Zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ravnanje s komunalnimi odpadki zahteva ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Občina Gorenja vas - Poljane je v novembru 2008 uvedla ločeno zbiranje embalaže v okviru gospodinjstev. Rezultati in izkušnje so opisani v članku z naslovom "Ni vsak sistem za manjše občine«, ki je bil objavljen v 47. izdaji revije EOL (embalaža-okolje-logistika).

LOČEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV IN EMBALAŽE:
Današnji čas, razpoložljiva infrastruktura in zahteve za ravnanje z odpadki zahtevajo dosledno izvajanje ločevanja odpadkov na izvoru. V ta namen so podana spodnja navodila.
 
Nakup zabojnikov za embalažo in ostanek komunalnih odpadkov:
Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov lahko kupite v Zbirnem centru Todraž v rednem obratovalnem času.
Cenik zabojnikov je objavljen spodaj.

Količina zabojnikov na zalogi je omejena. Priporočamo, da zabojnik predhodno rezervirate - Bojan Kavčič, telefon: 051 328 514.


ZBIRANJE OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV:

Ostanki komunalnih odpadkov (v nadaljevanju OKO) so ostanki odpadkov iz katerih so izločeni odpadki, ki jih je potrebno zbirati ločeno kot so npr. embalaža, papir, steklo, biološki odpadki, nevarni odpadki in kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema.

OKO konča na deponiji za odlaganje nenevarnih odpadkov zato je pomembno, da med njih ne odlagate nevarnih odpadkov (onesnaženje okolja, predvsem tal in podtalnice) in da so iz njih izločene vse frakcije odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati ali predelati oziroma je zanje določeno ločeno zbiranje.

Primeri odpadkov, ki spadajo med OKO: plenice, odpadna oblačila, igrače (razen tiste, ki imajo baterije), plastični in kovinski odpadki, ki po funkciji niso embalaža (ponev, plastična skleda in druga posoda, dežnik, metla, smetišnica ipd.), keramični in podobni izdelki (npr. krožniki, skodelice), odpadki, ki nastanejo pri obnovi in popravilih v hiši (odpadne plastične cevi, stiropor, kamena volna ipd. (opeka, pesek, ploščice ipd. odpadki ne spadajo med OKO), odpadne šolske potrebščine (puščica, ravnilo, svinčniki, barvice, flomastri, plastične mape, copati, torba ipd), odpadno steklo, ki ni embalaža (razbito okensko steklo, žarnica z volfranovo nitko, pleksi steklo ipd.), odpadki iz kuhinje, ki jih ni mogoče kompostirati (npr. kosti).

OKO se zbirajo ločeno v zabojnikih oziroma v tipiziranih vrečah. OKO je potrebno oddati v zabojniku za OKO ali tipizirani vrečki na prevzemno mesto uporabnika storitve (ob poti smetarskega vozila). Pri dostavi zabojnika/vrečke je potrebno paziti na prometno varnost, kar pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bližnji ekološki otok, in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza (telefon: (04) 518 31 22). Urniki odvozov so objavljeni spodaj.

Oddaja odpadka v primeru zapore/v primeru neprevoznosti ceste: V primeru zapore ali neprevoznosti ceste se odpadke odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste. Več informacij v primeru nejasnosti/težav: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22.


ZBIRANJE EMBALAŽE IZ PLASTIKE, KOVIN IN SESTAVLJENIH MATERIALOV (EMBALAŽA):

Embalažo je potrebno zbirati ločeno in skladno z Navodilom za ločeno zbiranje embalaže iz kovin plastike in sestavljenih materialov. Pomembno je, da embalažo povsem izpraznimo in oddamo v ustrezen zabojnik oziroma mesto zbiranja. Priporočamo, da embalažo od živil oplaknete. Podrobnosti so obrazložene v Navodilu za ločeno zbiranje nevarne in nenevarne embalaže.

Embalažo je potrebno oddati na prevzemno mesto (ob poti smetarskega vozila) v zabojniku za embalažo ali tipizirani vrečki. Oddaja se mora izvesti en dan pred dnem odvoza po urniku ali na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Pri dostavi zabojnika/vrečke na prevzemno mesto je potrebno paziti na prometno varnost, kar med drugim pomeni, da se morajo zabojniki/vrečke nahajati izven cestišča. Lastniki objektov, ki niso stalno v uporabi (počitniški objekti), lahko izjemoma oddajo odpadke na bljižnji ekološki otok, in sicer en teden pred dnem odvoza po urniku ali v dogovoru z izvajalcem odvoza (telefon: (04) 518 31 22). Urniki so objavljeni spodaj.

Morebitne občasne viške embalaže
lahko uporabniki storitev iz gospodinjstev brezplačno oddajo v zabojnike za EMBALAŽO na ekoloških otokih ali v Zbirni center Todraž. Slednji oddaji sta za uporabnike storitev iz gospodinjstev brezplačni. Zabojniki za EMBALAŽO se praznijo po urniku odvoza za OKO in EMBALAŽO.


V primeru stalnih viškov embalaže priporočamo, da pričnete za oddajo uporabljati večji zabojnik oz. na vaši krajevni skupnosti prevzamete dodatne vrečke. Več informacij za uporabo večjega zabojnika: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22.


Oddaja odpadka v primeru zapore/v primeru neprevoznosti ceste: V primeru zapore ali neprevoznosti ceste se odpadke odda na lokacijo najbližjega prevzemnega mesta ob poti komunalnega vozila, ki se nahaja na prevoznem delu ceste. Več informacij v primeru nejasnosti/težav: Kristina Knific, telefon (04) 518 31 22.

Izobraževalni Slopakov film o reciklaži odpadne embalaže


ZBIRANJE EMBALAŽE IZ STEKLA (STEKLO):

Embalažo iz stekla (steklenice, kozarci in druga steklena embalaža) se lahko odda v zabojnike za STEKLO na ekoloških otokih ali v Zbirni center v Todražu. Iz steklene embalaže morajo biti odstranjeni vsi odstranljivi deli, ki so iz materialov, ki niso steklo (npr. kovinski in plastični pokrovčki, tesnila, medtem ko se nalepk ne odstranjuje). Prav tako mora biti steklena embalaža izpraznjena, tista, ki je vsebovala gostejša živila (čokoladni kremni namazi, majoneza, gorčica,...) pa grobo pomita. 

Urnik odvoza stekla z ekoloških otokov v letu 2020

V primeru večjih količin STEKLA priporočamo, da ga oddate v Zbirni center Todraž.

Več informacij v primeru nejasnosti pri ločevanju: abecednik ravnanja z odpadki ali Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22.


ZBIRANJE EMBALAŽE IZ PAPIRJA IN KARTONA TER ODPADNEGA PAPIRJA (PAPIR):

Embalažo iz papirja in kartona (npr. razne škatle in vrečke) ter odpadni papir (časopisi, revije, knjige, zvezki, letaki, pisarniški in drug papir) se lahko odda v zabojnike za PAPIR na ekoloških otokih ali v Zbirni center v Todražu. Škatle je potrebno razdreti in zložiti, da zavzamejo čim manj prostora v zabojniku. Iz embalaže iz papirja in kartona morajo biti odstranjeni vsi odstranljivi deli, ki so iz materilov, ki niso papir oz. karton (npr. kovinski in plastični ovoji, medtem ko se manjših sponk, nalepk in lepilnih trakov ne odstranjuje). Prav tako mora biti papir tehnično čist, kar po meni, da ni prepojen z nevarnimi ali drugimi snovmi (npr. naoljen). 

Urnik odvoza papirja z ekoloških otokov v letu 2020

V primeru večjih količin PAPIRJA priporočamo, da ga oddate v Zbirni center Todraž.

Več informacij v primeru nejasnosti pri ločevanju: abecednik ravnanja z odpadki ali Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22.


URNIKI ODVOZOV OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV IN EMBALAŽE:

Območje 1: 
- Gorenja vas, Dolenja Dobrava in Hotavlje, Srednje Brdo (1, 2, 3, 3a), Volaka (1), Dobje, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, Predmost, Bukov Vrh (2, 3, 3a, 4  in 5); Lajše nad Gorenjo vasjo
- urnik odvoza v letu 2020

Območje 2:
- Bukov Vrh, Kremenik in Vinharje, Srednja vas (vse, razen hišnih številk: 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a), Žabja vas, Poljanska cesta 1, Predmost 2
- Dobravšce, Kladje in Žirovski Vrh Sv. Antona
- urnik odvoza v letu 2020

