Razpisi in objave

Javne objave - Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN občine Gorenja vas - Poljane (SD OPN 03)


Datum objave:
21.12.2021
Datum zaključka:
15.3.2022
Status:
Veljaven

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost