Razpisi in objave

Javni razpisi - subvencije občine - Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2019


Datum objave:
21.6.2019
Datum zaključka:
30.9.2019
Status:
Zaključen
Razpisano sredstev:
34.000,00

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2019 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja podjetništva na območju Občine Gorenja vas - Poljane:

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev   
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte  
5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2019. Vloge je potrebno izročiti osebno na sedežu občine ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »Vloga na razpis – podjetništvo – ne odpiraj!«.

Odpiranje vlog bo 3. oktobra 2019 na sedežu občine in ne bo javno. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 30 dni po izvedenem odpiranju vlog.

Dostopnost