Aktualno

1.6.2020

Energetsko - svetovalna pisarna zopet odprta

Svetovanja so individualna in so za občane brezplačna. Za njihov obisk pa je obvezna predhodna prijava na telefonsko številko Razvojne agencije Sora: 04 50 60 220. Na isti telefonski številki so vam na voljo tudi za dodatne informacije.

Preberi več

25.5.2020

Spremenjeni način poslovanja občinske uprave

- glavni vhod v Sokolski dom je ponovno odprt;- stranke lahko dostopajo do steklenih vrat v prvem nadstropju, ki bodo zaprta;- pred steklenimi vrati je potrebno za vstop v prostore občinske uprave poklicati na telefonsko številko sprejemne pisarne, 04 51 83 100, kjer stranka dobi nadaljnja navodila;- stranke vstopajo v prostore posamično;- vstop v prostore občinske uprave ni mogoč v kolikor je uslužbenec, h kateremu je stranka namenjena, odsoten iz pisarne;- vstop je dovoljen samo zdravim osebam, ki ne kažejo znakov prehladnih obolenj in bolezni;- ob vstopu je obvezna uporaba zaščitne maske in razkužila;- med uslužbencem in stranko je potrebno upoštevati varno medosebno razdaljo 1,5 metra. Stranke prosimo, da se osebno oglasijo v prostorih občinske uprave samo v nujnih primerih, ko zadev ni mogoče urediti po telefonu ali elektronski pošti. Vse stranke občinske uprave pozivamo k doslednemu upoštevanju navedenih navodil s ciljem zaščite zdravja nas vseh in se obenem zahvaljujemo za dosedanje učinkovito odzivanje v času epidemije COVID-19.

Preberi več

20.5.2020

Ponovno odprtje Krajevnega urada Gorenja vas

Uradne ure so ob torkih od 8. do 15.30 ure. Za vse informacije so vam na razpolago na telefonski številki: 041 741 738 ali na elektronskem naslovu: ue.skofjaloka@gov.si. 

Preberi več

18.5.2020

Vračilo gradiva, izposojenega pred zaprtjem knjižnice

Hkrati tudi obveščajo, da bodo, ob upoštevanju nekaterih ukrepov (razkuževanje rok na vhodu, uporaba maske in omejitev hkratnega števila obiskovalcev v prostoru), v petek, 22. maja 2020, odprli tudi izposojevališče na Sovodnju, in sicer po rednem urniku, med 13. in 17. uro.

Preberi več

4.5.2020

Obratovanje zbirnega centra Todraž

Pri tem uporabnike obveščamo in prosimo, da storitve oddaje komunalnih odpadkov v zbirnem centru koristijo samo za nujne potrebe in v zbirni center dostavijo že predhodno ločeno zbrane odpadke, da je njihov čas zadrževanja v zbirnem centru čim krajši. V smeri odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS morajo uporabniki upoštevati varnostno razdaljo 2 metra in uporabljati zaščitne maske ter ob tem upoštevati navodila delavcev v zbirnem centru glede vstopa in ravnanja z odpadki. Pri tem velja, da se v zbirnem centru naenkrat lahko nahaja največ 5 oseb, ostali, če je potrebno, počakajo pred zbirnim centrom v predpisani razdalji oz. po možnosti v avtomobilu. Zaščitne maske v zbirnem centru niso na voljo, zato jih uporabniki prinesejo s seboj. V primeru nejasnosti smo vam na voljo na telefonski številki (04) 51 83 100. Vsem uporabnikom storitev zbiranja komunalnih odpadkov se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Preberi več

4.5.2020

Odpiralni čas lekarne Gorenja vas

Spremenjena ostane nočna dežurna lekarniška služba do preklica epidemije COVID-19. Popoldanska izmena v lekarni Kranj tako ostaja podaljšana do 22. ure.

Preberi več

4.5.2020

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.

Preberi več

4.5.2020

Sproščanje ukrepov ob epidemiji COVID-19

Ob tem je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Preberi več

30.4.2020

Krajevne knjižnice odpirajo svoja vrata

V prostorih knjižnice ne bo možno zadrževanje, prebiranje časopisov in uporaba knjižničnih računalnikov pač pa le prevzem vnaprej naročenega gradiva pri izposojevalnem pultu. Ob vstopu v knjižnične prostore je obvezno razkuževanje rok, v prostorih pa uporaba zaščitne maske. V prostor knjižnice vstopate posamezno in pazite na priporočeno razdaljo. V knjižnico vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja …). KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS Telefon: 04 51 07 100E-pošta: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si Delovni čas:ponedeljek od 10. do 17. uretorek od 12.30 do 19. urečetrtek od 12.30 do 19. ure KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANETelefon: 04 51 83 380E-pošta: poljane@knjiznica-skofjaloka.si Delovni čas:sreda od 13. do 19. urepetek od 11. do 17. ure

Preberi več

30.4.2020

Odpravljena splošna omejitev gibanja na občine

Odslej dovoljeno gibanje tudi med občinamiZ odlokom se odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju. Se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, se mora upoštevati:- ohranjanje varne razdalje do drugih oseb,- obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter- razkuževanje rok (razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev).

Preberi več

25.4.2020

Delovanje ambulant v ZP Gorenja vas po običajnih urnikih

Ambulanta Lah, d.o.o. Koprivec, družinska medicina d.o.o. Ambulanta Šubic, d.o.o. Pediatrična ambulanta Polhek Od 28. 4. 2020 dalje ambulante kontaktirate na običajne telefonske številke in elektronske pošte posameznih ambulant. Večji del stikov s pacienti bo še vedno potekal po elektronski poti, manjši del časa pa bo namenjen tistim, ki bodo nujno potrebovali tudi pregled zdravnika – zaradi vseh potrebnih varnostnih ukrepov bo količina slednjih omejena. Od 28. 4. dalje se ponovno izvaja tudi cepljenja, vključno s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitistu za nove kandidate in za tiste, ki rabijo poživitveni odmerek. Za cepljenje je obvezno predhodno naročilo na obisk. Z delom v omejenem obsegu je pričela tudi fizioterapija. Vhod v zdravstveni dom še vedno ostaja zaprt, posamičen vstop bo omogočen le naročenim pacientom. Naročeni pacienti bodo pred vhodnimi vrati poklicali na zapisane telefonske številke in tam počakali sprejem sestre. Obvezno je upoštevanje ustrezne varnostne razdalje. Vsi pacienti, ki prihajate na pregled, prinesite s seboj zaščitno obrazno masko. Elektronski naslov zpgorenjavas@gmail.com in tudi skupna telefonska številka 031 609 227 sta ukinjena. Na podlagi odredbe ministra za zdravje pa do preklica še vedno ostajajo zaprte vse zobozdravstvene ambulante. Prav tako delo še ne poteka v referenčnih ambulantah. Naši zdravniki se trudijo zagotavljati najvišjo stopnjo varne obravnave pacientov, vsi pacienti z znaki okužbe s COVID-19 pa bodo še naprej usmerjani v infektivno vstopno točko zdravstvenega doma Kranj.Vse občane naprošamo, da navodila skrbno in dosledno upoštevajo ter pozorno preberejo dodatna obvestila na spletnih straneh posameznih ambulant. Razmere v času epidemije so namreč še vedno nestabilne in se lahko hitro spremenijo, čemur se bo moral prilagajati tudi režim dela v ambulantah. Zahvaljujemo se vam za odgovorno ravnanje pri zaščiti svojega zdravja in zdravja svojih bližnjih!

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si