Razpisi in objave

Nepremičnine - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Krajevne skupnosti Poljane in Občine Gorenja vas - Poljane


Datum objave:
9.6.2022
Datum zaključka:
29.6.2022 do 09:00
Status:
Veljaven

Predmet prodaje je objekt bivša šola Malenski vrh s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Malenski vrh 14, Poljane nad Škofjo Loko, v k.o. 2039 Gorenja Ravan, ki obsega nepremičnine parc. št. 935/2 (ID 2866026), 1318 (ID 7165521) in parc. št. 1299/4 (ID 2866010), pri čemer je lastnik parcel št. 935/2 in 1318 Krajevna skupnost Poljane, lastnik parcele št. 1299/4 pa je Občina Gorenja vas – Poljane.

Dostopnost