Razpisi in objave

Javni razpisi - subvencije občine - Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2020


Datum objave:
26.6.2020
Datum zaključka:
15.7.2020 do 12:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Kristina Knific, kristina.knific@obcina-gvp.si , 04 51 83 122
Razpisano sredstev:
7.000,00 evrov

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih Občine Gorenja vas – Poljane.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost