Aktualno

18.10.2019 Zdravstvena postaja Gorenja vas

Novi zdravstveni programi v ZD Gorenja vas

V mesecu avgustu smo podelili novo koncesijo za področje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v skupnem obsegu 1,00 programa. Koncesija se je v obsegu 0,5 programa dodelila Zobozdravstvenemu centru Javh, d.o.o. ter v obsegu 0,5 programa zobozdravstvu Rok-Lab, zobozdravstvo d.o.o., ki delujeta v novem delu gorenjevaškega zdravstvenega doma. Občani, ki so bili vpisani pri dr. Olgici Mijatović, se torej lahko prepišejo k enemu izmed obeh novih koncesionarjev.  V mesecu septembru se je prav tako širil program na področju otroškega zobozdravstva pri zobozdravnici Manci Peternelj, ki je zadolžena za izvajanje programa za OŠ Poljane, ambulanta Jute Pisk pa je zadolžena za izvajanje programa na območju OŠ Gorenja vas. Manca Peternelj vse otroke šolskega okoliša OŠ Poljane vabi k vpisu, tretjina njenega programa, ki je namenjen tudi zobozdravstvu odraslih, pa je že zasedena.  Ambulanta deluje v septembra prenovljenih prostorih v prvem nadstropju zdravstvenega doma Gorenja vas. V prihodnjem letu se načrtuje širitev programa družinske medicine, v ta namen je Občina Gorenja vas – Poljane, že izvedla preureditev ambulante dr. Nadje Šubic, kjer je urejena dodatna ordinacija. S posebnim zadovoljstvom sporočamo, da se je za delo v zdravstvenem domu Gorenja vas odločil tudi novi zdravnik dr. Marko Možina, ki je od 7. 10. 2019, zaposlen pri dr. Nadji Šubic. Občina v prihodnjih letih načrtuje ureditev novih, sodobno opremljenih ambulant družinske medicine v prostorih nekdanje lekarne, za kar je že v polnem teku priprava potrebne projektne dokumentacije.

Preberi več

17.10.2019

Obvestilo o izklopu električne energije

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

Preberi več

16.10.2019

Obvestilo o izklopu električne energije

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

Preberi več

11.10.2019

Odloka v javni obravnavi

- Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 - Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas - Poljane

Preberi več

3.10.2019

Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«

Agencija za varnost prometa bo za večjo varnost pešcev razdelila 16.000 odsevnih teles (Ljubljana, 3. oktober 2019) V torek, 1. oktobra 2019, se je pričela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala do 13. oktobra 2019. Njen namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu. Skupni pobudi in koordinirani preventivni akciji za večjo varnost pešcev, ki poteka danes, 3. oktobra 2019, se je pridružilo 50 občin, kjer bodo izvajali terenske aktivnosti razdeljevanja odsevnih trakov in kresničk, saj aktivna raba odsevnih teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, opozarja Agencija za varnost prometa, ki bo za namen boljše vidnosti pešcev razdelila 16.000 odsevnih teles po vsej Sloveniji. Agencija izpostavlja odgovorno prednost: voznike pozivajo, da pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje, posebej v naseljih, pešce pa opozarjajo, naj se vedno prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje. S koordiniranimi aktivnostmi Agencija za varnost prometa opozarja in osvešča pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.). Z razdeljevanjem odsevnih teles pešce opozarja na nujno uporabo odsevnikov za boljšo vidnost v prometu, prav tako pa želi Agencija v času akcije s koordiniranimi prehajanji pešcev čez prehod opozoriti voznike na varnost pešcev. Danes bodo tako med 17. in 19. uro prostovoljci občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu osveščali pešce, predvsem starejše, jih seznanjali s pravili varnega ravnanja ter razdeljevali kresničke in odsevne trakove v 50 občinah po Sloveniji, ki jih navajamo po abecednem vrstnem redu: BENEDIKT, BISTRICA OB SOTLI, DESTRNIK, DOBJE, DOBROVA - POLHOV GRADEC, DRAVOGRAD, GORENJA VAS – POLJANE, GORNJI GRAD, HOČE – SLIVNICA, HRPELJE KOZINA, IVANČNA GORICA, IZOLA, JURŠINCI, KOBARID, KOZJE, KUNGOTA, LENDAVA, LJUBLJANA, LOGATEC, MARIBOR, METLIKA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, MISLINJA, MORAVČE, MORAVSKE TOPLICE, MURSKA SOBOTA, NOVO MESTO, PIVKA, POLJČANE, PREDDVOR, RADOVLJICA, RAZKRIŽJE, ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, SELNICA OB DRAVI, SLOVENSKE KONJICE, SODRAŽICA, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ŠKOFJA LOKA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO PRI LITIJI, TOLMIN, VELENJE, VIDEM, VIPAVA, VOJNIK, VUZENICA, ZAVRČ, ZREČE in ŽIRI. Agencija za varnost prometa bo v času trajanja nacionalno preventivne akcije do sredine oktobra izvajala vrsto dogodkov na terenu, pri čemer bo skupaj sodelovalo kar 92 slovenskih občin. Poleg preventivno-vzgojnih terenskih akcij bo v času nacionalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije, ki bo spremljala pravilno ravnanje tako voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.  Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Preberi več

27.9.2019

Dosežki Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas

Šola je prejela tudi posebno priznanje za najbolj kulturno šolo med velikimi osnovnimi šolami. Priznanja podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Poleg dosežkov na kulturnem področju pa je šola prejel tudi bronasto plaketo za naj športno šolo v šolskem letu 2018/19. Priznanja na področju športa podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Iskrene čestitke učencem in njihovim mentorjem za delovanje in dosežke na kulturnem in športnem področju.

Preberi več

23.9.2019

Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

Razgrnitev:Od 1. oktobra do vključno 30. oktobra 2019 bo v sejni sobi Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v poslovnem času sprejemne pisarne, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. V času javne razgrnitve bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla tudi javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin, in sicer na območjih območnih geodetskih uprav. Za občine na območju Območne geodetske uprave Kranj bo javna predstavitev potekala v četrtek, 17. oktobra 2019, od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občne Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj. Od 1. oktobra 2019 bo na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen tudi poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junij 2019. Rok za pripombe: Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe, ki morajo biti ustrezno obrazložene, k predlogu modelov vrednotenja od 1. oktobra do 15. novembra 2019, in sicer:  pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine, pošljite na obrazcu JR.MV-1:- po pošti na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, - skeniranega na E-naslov: info@obcina-gvp.si, ali- izpolnjen obrazec oddajte osebno v sprejemni pisarni občine vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2:- po pošti na naslov: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali - skeniranega na E-naslov: vrednotenje@gov.s

Preberi več

25.9.2019

Oktober – mesec požarne varnosti

Po ugotovitvah Gasilske zveze Slovenije so stanovalci v večstanovanjskih objektih še vedno premalo osveščeni in poučeni o požarni varnosti v njihovih stanovanjih in objektih.V mesecu požarne varnosti bodo tako stanovalce večstanovanjskih objektov kot druge osveščali o požarni varnosti. Poudarek bo na požarni varnosti v skupnih prostorih, na zunanjih površinah, evakuaciji, požarni varnosti v samem stanovanju in o uporabi številke 112.Kaj vse se bo v okviru meseca požarne varnosti dogajajo po gasilskih društvih na območju naše občine, je zbrano v nadaljevanju. Več informacij je na voljo v gasilskih domovih ter pri članih posameznega PGD.Društva in Gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane vabijo, da se organiziranih aktivnosti občani udeležijo v čim večjem številu ter na tak način podprejo prostovoljno delovanje gasilcev. PGD Gorenja vas- evakuacija vrtca Zala, enota Dobrava- evakuacija OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in vrtca Zala PGD Hotavlje- društveni gasilski vaji, območje PGD Hotavlje4. oktober: Republiška rudniška reševalna vaja v podjetju Marmor Hotavlje12. oktober: Dan odprtih vrat, Gasilski dom Hotavlje PGD Javorje- pregled gasilnikov, Gasilski dom Javorje- obisk otrok PŠ Javorje, Gasilski dom Javorje- likovna delavnica v PŠ na temo gasilstva, PŠ Javorje13. oktober od 9. do 12. ure: srečanje krajanov ob ustanovnem dnevu PGD Javorje PGD Lučine- evakuacija PŠ Lučine20. oktober: Dan odprtih vrat s prikazom AED, Gasilski dom Lučine PGD Poljane- Dan odprtih vrat, Gasilski dom Poljane- evakuacija in požarna vaja OŠ Poljane- evakuacija vrtca Agata PGD Sovodenj- evakuacija PŠ Sovodenj s prikazom gasilske opreme13. oktober ob 8. uri: Dan odprtih vrat, pregled gasilnikov in možnost nakup le-teh, Gasilski dom SovodenjPGD Trebija26. oktober: Dan odprtih vrat, pregled gasilnikov, predstavitev gasilskih vozil, delavnica: temeljni postopki oživljanja, Gasilski dom Trebija GPO Gorenja vas - Poljane- gasilska vaja članov s postrojem enot, območje GPO Gorenja vas - Poljane- gasilska vaja članic, območje GPO Gorenja vas - Poljane

