Aktualno

16.8.2019

Pohod po tematski poti Cvetje v jeseni

Odpravili se bomo po markirani tematski poti, ki sta jo v povesti Cvetje v jeseni prehodila Janez in Meta. Člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane bodo pohod popestrili z glasbenimi točkami iz različnih uprizoritev Cvetja v jeseni. Priporočamo, da imate s sabo dovolj pijače in malico. V ceno štartnine (10 €) je vštet prigrizek na Kmetiji pr' Andrejon in prevoz nazaj iz Črnega Kala do Poljan ob 17. in 18. uri. Več v priloženem vabilu. Vljudno vabljeni!

Preberi več

8.8.2019

Start up delavnica: Inovativno na pot podjetništva

Delavnica bo potekala vsak torek in četrtek, med 3. 10. 2019 in 5. 11. 2019, s pričetkom ob 8.30 uri, v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka. Na njej vas bodo popeljali skozi različne faze poslovanja podjetja. Ogledali si boste tudi nekaj primerov dobrih praks podjetij na terenu. Udeleženci bodo na delavnici svojo poslovno idejo preverili s pomočjo izdelave poslovnega načrta. Prijave so obvezne na: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20, e-pošta: info@ra-sora.si Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Preberi več

1.7.2019

Uradne ure krajevnega urada v juliju in avgustu 2019

Od 1. 9. 2019 dalje bodo poslovali po ustaljenem urniku. Vse storitve, ki bi jih sicer opravili na krajevnem uradu, lahko v času uradnih ur opravite na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Hvala za razumevanje.

Preberi več

29.7.2019

Vloga podjetnika pri pripravi računovodskih izkazov za podjetja

KDAJ:- ponedeljek, 16. 9. 2019 (od 17. do 19.15 ure)- torek, 17. 9. 2019 (od 17. do 20. ure)- sreda, 18. 9. 2019 (od 17. do 19.15 ure) KJE: Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka IZ VSEBINE USPOSABLJANJA:• Pravne podlage za pripravo letnega poročila ter obveznosti za poročanje iz letnih poročil za namene javne objave, državne statistike in davčne namene • Knjigovodske listine, poslovne knjige podjetja in letno poročilo za gospodarske družbe in zasebnike• Pregled kategorij bilance stanja in informacijska vrednost tega izkaza za zunanje uporabnike • Kategorije izkaza poslovnega izida in informacijska vrednost tega izkaza za zunanje uporabnike • Priprava na letno poročilo (popis sredstev in obveznosti in drugi potrebni postopki)• Obdavčitev samostojnih podjetnikov (obdavčitev dohodka iz dejavnosti, posebnosti pri normirancih) in obdavčitev gospodarskih družb (davek od dobička pravnih oseb) O PREDAVATELJICI: Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo in finance, predmet Računovodstvo za podjetnike na GeaCollege - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja). USPOSABLJANJE JE NAMENJENO: mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna. PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: Prijave so obvezne do srede, 11. septembra 2019, na telefon: (04) 506 02 20 (Jana Šifrar) ali e-pošto: jana.sifrar@ra-sora.si, kjer so na voljo tudi za dodatne informacije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

25.7.2019

Podeljena koncesija za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti

Koncesija v skupnem obsegu 1,00 programa (po 0,5 programa vsak) je podeljena Zobozdravstvenemu centru Javh, d.o.o., ter Rok-lab, zobozdravstvo, d.o.o., za določen čas 15 let in se prične izvajati 1. 8. 2019.  

Preberi več

25.7.2019

Izdano Dovoljenje za odstrel volka

Z izdanim dovoljenjem je dovoljen odstrel enega volka. Odstrel bo izveden po pravnomočnosti izdanega dovoljenja.

Preberi več

17.7.2019

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16. do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na telefon Razvojne agencije Sora d.o.o.: (04) 506 02 20.

Preberi več

17.7.2019

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,00 %.Upravičenci jih lahko pridobijo za:- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, - nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta upravičenic pridobijo po obrestni meri 2,00 %, nominalno.  Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20

Preberi več

21.6.2019

Velika pridobitev v Lučinah

Predstavitev sta, poleg domačega organista Petra Dolinarja, izvedla dr. Matjaž Ambrožič, izvedenec s področja orglarstva, in organist Tone Potočnik, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od starih orgel je ohranjena obnovljena omara in nekaj registrov, ki so bili v dobrem stanju, večina pa je novih, zato je govora o novih orglah. Stare orgle so bile delo Ivana Milavca iz leta 1908. Ker so postale precej dotrajane, so se leta 2005 začela zbirati sredstva za njihovo obnovo, kasneje pa je dozorela odločitev za nov instrument. Izdelala sta ga orglarja Boštjan Černe in Matjaž Sodin. Orgle imajo 19 registrov. V nedeljo, 16. junija, jih je ob somaševanju lučinskega župnijskega upravitelja Jožeta Kovačiča in nadškofijskega tajnika slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je podelil tudi priznanja najbolj zaslužnim. Nakup orgel so podprli številni posamezniki, kar nekaj je bilo botrov, ki so podarili večji znesek. Pomagali sta tudi občina in Krajevna skupnost Lučine. Domačini so za oba praznična dneva pripravili pogostitev obiskovalcev, okrasili cerkev in postavili mlaje. Jure Ferlan

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si