Razpisi in objave

Javni razpisi - subvencije občine - Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2023


Datum objave:
18.5.2023
Datum zaključka:
6.6.2023 do 12:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Kristina Knific, kristina.knific@obcina-gvp.si , (04) 51 83 122
Razpisano sredstev:
8.000,00 evrov

Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih Občine Gorenja vas – Poljane.

Dostopnost