Preberi več

20.9.2019

Občina ukrepa zaradi napadov volka

V juliju je občina prejela v mnenje predlog Agencije RS za okolje za odstrel zgolj enega volka, kakor je predlagal Zavod za gozdove RS. Občina je naslednjega dne odgovorila, da postopki trajajo predlogo in izrazila dvom o učinkovitosti predlaganega ukrepa. Kljub temu je ARSO 23. 7. 2019 izdal dovoljenje za odstrel zgolj enega volka na območju naše in še treh sosednjih prizadetih občin. Ker so se napadi stopnjevali, je občina 13. 9. 2019 pripravila novo vlogo za odstrel dodatnih petih volkov, ki sta jo sopodpisali tudi občini Železniki in Cerkno ter Pobuda za odstranitev nevarnih zveri. V njej smo izpostavili nesprejemljivo eksponentno povečevanje škode zaradi napadov volka ter neodgovornost pristojnih, da se zaščiti premoženje in varnost lokalnega prebivalstva, kar je v ostrem neskladju s socialnimi koristmi, javnim interesom in ustavnimi pravicami državljanov prizadetih lokalnih skupnosti. Posebej je potrebno jasno izpostaviti, da lokalna skupnost predhodno nikoli ni bila vprašana za mnenja, kaj šele za dovoljenje o naselitvi in širitvi populacije katerekoli vrste divje zveri, kot je bilo že navajano v medijih. Posebej smo zaskrbljeni zaradi neodzivnosti ministrstva glede sofinanciranja šolskih prevozov na gozdnatih območjih, saj še vedno nimamo niti navodil za pripravo vloge, kaj šele, da bi nam bila dodeljena kakršnakoli sredstva, deležni smo zgolj očitkov, da nismo pripravljeni sobivati z divjimi zvermi. Danes se je na območju občine Gorenja vas – Poljane zgodil nov večji napad, ki je po obsegu primerljiv z napadom v Dolenji Žetini 12. 9. 2019, saj smo bili zjutraj priča novemu številčnemu pokolu plemenske drobnice. Po doslej zbranih podatkih gre za 16 živali, ocenjujejo pa, da je škoda še precej večja, saj so tudi pri večini pobegle drobnice poškodbe velike. Občina nastale razmere ocenjuje kot v celoti nedopustne, zato že pripravlja novo vlogo za odstrel še dodatnih petih volkov, saj lokalna skupnost želi ravnati izključno v interesu svojih občanov, ki si zaslužijo kvalitetne pogoje za življenje in delo, za kar si lokalna skupnost z dragimi in obsežnimi projekti prizadeva že ves čas svojega obstoja. Pričakujemo, da bodo odločevalci pozive lokalne skupnosti tokrat vzeli resneje in ukrepali odgovorno in predvsem hitreje.

Preberi več

19.9.2019

Lokalno učno središče Gorenja vas

Oglejte si priloženi program za jesenski čas in se prijavite na BREZPLAČNE tečaje, ki so namenjeni vsem. Glede na to, da se tečaji izvajajo v sklopu projekta Center medgeneracijskega učenja, je zaželeno, da so skupine čim bolj generacijsko različne, zato s seboj pripeljete tudi svoje otroke, vnuke, starše, stare starše, prijatelje, sosede, ...Tečaji in dogodki bodo potekali v Osnovni šoli Ivana Tavčarja in v Sokolskem domu v Gorenji vasi. Prijave in dodatne informacije: Ljudska univerza Škofja Loka pisarna št. 160, Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofa Loka Telefon: (04) 506 13 60 E-pošta: jaka.subic@lu-skofjaloka.si Ob prijavi navedete ime in priimek, domači in elektronski naslov in telefonsko številko.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si