Območje 3:
- Gorenja Dobrava, Bačne, Brebovnica, Dolge Njive, Goli Vrh,  Lučine, Prelesje, Todraž, Zadobje in Žirovski Vrh Sv. Urbana
- urnik odvoza v letu 2020

Območje 4:
- Fužine, Podgora, Trebija, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev Dol, Laniše, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Sovodenj in Stara Oselica (razen hišnih številk 42-44) 
- Smoldno, Volča, Četena Ravan, Delnice, Dolenčice, Dolenja Žetina, Dolenja Ravan, Gorenja Ravan, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Javorje, Jazbine, Jelovica (hišne št. 1-4),  Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Podobeno, Podvrh, Suša, Zakobiljek in Zapreval
- Čabrače, Debeni, Jelovica (hišne št. 5 in 6), Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Leskovica,  Robidnica, Studor, Volaka, Srednje Brdo (razen1, 2, 3 in 3a), Stara Oselica 42-44

- Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Hlavče Njive in Srednja vas (hišne št. 12, 12a, 5a, 11, 11a, 4, 13, 27, 21, 20 in 20a), Poljanska cesta 130 in 131
- urnik odvoza v letu 2020


ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV:

Med nevarne odpadke spadajo vsi odpadki, ki izvirajo iz gospodinjstev in so: odpadne barve in laki, odpadna lepila, smole, kiti ipd., odpadna mazalna ali jedilna olja, kemikalije in pralna sredstva, zdravila in drugi farmacevtski izdelki, škropiva in drugi fitoterapevtski pripravki, akumulatorji in baterije, neonske sijalke (žarnice), ostanki drugih nevarnih snovi in embalaža, ki je nevaren odpadek.

Tekoči in praškasti nevarni odpadki morajo biti embalirani v originalno ali drugo ustrezno embalažo in dobro zaprti ter označeni. Pri rokovanju z njimi je potrebno poskrbeti za varnost. Do oddaje jih skladiščite na primernem mestu, ločeno od živil in nedostopno otrokom.

Nevarne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirni center Todraž.


ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV:

Med kosovne odpadke, ob upoštevanju spodaj navedenega, lahko oddamo komunalne odpadke, ki so predmeti večjih dimenzij in so nastali v gospodinjstvu: odpadno stavbno in stanovanjsko pohištvo (omara, kavč, sedežna garnitura, miza, stol, vrata, okna ipd.), večje kose izpraznjene odpadne embalaže (npr. kovinski sod, »hobuk«, lesena paleta ipd.), otroško opremo (voziček, stajica, hojica ipd.) in druge predmete večjih dimenzij kot so npr. kolo, samokolnica, lopata, mešalec za beton.

Kosovni odpadek, ki je sestavljen iz več različnih materialov, je potrebno pred oddajo razstaviti po materialih: les, kovina ter ostalo. Pri oddaji kosovnih odpadkov iz stekla (npr. okensko steklo, avtomobilsko steklo) je potrebno paziti, da se steklo ne razbije. Paziti je potrebno, da prevzemnega mesta ne onesnažimo z oddanimi kosovnimi odpadki.

Med kosovne odpadke ne spadajo: odpadne avtomobilske gume, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema (npr. hladilniki, hladilne skrije, štedilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, monitorji, TV sprejemniki in drugi stroji in naprave, ki za pogon rabijo električno energijo in ostanek komunalnih odpadkov (npr. predmeti manjših dimenzij), kakršni koli odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti, in odpadna strešna kritina, ki vsebuje azbest itd. Vse navedene odpadke lahko oddate v zbirnem centru Todraž. Oddaja vseh odpadkov, razen ostanka komunalnih odpadkov, je brezplačna.

Kosovne odpadke lahko uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oddajo v času obratovalnih ur v Zbirni center Todraž in v okviru akcije zbiranja.


ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN HIŠNO KOMPOSTIRANJE:

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (v nadaljevanju Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku.

Minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje, kot jih določa Uredba:

Odpadki, primerni za kompostiranje so zeleni vrtni odpad in kuhinjski odpadki. Zeleni vrtni odpad so: odpadno vejevje,  trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel. Kuhinjski odpadki so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi: plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice.

