Razpisi in objave

Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis - podjetništvo 2019 Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2019 21.6.2019 30.9.2019
Priznanja občine za leto 2019 Javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj občine za leto 2019 21.6.2019 5.9.2019 do 12:00
Podžupan Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane 20.6.2019 -
Javni razpis Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2019 23.5.2019 12.6.2019 do 12:00
Javno naročilo Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko 13.5.2019 19.6.2019 do 09:00
Javni razpis - šport 2019 Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2019 19.4.2019 10.5.2019 do 12:00
Javni razpis - socialno humanitarne dejavnosti Javni razpis o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v 2019 18.4.2019 20.5.2019 do 12:00
Javni razpis - turizem 2019 Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 20.3.2019 23.4.2019
Javni razpis - kultura 2019 Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala občina 20.3.2019 15.4.2019
Javni razpis - kmetijstvo 2019 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja 2019 15.3.2019 1.4.2019
Zbor krajanov Zapisnik zbora krajanov Krajevne skupnosti Javorje - -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko 13.5.2019 19.6.2019 do 09:00

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si