Razpisi in objave

Nepremičnine - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Trebija


Datum objave:
20.5.2022
Datum zaključka:
20.6.2022 do 12:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Miha Mrak, , 051 441 782

Predmet prodaje je del objekta Dom pod Planino s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Trebija 19, Gorenja vas, v k.o. 2056 Trebija, ki obsega nepremičnini parc. št. 50/12 (ID 7040177) in parc. št. 50/11 (ID 7040178).

Dostopnost