Postavitev hišnega kompostnika: Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja: Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Obveznosti za zbiranje in oddaja bioloških odpadkov izvajalcu javne službe:
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (v nadaljevanju Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku. Skladno s 15. členom Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so s
toritve zbiranja bioloških odpadkov obvezne za vse lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine Gorenja vas - Poljane in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške stavbe in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo biološki odpadki in se biološki odpadki ne kompostirajo v hišnem kompostniku ali v primeru gostinske dejavnosti oddajajo zbiralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva skladno z Uredbo.

Biološke odpadke je potrebno zbirati skladno z navodilom izvajalca javne službe.

Urnik odvoza bioloških odpadkov v letu 2020

VEČ INFORMACIJ:
- v primeru nejasnosti: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22, E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si
- sporočanje p
odatkov o spremembah pri oddaji odpadkov: Ani Nedižavec, telefon: (04) 518 31 08, E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si


ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL:

Odpadna oblačila zbiramo v posebnih zabojnikih, ki se nahajajo na ekoloških otokih v Gorenji vasi (ob glavni cesti, blizu trgovine KGZ), v Poljanah (ob mostičku pri pekarni Poljane) in v Todražu (pred zbirnim centrom).

Odpadnih oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati, likati in zlagati, vendar naj bodo kljub temu primerno čista in uporabna za recikliranje. To pomeni, da uporabna moška, ženska in otroška oblačila (zimska, poletna, nosečniška, športna, večerna,…), spodnje perilo, čevlje v parih, hišne tekstilije (prti, rjuhe, brisače, posteljnina, zavese), pokrivala, pasovi, torbice, manjše plišaste igrače zgolj zložite v navadne plastične (polietilenske) vreče. Zlaganje v vreče je potrebno zaradi transporta. Približno 70 % zbranih oblačil gre v ponovno uporabo, 15 % se jih uporabi za krpe, 10 % se jih reciklira in ostanek (okrog 5 %) pa gre v postopke energetske izrabe oz. odstranjevanja.

Odpadna oblačila prevzema Zoltan d.o.o., ki prosi, da v zabojnike ne odlagamo prešitih odej, vzglavnikov, preprog, dežnikov, vzmetnic, raznih polnil, koščkov tekstila, prav tako pa tudi ne umazanih/raztrganih/neuporabnih oblačil in obutve. Tovrstne odpadke še vedno odlagamo zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/tipizirana vreča), katerih vsebina gre na energetsko predelavo.


ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO):

OEEO se zbira v zbirnem centru v Todražu.

Zabojniki za zbiranje malih gospodinjskih aparatov in baterij:

Od oktobra 2016 je omogočena oddaja malih gospodnjskih aparatov in baterij tudi na ekoloških otokih: 
Sovodenj – ekološki otok poleg Mercatorja;
Trebija - ob cesti pri Domu pod Planino;
Gorenja vas - ekološki otok ob obvoznici;
Poljane - ekološki otok ob lokaciji bivše pošte;
Javorje - ekološki otok na parkirišču pod šolo;
Lučine - parkirišče poleg ekološkega otoka v Lučinah.

Zabojniki so namenjeni zgolj za zbiranje baterij in malih gospodinjskih aparatov med katere spada majhna odpadna električna in elektronska oprema, katere nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm. Primeri malih gospodinjskih aparatov, ki jih lahko odlagamo v navedene zabojnike: sesalniki, sesalniki-metle, naprave za šivanje, svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za prezračevanje, likalniki, opekači, električni noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure, električni brivniki, tehtnice, naprave za nego las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo zvoka ali slike, električne in elektronske igrače, oprema za šport, računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd., dimni javljalniki, regulatorji ogrevanja, termostati, majhno električno in elektronsko orodje, majhni medicinski pripomočki, majhni instrumenti za spremljanje in nadzor, majhne naprave, ki samodejno izdajajo proizvode, majhna oprema z vgrajenimi fotonapetostnimi paneli.

V zabojnik se ne sme odlagati drugih odpadkov, opreme za toplotno izmenjavo (npr. hladilniki, zamrzovalniki, klime, odstranjevalniki vlage, toplotne črpalke oljni radiatorji ipd.), zasloni, monitorji, prenosni računalniki, LCD okvirji za fotografije, notesniki ipd., žarnice in sijalke.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si