Razpisi in objave

Javna naročila - Kulturni dom Poljane


Datum objave:
4.8.2022
Datum zaključka:
30.8.2022 do 13:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Barnard Strel, bernard.strel@obcina-gvp.si , 04 51 83 116

Občina Gorenja vas – Poljane želi zgraditi nov sodoben večnamenski objekt kulturnega centra, kjer bodo poleg večje in manjše večnamenske dvorane, ki bo prednostno namenjena kulturnim prireditvam, zagotovljeni prostore za krajevno knjižnico, kavarno/slaščičarno, info center, spominska soba dr. Ivana Tavčarja, prostori KS Poljane, prostori KD Poljane s spremljajočimi prostori.

Večnamenska stavba je zasnovana kot kompakten podstavek na nivoju obrežja, na nivoju zgornjega dvorišča pa se razdeli v dva kompaktna podložna volumna z dvokapno streho, ki sta v nadstropju povezana z mostovžem.

Javno naročilo je glede na vire financiranja razdeljeno na dve fazi, in sicer:
- Faza I: Gradnja objekta do 3. podaljšane faze in
- Faza II: Izvedba 4. in 5. gradbene faze vseh treh zgornjih etaž objekta.
Izbrani izvajalec bo moral za vsako fazo voditi in izdelati ločeni gradbeni knjigi in obračune na način, da bo iz teh jasno razviden obračun, ki se nanaša na posamezno fazo.

Objava javnega naročila na e-JN

Dostopnost