Aktualno

Zeleni dan Poljanske doline

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

6.12.2023

V torek, 5. decembra, se je v Sokolskem domu v Gorenji vasi odvijal že tretji zeleni dan na katerem je bil dan poudarek odpadkom, ločevanju in zmanjšanju količine odpadkov. Namenjen je bil razpravi o pomembnih okoljskih vprašanjih in spodbujanju trajnostnega razvoja našega območja.

Dan ekološkega dolga, ko porabimo vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu, vsako leto prekoračimo hitreje. V globalnem merilu je v letu 2023 ta dan nastopil že 2. avgusta, Slovenija pa je letos vse naravne vire porabila 18. aprila.

V Občini Gorenja vas - Poljane je turizem v zadnjih letih v porastu. Ponudba vključuje širok nabor aktivnosti v naravi, bogato kulturno, zgodovinsko in gastronomsko dediščino. Vse zgoraj našteto pomeni, da se povečujejo tudi pritiski na okolje, v katerem živimo. Vsak posameznik lahko pripomore k temu, da se okolje v čim večji meri ohrani neokrnjeno tudi za prihodnje generacije

Na okrogli mizi so sodelovali priznani strokovnjaki na področju ekologije, turizma, ravnanja z odpadki ter varstva okolja. Spregovorili so Matija Blažič, direktor Ribno Alpine Resort, Jerca Prezelj, vodja sektorja za odpadke, Komunala Škofja Loka in dr. Kristina Knific, varstvo okolja, Občina Gorenja vas - Poljane.

Na dogodku so bili predstavljeni aktualni projekti in prakse na področju ohranjanja okolja ter trajnostnega razvoja. V zaključni razpravi so poslušalci lahko zastavili vprašanja in si izmenjali mnenja s strokovnjaki.

Občina Gorenja vas - Poljane si je skupaj z Zavodom Poljanska dolina dolina v letošnjem letu zadala cilj, da postane občina, ki z naravnimi viri ravna bolj odgovorno in trajnostno. V okviru projekta Čisto Škofjeloško je občina pristopila v mrežo Zero Waste občin.

Ob tem bo Zavod Poljanska dolina pridobil kozarčke za večkratno uporabo na prireditvah, katerih organizatorji se vse bolj sprašujejo kam z odpadki po končani prireditvi. S tem bodo začrtani prvi koraki k bolj odgovornemu ravnanju z odpadki tako v sami občini kot tudi na prireditvah.

Fotogalerija

Dostopnost