Aktualno

Začetek uporabe nove prostorske zakonodaje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

7.6.2022

S 1. junijem 2022 je stopil v veljavo nov Zakon v urejanju prostora (ZUreP-3), ki prinaša novosti med drugim tudi na področju izdajanja lokacijskih informacij. 

Zakon ukinja sedanja potrdila o namenski rabi ter uvaja novo obliko lokacijske informacije.

Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere vsebine mora vsebovati lokacijska informacija (podatek o namenski rabi prostora ali prostorsko izvedbene pogoje). Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.

Za izdajo lokacijske dokumentacijo je pristojen upravni organ za urejanje prostora tiste občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Dostopnost