Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Potrdilo o namenski rabi zemljišča se izdaja skladno s predpisi o upravnem postopku, nabor vsebine pa je skrčen na podatek o namenski rabi ter prostroskih ukrepih po predpisih o urejanju prostora. Pridobitev potrdila je odslej povsem fakultativna, čeprav je tako po svojemu namenu kot naravi najboljši vir podatkov za investitorja. Potrdilo o namenski rabi zemljišča ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor.

Zahtevek lahko poda vsaka fizične ali pravna oseba.

Za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Skladno s 180 a. členom Zakona o splošnem upravnem postopku je rok za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča 15 dni.

Več informacij:
Gašper Čadež, telefon: (04) 518 31 23, E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost