Aktualno

10.7.2020 Športna dvorana Gorenja vas

Javni razpis za najem Športne dvorane Gorenja vas

Rok za oddajo vlog je 7. 8. 2020.Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi.

Preberi več

9.7.2020

»Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme«

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme. V okviru projekta se podjetjem sofinancira nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID-19. Namen javnega poziva pa je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Vsebina javnega poziva je dostopna na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

Preberi več

7.7.2020 Župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež in Stanislav Remic, direktor podjetja Gorenjska gradbena družba d.d., sta danes podpisala gradbeni pogodbi.

Podpis gradbenih pogodb: Sanacija ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza) in redno letno asfaltiranje 2020

Sanacija ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza) v dolžini 1,4 km vključuje sanacijo petih cestnih usadov in treh cestnih zemeljskih plazov. Podizvajalec Gorenjske gradbene družbe je Vodno gospodarsko podjetje. Občina je za izvedbo sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva na podlagi sofinancerskega sporazuma z Ministrstvom za okolje in prostor RS. Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane pa se bo izvajalo po planu krajevnih skupnosti.

Preberi več

6.7.2020 Gorazd Penko, direktor Maratona Franja BTC City v spremstvu Urše Pintar, letošnje državne prvakinje v cestni vožnji in župana Milana Čadeža

Direktor Maratona Franja BTC City na obisku pri županu

Namen obiska je bila seznanite župana z odločitvijo organizacijskega odbora 39. Maratona Franja BTC City 2020, ki je ob posvetovanju z mednarodno kolesarsko zvezo UCI in slovensko zdravstveno stroko sprejel sklep, da se 39. maraton Franja BTC City organizira 5. in 6. septembra 2020. Petkove vožnje na kronometer, ki je štela za državno prvenstvo, sicer ne bo. Bodo pa prvi dan na sporedu barjanka, družinski maraton in otroška preizkušnja s startom na Kongresnem trgu v Ljubljani, drugi dan pa mala in velika Franja s startom in ciljem v BTC City Ljubljana. Občina Gorenje vas - Poljane, bo tako kot pretekla leta, tudi letos s pomočjo Kluba študentov Poljanske doline, sodelovala pri izvedbi Maratona Franja in pri krožišču v Gorenji vasi poskrbela za okrepčevalnico za kolesarje. Vsem udeležencem maratona želimo obilo užitkov na vseh trasah.  

Preberi več

3.7.2020

Reka Sora v Poljanah v novi strugi

Za sotočjem Sore in Hotoveljščice je že zgrajen povsem nov jez, del nove, leve brežine Poljanske Sore pa je lepo zelen in obraščen. V nadaljevanju izvedbe bo sledila še ureditev oziroma dokončanje zavarovanja desne brežine reke Sore, oblikovano bo novo sotočje med Soro in Hotoveljščico ter urejene nove travne površine na mestu stare struge reke Sore. Hkrati pa se že izvaja poglobitev in širitev Ločivnice skozi Poljane, kmalu pa se prične tudi z izvedbo del za novo, urejeno in oblikovano sotočje Ločivnice in Sore. Vsa dela v vodotokih Sora, Ločivnica in Hotoveljščica, izvaja pogodbeni podizvajalec VGP d.d. iz Kranja.  

Preberi več

2.7.2020

Izgradnja novega mostu v Poljanah lepo napreduje

V mesecu septembru je načrtovano zalitje mostne nosilne plošče, sledijo zgornje finalne obdelave pločnika in cestišča, proti koncu meseca novembra pa je načrtovan zaključek del na novem mostu čez reko Soro v Poljanah.

Preberi več

1.7.2020

Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti. Upravičenci bodo lahko prejeli vozovnico po pošti po povzetju (v tem primeru bodo morali poleg stroška izdaje kartice plačati tudi poštnino) ali pa bodo vozovnico prevzeli na katerem od prodajnih mestih integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer bodo plačali strošek izdaje kartice. Stroški izdaje kartice bodo za upravičenca znašali 3 evre. Kartica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana. Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja kartice ne hitijo in si jo priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti. Več podatkov najdete na povezavi.

Preberi več

30.6.2020 Asfaltiran 800 m dolg odsek od Ferjanovcove grape (ekološki otok) do Mežnarja.

Obnova ceste Trebija - Stara Oselica

Gradbena dela, ki skupno znašajo 320.000 EUR z DDV, se približujejo koncu. Del ceste od kmetije Burnik (Stara Oselica 26) do Ferjanovcove grape (ekološki otok) je bil na novo trasiran, kar je bilo izvedeno v dogovoru z lastnikom parcel. Na delu od Ferjanovcove grape do konca odseka, pa je bil saniran cestni usad in izvedena razširitev ovinka nad Mežnarjem. Preostala dela potekajo po predvidenem planu. Dne 24. in 26. 6. 2020 je bil asfaltiran 800 m dolg odsek te ceste od Ferjanovcove grape (ekološki otok) do Mežnarja. Nadaljujejo se zaključna dela in detajli pri odvodnjavanju, čemur bo sledilo asfaltiranje preostalega 700 m dolgega odseka. Dela bodo predvidoma zaključena julija 2020.  

Preberi več

26.6.2020

Kljub preklicu epidemije virus ostaja med nami

V vseh zaprtih javnih prostorih sta razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala obvezna. Enako velja tudi med potniki v javnem prometu, ki morajo ob vstopu in med prevozom obvezno dosledno nositi zaščitno masko ter razkuževati roke. Poskrbimo za to, da dosledno upoštevamo priporočila NIJZ, skrbimo za higieno rok in kašlja, ne dotikajmo se obraza, uporabljajmo masko, kadar ne moremo držati razdalje, izogibajmo se natrpanim prostorom ter nenujnim potovanjem in se obnašajmo samozaščitno.  Če pri sebi opazite simptome in znake bolezni (težko dihanje, kašelj, povišana telesna temperatura), ostanite doma in pokličite osebnega oziroma dežurnega zdravnika in se nato ravnajte po njegovih navodilih. Za podrobne informacije se lahko obrnete neposredno na daržavne organe, na naslednje telefonske številke:- na 01 244 17 29 so dostopne pristojne službe NIJZ, ki vam nudijo zdravstvena priporočila in napotke;- na 01 478 68 48 je na voljo Ministrstvo za zdravje za pojasnila glede odrejanja karantene;- na 01 514 70 01 je na voljo klicni center za koronavirus Policije za vprašanja glede postopkov prehajanja državne meje;- na 01 478 20 10 so na voljo pristojne službe Ministrstva za zunanje zadeve glede konzularnih postopkov.

Preberi več

24.6.2020

Župan se je udeležil seje Kluba primorskih poslancev

Na seji, ki jo je sklical aktualni predsednik kluba in idrijski poslanec Samo Bevk na idrijskem gradu Gewerkeneg, so bili prisotni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo, državnozborski poslanci s Primorske, župani občin Idrija, Cerkno, Logatec, Gorenja vas-Poljane, Tolmin, Kobarid in Bovec, državni svetniki iz regije ter predstavniki gospodarstva z Idrijskega in Cerkljanskega. Kot je dejal Bevk, je bil osrednji namen zasedanja po dolgem času ponovno združiti vse deležnike v istem cilju: prepričati slovensko vlado, da projekte na četrti razvojni osi v razvojnih dokumentih in izvedbeno obravnava enakovredno kot na primer projekte na tretji razvojni osi. Župani Logatca, Gorenje vasi, Cerknega, Idrije, Tolmina, Kobarida in Bovca so v nadaljevanju izpostavljali odseke cest na četrti razvojni osi v svojih občinah, ki bi bili potrebni temeljite obnove. Župan Občine Gorenja vas - Poljane je izpostavil, da smo izgubili dve desetletji dragocenega časa, ko se je v prostor vmeščalo zgrešene in predrage projekte s tuneli in viadukti, ki jih podeželski prostor nikakor ne prenese. Dejstvo je, da dnevni promet na regionalni cesti med Trebijo in Cerknim šteje od 900 do 1100 vozil dnevno, in da ta odsek predstavlja pomembno traso za gospodarstvo na obeh straneh Kladij. Za gospodarstvo na območju četrte razvojne osi so urejene cestne povezave ključne tako za transport surovin in izdelkov kot za zaposlene, ki prihajajo na delo iz drugih regij. Poudaril je še, da je na obstoječem odseku ceste potrebno čim prej pričeti z deli, jih dokončati, in vzporedno umeščati v prostor traso četrte razvojne osi, ki jo bo v prihodnosti tudi mogoče zgraditi.  Državni proračun ne bo zadoščal Minister Vrtovec se je strinjal, da si prebivalci in gospodarstvo na tem delu Slovenije zaslužijo ustrezno infrastrukturo, da pa niti danes niti v prihodnje tako velikih infrastrukturnih projektov ne bo mogoče uresničevati le s sredstvi državnega proračuna, ampak bo treba iskati tudi izvenproračunske vire: “Za velike projekte bomo potrebovali dodatna sredstva. Ena od možnosti je infrastrukturni sklad, ki bi deloval zunaj proračuna na osnovi infrastrukturnih obveznic,” je dejal.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si