Aktualno

17.7.2019

Energetsko - svetovalna pisarna

Energetsko - svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja. V Energetsko – svetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:- toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, - zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,- izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,- pripravi tople sanitarne vode,- uporabi obnovljivih virov energije, - možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,- energetskih izkaznicah, ... Svetujeta:- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.  Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16. do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna najava na telefon Razvojne agencije Sora d.o.o.: (04) 506 02 20.

Preberi več

17.7.2019

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,00 %.Upravičenci jih lahko pridobijo za:- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, - nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita. Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do enega leta upravičenic pridobijo po obrestni meri 2,00 %, nominalno.  Podrobnejše informacije: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, telefon: (04) 506 02 20

Preberi več

1.7.2019

Uradne ure krajevnega urada v juliju in avgustu 2019

Od 1. 9. 2019 dalje bodo poslovali po ustaljenem urniku. Vse storitve, ki bi jih sicer opravili na krajevnem uradu, lahko v času uradnih ur opravite na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Hvala za razumevanje.

Preberi več

21.6.2019

Velika pridobitev v Lučinah

Predstavitev sta, poleg domačega organista Petra Dolinarja, izvedla dr. Matjaž Ambrožič, izvedenec s področja orglarstva, in organist Tone Potočnik, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od starih orgel je ohranjena obnovljena omara in nekaj registrov, ki so bili v dobrem stanju, večina pa je novih, zato je govora o novih orglah. Stare orgle so bile delo Ivana Milavca iz leta 1908. Ker so postale precej dotrajane, so se leta 2005 začela zbirati sredstva za njihovo obnovo, kasneje pa je dozorela odločitev za nov instrument. Izdelala sta ga orglarja Boštjan Černe in Matjaž Sodin. Orgle imajo 19 registrov. V nedeljo, 16. junija, jih je ob somaševanju lučinskega župnijskega upravitelja Jožeta Kovačiča in nadškofijskega tajnika slovesno blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je podelil tudi priznanja najbolj zaslužnim. Nakup orgel so podprli številni posamezniki, kar nekaj je bilo botrov, ki so podarili večji znesek. Pomagali sta tudi občina in Krajevna skupnost Lučine. Domačini so za oba praznična dneva pripravili pogostitev obiskovalcev, okrasili cerkev in postavili mlaje. Jure Ferlan

Preberi več

20.6.2019

Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane

Anton Debeljak je dolgoletni član občinskega sveta, več mandatov je prizadevno vodil tudi Krajevno skupnost Poljane ter dejavno sodeloval v odborih občinskega sveta in komisijah občine, predvsem pa je že doslej učinkovito deloval pri številnih projektih na ravni občine. Podžupan Anton Debeljak bo sodeloval z županom pri njegovem delu in opravljal naloge, za katere ga bo pooblastil župan skladno z zakonodajo s področja lokalne samouprave, zlasti pa bo opravljal naloge s področja urejanja javne infrastrukture in družbenih dejavnosti.

Preberi več

19.6.2019

S 1. julijem za 10% nižje cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov

Nov cenik obvezih GJS ravnanja s komunalnimi odpadki.  Navedeno znižanje cen je že drugo znižanje cen v obdobju 2018/2019. V letu 2018, s prvim majem, so bile cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov že znižane za 6%. Za več informacij smo vam na voljo na telefon: (04) 518 31 22 ali (04) 518 31 00, Kristina Knific.

Preberi več

14.6.2019

Razpis območne likovne razstave

Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019. Pogoji sodelovanja:Srečanja se lahko udeležijo avtorji s stalnim prebivališčem v občinah Železniki, Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri, ki bodo svoja dela oddali do 1. avgusta 2019 na naslednjih zbirnih mestih:Železniki: Muzej Železniki Škofja Loka: pisarna Sokolskega domaGorenja vas: sprejemna pisarna občine Žiri: Evgen Podobnik, tel. 041 436 820 Oddana dela morajo biti opremljena z naslednjimi podatki:- ime in priimek avtorja- naslov dela- poštni in elektronski naslov ter telefon avtorja. Tema in slikarska tehnika sta prosti. Izmed oddanih del bosta selektorja razstave Agata Pavlovec in Boštjan Soklič izbrala tista, ki bodo predstavljena na razstavi. Na izbor bo vplivalo število oddanih del in njihova kvaliteta. Po 1. oktobru bodo avtorji dela prevzeli na zbirnih mestih.

Preberi več

13.6.2019

Prenova lekarne v Kranju, začasno dežurstvo v Škofji Loki

Zaradi večje prenove lekarne Kranj bo tudi lekarniška dežurna služba za čas od 14. junija do predvidoma 14. oktobra 2019 namesto na tej lokaciji v Kranju organizirana v Lekarni Škofja Loka na Stari cesti 10 (Zdravstveni dom Škofja Loka). Z dežurstvom v Škofji Loki bodo začeli že v petek, 14. junija, z nočno dežurno ob 20. uri. Dodatne informacije na telefon: (04) 511 16 80. Gorenjske lekarne se zahvaljujejo za razumevanje.

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si