFER? Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo: večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju, čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele). Druženje in občutek koristnosti igrajo pomembno vlogo pri aktivnem staranju. Kako deluje PROSTOFER? Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro , rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8,00 in 16,00h, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Kdo je lahko PROSTOFER? Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. Kako postati PROSTOFER? Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer. Vse kandidate, ki želijo postati prostoferji, zato vljudno vabimo, da pokličejo na Občino Gorenja vas – Poljane na (04) 51 83 112 (Jana Oblak), svoj interes pa lahko sporočijo tudi na e-naslov: jana.oblak@obcina-gvp.si.  

Preberi več

28.7.2020 Pohodna pot Cvetje v jeseni. Foto: Denis Bozovičar

Tradicionalne prireditve v Poljanski dolini

Več informacij o posameznih prireditvah.  

Preberi več

23.7.2020 Foto: Jure Ferlan

Gradnja prizidka vrtca Agata poteka po planu

Sredi aprila je bil izvajalec uveden v delo, v prvi fazi pa poteka rekonstrukcija in razširitev centralne šolske kuhinje, kjer dela še vedno intenzivno potekajo: izvedeni so prezidi in podložni betoni, izvajajo se inštalacije za vodo, ogrevanje in elektriko, ki so v zaključni fazi. V tem mesecu smo že začeli pripravljalna dela tudi za gradnjo samega prizidka: izvedena so rušitvena dela in odstranjevanje asfalta na igrišču, izkop gradbene jame, postavljeni so temelji in temeljna plošča. Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Preberi več

20.7.2020 Škribovc – prostor iskalcev poletne osvežitev. (Foto: Damjana Peternelj)

Škribovc – prostor iskalcev poletne osvežitev

V letu 2019 je občina kupila potrebno zemljišče ter pripravila projektno zasnovo, ureditvena dela pa so bila izvedena v prvi polovici letošnjega leta. Na 2435 kvadratnih metrih obalnega pasu je zasajena trava, območje je opremljeno tudi z dvema kamnitima mizama in stoli, dvema košema za odpadke, za aktivne pa je na voljo igrišče za odbojko ter slackline (hoja po vrvi oz. traku). Uteho pred poletno vročino lahko obiskovalci poiščete v Poljanski Sori in se osvežite s skokom vanjo, kot so to počeli turisti, ki so sem zahajali že pred skoraj sto leti. Kopališče je namreč že v preteklosti privabljalo eminentne goste. V šolski kroniki, ki jo hranijo v škofjeloški enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana, je med drugim za leto 1922 zapisano, da sta se skozi Poljansko dolino 22. junija peljala kralj in kraljica, in sicer skozi Gorenjo vas do Trebije, kjer so uživali tudi v ribolovu. Zdi se, da znova urejeno kopališče Škribovc čez glavno cesto nasproti stavbe Dom pod Planino, še ohranja nekaj spomina in vnaša svežino za nove počitniške zgodbe. 

Preberi več

17.7.2020 Župan Milan Čadež se je udeležil gasilske vaje v počastitev jubileja. (Foto: Gasilska enota Gorenja vas).

Župan se je udeležil gasilske vaje v počastitev 120-letnice PGD Gorenja vas

Prostovoljni gasilci so 15. julija, na dan ustanovitve, pripravili društveno vajo pri novem gasilskem domu, ki je v zaključni fazi gradnje. Na vaji je sodelovalo 29 članov gasilske enote PGD Gorenja vas in kljub temu, da o dogodku niso obveščali širše javnosti si je vajo ogledalo precej ljudi tako od blizu kot daleč. Po zaključku vaje jim je župan Milan Čadež čestital in jim zaželel vse najboljše ob tako visokem jubileju ter izrekel zahvalo, da svoj prosti čas žrtvujejo za našo varnost.

Preberi več

9.7.2020

Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme. V okviru projekta se podjetjem sofinancira nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID-19. Namen javnega poziva pa je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Vsebina javnega poziva je dostopna na povezavi.

Preberi več

7.7.2020 Župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež in Stanislav Remic, direktor podjetja Gorenjska gradbena družba d.d., sta danes podpisala gradbeni pogodbi.

Podpis gradbenih pogodb: Sanacija ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza) in redno letno asfaltiranje 2020

Sanacija ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza) v dolžini 1,4 km vključuje sanacijo petih cestnih usadov in treh cestnih zemeljskih plazov. Podizvajalec Gorenjske gradbene družbe je Vodno gospodarsko podjetje. Občina je za izvedbo sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva na podlagi sofinancerskega sporazuma z Ministrstvom za okolje in prostor RS. Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane pa se bo izvajalo po planu krajevnih skupnosti.

Preberi več

6.7.2020 Gorazd Penko, direktor Maratona Franja BTC City v spremstvu Urše Pintar, letošnje državne prvakinje v cestni vožnji in župana Milana Čadeža

Direktor Maratona Franja BTC City na obisku pri županu

Namen obiska je bila seznanite župana z odločitvijo organizacijskega odbora 39. Maratona Franja BTC City 2020, ki je ob posvetovanju z mednarodno kolesarsko zvezo UCI in slovensko zdravstveno stroko sprejel sklep, da se 39. maraton Franja BTC City organizira 5. in 6. septembra 2020. Petkove vožnje na kronometer, ki je štela za državno prvenstvo, sicer ne bo. Bodo pa prvi dan na sporedu barjanka, družinski maraton in otroška preizkušnja s startom na Kongresnem trgu v Ljubljani, drugi dan pa mala in velika Franja s startom in ciljem v BTC City Ljubljana. Občina Gorenje vas - Poljane, bo tako kot pretekla leta, tudi letos s pomočjo Kluba študentov Poljanske doline, sodelovala pri izvedbi Maratona Franja in pri krožišču v Gorenji vasi poskrbela za okrepčevalnico za kolesarje. Vsem udeležencem maratona želimo obilo užitkov na vseh trasah.  

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost