Razpisi in objave

Javna naročila - Izvajanje rednih letnih asfalterskih del in ostalih popravil na občinskih cestah v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2021


Datum objave:
12.2.2021
Datum zaključka:
3.3.2021 do 11:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Boštjan Kočar, bostjan.kocar@obcina-gvp.si , 04 51 83 103

Predmet javnega naročila je izvedba asfalterskih del, ki obsegajo sanacijo obstoječih asfaltnih vozišč, asfaltiranje makadamskih občinskih cest in krpanje asfaltnih površin z vročim asfaltom. 

Sanacija zajema predvsem redno vzdrževanje dotrajanih odsekov cest (krpanje asfalta, preplastitve obstoječih asfaltov in sanacije manjših usadov). Kot investicijsko vzdrževanje se izvaja asfaltiranje makadamskih vozišč odsekov občinskih cest in asfalterska dela na sanacijah večjih usadov.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Objava javnega naročila na e-JN

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost