Aktualno

24.9.2020

Iz črne kuhinje bo zadišalo ...

Zavod Poljanska dolina v sodelovanju s kmetijo Jeran na Žirovskem Vrhu Sv. Urbana v petek, 25. 9. 2020, ob 17. uri organizira druženje in ogled priprave terjaka in zeliščnega čaja. Posladkali pa se boste lahko tudi z domačimi buhteljni. V soboto in nedeljo pa naj vas ta jesenski čas popelje v kavarno na Visokem, kjer vas pričakuje domača ocvirkovca in drobnjakova potica izpod rok mlade gospodinje Ane Gantar s kmetije Jeran na Žirovskem Vrhu.   Lepo vabljeni!

Preberi več

22.9.2020 Obnova freske nad vhodnimi vrati dvorca Visoko. Foto: Martina Ambrožič Tušar

Freska nad vhodnimi vrati Dvorca Visoko

Restavratorski center je pred obnovitvenimi deli fasade dvorca ugotovil dejansko stanje nekdanje poslikave (grb) nad vhodnim portalom pod okensko polico. Sedanje stanje (tudi po sanaciji) ne kaže konkretnih elementov poslikave, zato je bilo skupaj z občino dogovorjeno, da grb poslikajo na novo, po analognem gradivu. Dela so zaključena, celotno investicijo pa je financiral Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

Preberi več

18.9.2020 Dodatni prostor za referenčno ambulanto. Foto: Andreja Krt Lah

Zaključena obnova ambulante v ZD Gorenja vas

V preurejeni ambulanti je nova razporeditev prostorov, urejen je tudi dodatni prostor za referenčno ambulanto, prenavljeni so toaletni prostori, novo je komunikacijsko vozlišče v nadstropju.

Preberi več

17.9.2020 Prenovljena kuhinja v OŠ Poljane. Foto: Špela Režen

Prenovljena kuhinja v Osnovni šoli Poljane

Razširitev in rekonstrukcija dotrajane šolske kuhinje je potekala sredine aprila 2020, pri čemer je bila odstranjena stara oprema in dotrajane inštalacije, izvedeni novi prezidi, podložni betoni, zamenjane vodovodne cevi ter inštalacije za elektriko in ogrevanje, dobavljena je bila tudi nova tehnološka oprema. Prenovljena je tudi jedilnica (talno gretje, klima, stavbno pohištvo) in izveden nov NN električni priključek večje kapacitete.  Na začetku tedna so v novi kuhinji že začeli pripravljati kosila in ostale obroke za vrtec ter kosila za šolske otroke. Obnova kuhinje je za otroke v šoli in vrtcu velika pridobitev, saj bo omogočala hitrejšo pripravo še večjega števila obrokov, na novo bo omogočena tudi priprava dietnih obrokov, ki jih potrebuje čedalje večje število otrok tako v vrtcu kot v osnovni šoli, kjer se iz leta v leto povečuje tudi skupno število vpisanih otrok.    

Preberi več

17.9.2020

Brezplačne delavnice za družinska podjetja

Na delavnicah bodo s pomočjo izkušenega svetovalca družinskim podjetjem odprli vse teme, ki so pomembne za uspešen prenos lastniška, pogledali potek procesa in pomagali karseda najbolje pripraviti na ta pomemben dogodek. Delavnice so zastavljene zelo praktično, zato se predvideva udeležba tako predstavnika prve generacije družinskega podjetja kot tudi naslednika. Zaželeno je, da se podjetniki udeležite vseh 5 delavnic. Le tako boste dobili vse potrebno znanje in informacije za uspešen prenos lastništva družinskega podjetja. Udeležencem bo poleg skupinskih delavnic omogočeno tudi individualno svetovanje. Delavnice bodo potekale ob sredah, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih coworking skupnosti Kovačnica, na naslovu: Župančičeva ulica 22, v Kranju. Udeležba je brezplačna. Prijava in več informacij na telefon (04) 2817 247 ali nives.justin@bsc-kranj.si. Vsebina programa: T1. Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij, 16. september 2020, ob 18.uri:- Prednosti in slabosti- Slabosti obrnimo v priložnost- Največja nevarnost smo sami sebi- Priložnosti: pogled v prihodnost družine in podjetja T2. Razlogi in upravljanje s konflikti zaradi posebnosti družinskih podjetij, 23. september 2020, ob 18.uri:- Sposobnost za konflikte, konflikt je lahko konstruktiven!- Soočanje z neželenimi situacijami- Naj ostanem ali grem?- Me vedno čaka služba v družinskem podjetju, ker me zares potrebujejo? T3. Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja, 30. september 2020, ob 18.uri:- Večni dilemi: Tradicija ali inovacije? Previdnost ali drznost?- Ali obstaja jasna vizija (družinskega) podjetja?- Kaj sploh želimo s podjetjem? Imamo jasen odgovor?- Družinska ustava je ključna domača naloga! T4. Davčni vidiki družinskega podjetja, 7. oktober 2020, ob 18. uri:- Kako razdeliti premoženje in prenesti dejavnost- Iizbira statusne oblike opravljanja dejavnosti T5. Pravni vidiki prenosa lastništva, 14. oktober 2020, ob 18. uri:- Pogodbe v družini niso nič bogokletnega!- Kaj vse je potrebno pravno zapisati?- Družinski odvetnik? T6. Načrt prenosa na naslednjo generacijo in druge alternative, 21. oktober 2020, ob 18. uri:- Prihaja naslednja generacija, bo treba izbirati ali so možni kompromisi?- Priprava naslednika: poslovna usposobljenost in empatija do družine- Načrtovanje in vodenje procesa nasledstva v lastništvu in vodenju- Opcija prodaje podjetja ali odkupa s strani zaposlenih

