19. redna seja občinskega sveta

25.04.2022

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 10. 2. 2022


01. točka: Potrditev poročila 7. korespondenčne seje z dne 17. 3. 2022


01. točka: Potrditev poročila 8. korespondenčne seje z dne 14. 4. 2022


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Poročilo o varnosti v OGVP v letu 2021


04. točka: Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh


04. točka: Obrazložitev k aktu o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh


04. točka: Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh - čistopis s pripombami odborov


04. točka: Zbirnik pripomb obeh odborov k Aktu za OS Škofja Loka


04. točka: Zapisnik 7. seje Odbora za gospodarstvo


05. točka: Zaključni račun OGVP za leto 2021


05. točka: Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora


06. točka: Obrazložitev predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 24-urne dežurne pogrebne


06. točka: Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 24-urne dežurne pogrebne službe


06. točka: Poročilo o izidu glasovanja na korespondenčni seji odbora za prostorsko planiranje in var


07. točka: Poslovno poročilo Zavoda PD za leto 2021


07. točka: Finančno poročilo Zavoda PD za leto 2021


08. točka: Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2021


08. točka: Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2021 (AJPES)


09. točka: Imenovanje občinske volilne komisije


09. točka: Imenovanje predstavnika knjižnice IT Škofja Loka


09. točka: Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Jela Janežiča


10. točka: Pobuda občine Kranjska Gora - nordijsko smučanje 2023


11. točka: Predlog sklepa o odvzemu statusa JD


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost