O občini

Podpis pogodbe za prodajo »Topličarjeve domačije«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

12.3.2013

Danes je na občini potekala predstavitev idejne zasnove projekta »Toplice v dolini Kopačnice« in podpis pogodbe z izbranim investitorjem.

Občina Gorenja vas – Poljane se s podpisom Kupoprodajne pogodbe zavezuje izpeljati postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na način, kot ga je predvidel ponudnik v svoji ponudbi. V roku enega leta od veljavnosti OPPN bo ponudnik pridobil pravnomočna gradbena dovoljenja za vse načrtovane objekte, nadalje pa bo investicijo, skladno z izdanimi gradbenimi dovoljenji, zaključil najkasneje v nadaljnjih štirih letih. Vrednost investicije je ocenjena na 2.810.000,00 €.

Občina Gorenja vas – Poljane (GvP) je že v letu 2005 investirala v vrtino 162.000 €, ki je globoka 460m, izdatnost pretoka je od 6-8 litrov/sekundo, toplota 23,4°C in 3bare pritiska. V naslednjih letih so stekli pogovori in povpraševanja za pridobitev razvojnega partnerja.

V letu 2009 je Občina GvP v sodelovanju s podjetjem Zarja Kovis iz Kamnika izgradila testni bajer za namen spremljanja vodnega vira.

V letu 2010 je Občina GvP za 474.849,00 € postala lastnica nepremičnin »Topličarjeve domačije«, ki pa skupno obsega 767.376 m2 zemljišč, od tega:
- 70.576 m2 kmetijskih zemljišč
- 683.371 m2 gozda
- 13.429 m2 zazidljivih površin, z objekti stanovanjske stavbe, hleva in kozolca.

Dolgoročni cilj Občine GvP je bil pridobiti kupca/investitorja, ki bo na območju domačije razvil kakovostno turistično ponudbo za slovenski in mednarodni trg, pri čemer bo v kar največji meri upošteval načela trajnostnega oziroma sonaravnega turizma. Sama lokacija ima večstoletno zgodovinsko danost Toplic, zato je bila želja po upoštevanju ohranjanja kulturnega okolja in čim večjo vključenost ter povezovanje lokalnih ponudnikov blaga in storitev.

V sodelovanju z Elektro Primorska so se v letu 2011 pričela dela za elektrifikacijo tega območja doline Kopačnice in bila tudi zaključena. Uredil se je tudi dostopni most. V letih od 2009 naprej je bilo opaziti v poletnih mesecih veliko kopalcev na testnem bajerju.

V letu 2012 je Občina GvP zgradila večnamenski objekt-Brunarico, ki je dobila ljudsko ime Pr Toplem ČAR-ju…. 12. julija smo imeli odprtje in v sodelovanju z Gostilno Lipan organizirali tudi gostinsko ponudbo ob bajerju in obisk se je zelo povečal, kakor tudi glas o prijetni in zdravilni vodi za kopanje. Poleg nakupa zemljišč smo v letih od 2006 do 2012 v razvojne namene vložili 142.000 € sredstev.

Občina Gorenja vas – Poljane je v mesecu januarju 2013 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v njeni lasti, in sicer vseh nepremičnin, ki predstavljajo »Topličarjevo domačijo« v dolini Kopačnice. Prav tako je bil cilj občine, da kupec/investitor zagotovi tudi izgradnjo in obratovanje vodnega parka (kopališča), namenjenega širšemu krogu obiskovalcev, glede na že uveljavljeno ponudbo, ki jo je občina že razvila v preteklem letu.

Na objavljeno javno zbiranje ponudb je v določenem roku oddala edino ponudbo družba IJP, razvoj, trženje in posredništvo, d.o.o., Loke 33, Ljubno pri Savinji. Družba je prav tako sprejela tudi ponudbo občine za nakup vseh kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je bila objavljena na oglasni deski Upravne enote Škofja Loka. S tem je izpolnila tudi dodatni pogoj za sodelovanje v postopku prodaje nepremičnin. Pogodbena vrednost za prodajo/nakup nepremičnin je skupno 1.389.301,10 € in poleg vrednosti nepremičnin vključuje tudi vrednost dosedanjih vlaganj občine v nepremičnine.

Fotogalerija

Dostopnost