Razpisi in objave

Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prodaja nepremičnine Javni zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Gospodarski coni Todraž 9.9.2019 1.10.2019 do 12:00
Javna objava Likovno literarni natečaj "100 let Visoške kronike - Vest na preizkušnji" 9.9.2019 10.10.2019
Javno naznanilo Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 21.8.2019 30.9.2019
Javni razpis - podjetništvo 2019 Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2019 21.6.2019 30.9.2019
Podžupan Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane 20.6.2019 -
Javni razpis Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2019 23.5.2019 12.6.2019 do 12:00
Javni razpis - šport 2019 Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2019 19.4.2019 10.5.2019 do 12:00
Javni razpis - socialno humanitarne dejavnosti Javni razpis o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v 2019 18.4.2019 20.5.2019 do 12:00
Javni razpis - turizem 2019 Javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 20.3.2019 23.4.2019
Javni razpis - kultura 2019 Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala občina 20.3.2019 15.4.2019
Javni razpis - kmetijstvo 2019 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja 2019 15.3.2019 1.4.2019
Zbor krajanov Zapisnik zbora krajanov Krajevne skupnosti Javorje - -
V tej kategoriji še ni razpisov ali objav.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si