Razpisi in objave

Javna naročila - Prireditveni prostor Poljane


Datum objave:
10.9.2021
Datum zaključka:
27.9.2021 do 13:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Elizabeta Rakovec, elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si , 04 51 83 105, 031 676 418

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet javnega naročila je ureditev prireditvenega prostora Poljane. V okviru javnega naročila je predvidena: dobava opreme za ozvočenje ter osvetlitev in dobava prireditvenega odra in stolov.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je 2.

Objava javnega naročila na e-JN

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost