Razpisi in objave

Nepremičnine - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem


Datum objave:
18.11.2021
Datum zaključka:
8.12.2021
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Elizabeta Rakovec, elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si , 04 51 83 105, 031 676 418

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi, na naslovu Poljanska cesta 65a, št. stavbe 700, del stavbe 102, parc. št. 175/7, k.o. 2057 Gorenja vas, z ID znakom 2057-700-102, v skupni izmeri 56,63 m², v drugi etaži.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost