»Hiša generacij« v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Tako so zagotovljena sredstva za obnovo objekta Stare šole v Gorenji vasi v »Hišo generacij«.

Gradnja se bo po podpisani pogodbi o sofinanciranju v celoti financirala z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki za projekt prispeva 1,4 milijona evrov oziroma 100 % upravičenih stroškov projekta, občina pa prispeva stroške projektne dokumentacije. Trenutno so v izdelavi projekti za izvedbo del, v začetku novega leta bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del, v drugi polovici naslednjega leta pa se bo pričela adaptacija objekta v »Hišo generacij« Gorenja vas, ki bo trajala dobro poldrugo leto.

V »Hiši generacij« bo vzpostavljena enota dnevnega varstva in enota začasnih namestitev. Enota dnevnega varstva bo lahko sprejela 6 do 8 uporabnikov dnevno, enota začasnih namestitev pa 16 uporabnikov. Dnevno varstvo je namenjeno starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo pa potrebnega celodnevnega varstva oziroma oskrbe s strani svojcev. Ta oblika varstva vsaj deloma razbremeni svojce pri skrbi za starejše v domačem okolju, hkrati pa jim omogoča, da čim dlje ostanejo v domačem okolju oziroma lažje premostijo čas do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo. Začasna namestitev je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasni sprejem traja po dogovoru oz. največ 90 dni. V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje, zdravstvenemu stanju primerna prehrana, po potrebi fizioterapevtske storitve in delovno terapevtsko obravnavo ter vključitev v razne prostočasne dejavnosti. Dnevno varstvo bo delovalo v pritličju, kjer bo urejen velik skupni prostor, kuhinja z jedilnico in soba za počitek, obdan pa bo tudi z vrtom za druženje na prostem in pokrito teraso. V preostalih zgornjih dveh nadstropjih bodo urejene še sobe za začasno namestitev starejših s spremljajočimi prostori, preko vseh etaž bo urejeno dvigalo. Ob objektu bodo urejene tudi parkirne površine.

Izvajanje storitev bo v "Hiši generacij" izvajal Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 

Z mesecem majem 2021 bo na podlagi objavljenega javnega naročila v mesecu marcu znana odločitev o izbiri izvajalca za izvedbo del na objektu.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost