Razpisi in objave

Javna naročila - Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane pri kateri je upoštevan okoljski vidik


Datum objave:
11.9.2023
Datum zaključka:
26.10.2023 do 11:00
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Luka Prezelj, luka.prezelj@obcina-gvp.si , 04 51 83 115

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane pri kateri se upošteva okoljski vidik.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih. Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Objava javnega naročila na e-JN

Dostopnost