Razpisi in objave

Javni razpisi - subvencije občine - Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2019


Datum objave:
23.5.2019
Datum zaključka:
12.6.2019 do 12:00
Status:
Zaključen
Razpisano sredstev:
7.000,00 evrov

Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 7.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) skladno s priloženo razpisno dokumentacijo.

Dostopnost