Preberi več

15.9.2020

Evidentiranje podpor volivcev

Podpore je mogoče oddati osebno na sedežu Upravne enote Škofja Loka, v pritličju Oddelka za upravne notranje zadeve, ves poslovni čas, in sicer:- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7. in 15. uro- ob sredah med 7. in 17. uro- ob petkih med 7. in 13. uro. Prav tako je mogoče oddati podporo na krajevnih uradih, med drugim tudi na Krajevnem uradu Gorenja vas, in sicer vsak torek od 8. do 15.30 ure. Volivci, ki bodo v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.  Volivci, ki bodo med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivale v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini  ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve.  Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

Preberi več

15.9.2020

Podpis pogodbe za gradnjo Fortunove brvi

Na javnem razpisu izbrani izvajalec, SGP Zidgrad iz Idrije, je med petimi ponudniki podal najnižjo ponudbeno ceno za izvedbo del. Vrednost del znaša 131.269,41 eur z DDV, vsa dela pa morajo biti zaključena še pred koncem letošnjega leta. Utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika je bila izvedena že pred časom, medtem ko je bil levi opornik zgrajen že ob gradnji gorenjevaške obvoznice, zaradi katere je bila nekdanja Fortunova brv odstranjena.

Preberi več

11.9.2020

Tiskovna konferenca z ministrom mag. Andrejem Vizjakom

Dogodka so se udeležili tudi vodja sektorja za investicije Direkcije za vode RS Rok Penec in vodja kranjske enote direkcije Urban Ilc ter poslanec Državnega zbora Mihael Prevc, predstavniki izvajalca in projektantov. S sredstvi Direkcije za vode in občine namreč izvajamo obsežno gradnjo skupine ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko. Lanskega novembra začeta gradnja se je že prevesila v drugo polovico, saj dela potekajo skladno s terminskim planom, ki predvideva zaključek del do konca oktobra 2021. Obetamo si torej lahko, da bo gradnja izvedena dvakrat hitreje, kot pa je tajala priprava in potrjevanje zahtevne dokumentacije za gradnjo, ki je tajala štiri leta in pol. Takoj po poplavah v letu 2014 smo namreč pričeli z izdelavo prvih protipoplavnih študij, ki smo jih po kar 22 opravilnih korakih v septembru 2018 pripeljali do gradbenega dovoljenja, natanko pred letom dni, 11. 9. 2019, pa še do podpisa gradbene pogodbe. Delegacija si je uvodoma z zanimanjem ogledala hitro napredujoče gradbišče, sledila pa je sklepna tiskovna konferenca, na kateri je minister mag. Andrej Vizjak posebej izpostavil, da projekt predstavlja primer dobre prakse, kar je mogoče izvesti v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki je izvedla najtežji del – vse postopke pridobivanja dovoljenj in pravic graditi, za kar se je minister županu posebej zahvalil in menil, da bo takšne primere treba posnemati tudi v prihodnje, kajti samo odobren projekt je še zdaleč premalo, da pride do prve lopate in urejanja v naravi. Poudaril je še, da projekt odlikuje tudi vsebinski pristop, saj je v zavarovanem območju Nature dejansko prevladala skrb za naravo, ne pa formalni postopki, ki nas prepogosto privedejo do poti, ko ne vidimo, kako naprej. Minister je posebej izpostavil tudi dejstvo, da bo zaradi dobro izpogajanih sredstev v prihodnji finančni perspektivi tudi iz evropskega sklada za okrevanje več možnosti za financiranje večjih tovrstnih projektov, okrepili pa bodo tudi segment sedaj podcenjenega vzdrževanja vodotokov. Župan Milan Čadež je pojasnil, da smo se projekta lotili ravno zaradi posledic poplav v noči z 21. na 22. oktober 2014. Protipoplavni ukrepi pa obsegajo regulacijo s premestitvijo struge Sore, ureditev sotočij s Hotoveljščico in Ločivnico, poglobitev in delno razširitev struge pritoka Ločivnice, izgradnjo dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico, ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro brez mostnih podpornikov, znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih vod, gradnjo protipoplavnih nasipov in zidov, premestitev elektro-transformatorja in vodov ter prometnic za zagotovitev razlivnega polja visokih voda. Župan je posebej pohvalil sodelovanje s projektantskim podjetjem Izvo-r z odgovornim projektantom Rokom Fazarincem, v štirih letih in pol pa je projekt dejansko spremljalo veliko dobrega sodelovanja in komunikacije med občino, nadzorom, ministrstvom, direkcijo, projektantom in nazadnje izvajalci. Temu je pritrdil tudi prisotni glavni projektant Rok Fazarinc iz podjetja Izvo-r, saj je izpostavili, da se je v 40 letih dela na terenu s tako pozitivnim in intenzivnim pristopom k pripravi projekta le redko srečal. Prisotni so bili soglasni, da navedeni projekt predstavlja pomembno pridobitev za izboljšanje poplavno najbolj izpostavljenega dela občine, z njegovo izvedbo pa bomo prihranili mnogo gorja zaradi poplav številnim prihodnjim rodovom iz osrčja Poljanske doline. Vsa gradbena dela sicer izvaja Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med šestimi prejetimi ponudbami posredovala najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evrov z DDV. Direkcija RS za vode bo prispevala tri četrtine vrednosti investicije, razliko pa bo zagotovila občina, ki je v letu 2017 z lastnimi sredstvi že zgradila poplavno varnejši most na lokalni cesti čez Ločivnico pri Gostilni Na Vidmu. Ministrstvo za okolje in prostor - izjava za javnost Podrobnejša predstavitev projekta

