Aktualno

25.7.2019

Izdano Dovoljenje za odstrel volka

Z izdanim dovoljenjem je dovoljen odstrel enega volka. Odstrel bo izveden po pravnomočnosti izdanega dovoljenja.

Preberi več

17.7.2019

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16. do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na telefon Razvojne agencije Sora d.o.o.: (04) 506 02 20.

Preberi več

17.7.2019

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,00 %.Upravičenci jih lahko pridobijo za:- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, - nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta upravičenic pridobijo po obrestni meri 2,00 %, nominalno.  Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20

Preberi več

21.6.2019

Velika pridobitev v Lučinah

Predstavitev sta, poleg domačega organista Petra Dolinarja, izvedla dr. Matjaž Ambrožič, izvedenec s področja orglarstva, in organist Tone Potočnik, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od starih orgel je ohranjena obnovljena omara in nekaj registrov, ki so bili v dobrem stanju, večina pa je novih, zato je govora o novih orglah. Stare orgle so bile delo Ivana Milavca iz leta 1908. Ker so postale precej dotrajane, so se leta 2005 začela zbirati sredstva za njihovo obnovo, kasneje pa je dozorela odločitev za nov instrument. Izdelala sta ga orglarja Boštjan Černe in Matjaž Sodin. Orgle imajo 19 registrov. V nedeljo, 16. junija, jih je ob somaševanju lučinskega župnijskega upravitelja Jožeta Kovačiča in nadškofijskega tajnika slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je podelil tudi priznanja najbolj zaslužnim. Nakup orgel so podprli številni posamezniki, kar nekaj je bilo botrov, ki so podarili večji znesek. Pomagali sta tudi občina in Krajevna skupnost Lučine. Domačini so za oba praznična dneva pripravili pogostitev obiskovalcev, okrasili cerkev in postavili mlaje. Jure Ferlan

Preberi več

20.6.2019

Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane

Anton Debeljak je dolgoletni član občinskega sveta, več mandatov je prizadevno vodil tudi Krajevno skupnost Poljane ter dejavno sodeloval v odborih občinskega sveta in komisijah občine, predvsem pa je že doslej učinkovito deloval pri številnih projektih na ravni občine. Podžupan Anton Debeljak bo sodeloval z županom pri njegovem delu in opravljal naloge, za katere ga bo pooblastil župan skladno z zakonodajo s področja lokalne samouprave, zlasti pa bo opravljal naloge s področja urejanja javne infrastrukture in družbenih dejavnosti.

Preberi več

13.6.2019

Prenova lekarne v Kranju, začasno dežurstvo v Škofji Loki

Zaradi večje prenove lekarne Kranj bo tudi lekarniška dežurna služba za čas od 14. junija do predvidoma 14. oktobra 2019 namesto na tej lokaciji v Kranju organizirana v Lekarni Škofja Loka na Stari cesti 10 (Zdravstveni dom Škofja Loka). Z dežurstvom v Škofji Loki bodo začeli že v petek, 14. junija, z nočno dežurno ob 20. uri. Dodatne informacije na telefon: (04) 511 16 80. Gorenjske lekarne se zahvaljujejo za razumevanje.

Preberi več

31.5.2019

Uradno odprli prostore nove kavarne na Dvorcu Visoko

Zbrane so na odprtju nagovorili Damjana T. Pediček, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane, ter Lucija Kavčič, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina. Prireditev so z glasbo popestrile Klara in Samanta Peternelj ter Nika Justin, nove prostore pa je blagoslovil župnik Jože Stržaj.

Preberi več

30.5.2019

Minister za kulturo na obisku v Dvorcu Visoko

Ob ogledu dvorca je župan Milan Čadež pojasnil potek del in dosedanje financiranje izvedenih del. Minister je bil prijetno presenečen nad videnim in tudi nad načrti za v prihodnje. Pohvalil je ves trud in sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in drugimi institucijami ter obljubil pomoč pri uresničevanju začrtanih ciljev.

Preberi več

24.5.2019

Uradno odprli prostore nove lekarne v Gorenji vasi

Zbrane je na odprtju nagovorila Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn, Milan Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije, ter Milan Čadež, župan občine Gorenja vas - Poljane. Vsa potrebna sredstva za realizacijo investicije v višini 492.700 evrov (rekonstrukcija in oprema) je v svojem letnem poslovnem in finančnem načrtu za leto 2018 zagotovil Javni zavod Gorenjske lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Gorenja vas – Poljane. S tem je lokalna skupnost pridobila najsodobneje opremljeno novo lekarno, z optimalnimi pogoji za lekarniško delo in je tudi odlično dostopna obiskovalcem ter tako prijaznejša za mamice z vozički kot tudi za gibalno ovirane.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si