Razpisi in objave

Javna naročila - Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko


Datum objave:
13.5.2019
Datum zaključka:
19.6.2019 do 09:00
Status:
Zaključen

Investitor pri izvedbi projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko« je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana.

Dostopnost