Preberi več

8.9.2020 Asfaltiran 500 m odsek ceste proti Ajnžuc. (Foto: Anton Debeljak)

Nadaljevanje asfaltiranja po krajevnih skupnostih

V Krajevni skupnosti Poljane je bilo na Malenskem vrhu asfaltirano križišče ter 500 m odsek ceste proti Ajnžuc, na relaciji Srednja vas - Brda sta bila obnovljena dva krajša odseka (60 m). V Krajevni skupnosti Sovodenj je asfaltiran odsek JP Laniše – Lesjak v skupni dolžini 350 m in JP Grapa – Stara – Jeram v dolžini 120 m (območje saniranega usada in odsek 50 m vozišča). Izvedeno je bilo tudi krpanje uničenega asfalta v Lanišah, Podjelovem brdu in Hobovšah. Asfelterska dela se nadaljujejo v Krajevni skupnosti Gorenja vas in Krajevni skupnosti Trebija.  Asfaltiranje po krajevnih skupnostih bo predvidoma zaključeno do konca oktobra.  

Preberi več

8.9.2020

Evidentiranje podpor volivcev

Podpore je mogoče oddati osebno na sedežu Upravne enote Škofja Loka, v pritličju Oddelka za upravne notranje zadeve, ves poslovni čas, in sicer:- ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 7. in 15. uro- ob sredah med 7. in 17. uro- ob petkih med 7. in 13. uro. Prav tako je mogoče oddati podporo na krajevnih uradih, med drugim tudi na Krajevnem uradu Gorenja vas, in sicer vsak torek od 8. do 15.30 ure. Volivci, ki bodo v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda.  Volivci, ki bodo med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivale v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini  ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor. Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve.  Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

Preberi več

2.9.2020 Plaz 3 - izkop in zložba. Foto: Boštjan Kočar

Nadaljevanje obnove ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza)

Obnova ceste Murave - Gorenja Žetina (2. faza) v dolžini 1,4 km vključuje sanacijo petih cestnih usadov in treh cestnih zemeljskih plazov. Občina je za izvedbo obnove pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor RS v višini 619.000 eur. Obnova se zaradi izvedbe obvoza izvaja v dveh delih: najprej na zgornjem odseku Gorenja Žetina – odcep Dolenja Žetina, nadaljevala pa se bo na odseku odcep Dolenja Žetina – Hleviše. Pred tem je bila že v celoti izvedena obnova 1. faze ceste Murave – Žetina do Hleviš, kjer so bili sanirani štirje obsežni plazovi in dva cestna usada s poudarkom na odvajanju zalednih voda in izgradnji opornih zidov ter na novo izvedena dvoslojna asfaltna prevleka.

Preberi več

2.9.2020

Ponovno odprtje Krajevnega urada Gorenja vas

Uradne ure krajevnega urada so ob torkih od 8. do 15.30 ure. Za vse informacije so vam na razpolago na telefonski številki: 041 741 738 ali na elektronskem naslovu: ue.skofjaloka@gov.si. 

Preberi več

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost