O občini

Plaz Laze

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

11.9.2015

Glede na informacije, ki so se pojavile v javnosti, podajamo kronologijo dogodkov povezanih s sanacijo plazu Laze:

S sanacijo plazu Laze se je v letih od 2006 do 2009 ukvarjalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je tudi zgradilo pilotno steno pod stanovanjsko hišo Možina (Laze 8) saj naj bi plaz ogrožal njihovo hišo. Premiki plazu od ceste do Možinovih so bili takrat določeni na 2 cm/leto.

Občina Gorenja vas - Poljane je plaz evidentirala po žledolomu v februarju 2014, ko so se pokazale tudi večje razpoke na terenu, ko je skopnel sneg. Takoj v  marcu 2014, po sestanku z geologi na temo sanacije plazu, je občina naročila izvedbo LIDAR posnetka terena, da bi bolj podrobno določili obseg plazu.

V aprilu 2014 je bil LIDAR posnetek izveden. Iz posnetka je bilo razvidno, da je plaz dolg preko 3 km in širok do 300 m, ni pa posnetek podal podatka o globini drsine, kar je ključnega pomena za razumevanje mehanizma plazenja in izvedbo morebitne sanacije.

V juliju 2014 je MOP Občini Gorenja vas – Poljane dodelilo slabih 50.000 EUR sredstev za sanacijo plazu. Skupaj z geologom in MOP je bila sprejeta odločitev za izvedbo vrtin, s katerimi naj bi se določila globina plazu. Pozno jeseni 2014,  po javnem zbiranju izvajalca, so bile izvrtane 3 vrtine na treh lokacijah celotnega plazu. Ugotovljeno je bilo, da je globina plazu od 17 do 30 m. Na podlagi LIDAR posnetka in podatkov o vrtinah je bilo izdelano poročilo, ki je bilo predstavljeno prebivalcem plazovitega območja 18. marca 2015. Premik celotnega plazu po žledolomu v februarju 2014 je bil določen na 20 cm/leto.

V maju 2015 je MOP odobrilo dodatna sredstva za sanacijo, ki pa so bila omejena, zato je bilo skupaj s predstavniki ministrstva dogovorjeno, da se pristopi k naslednjim nujnim sanacijskim delom:

  • ureditev ponižane lokalne ceste vključno z mostom in dodatno ureditvijo odvodnjavanja vode z območja objekta Laze 2;
  • sanacija stanovanjske hiše Laze 2 z izvedbo podpornega zidu za varovanje objekta in ojačitvijo same stanovanjske hiše z vezmi in ojačanim temeljem;
  • gradnja nadomestnega gospodarskega poslopja v vasi Laze pri Možinovih;
  • izvedba treh vrtin na delu v zaledju plazu v smeri proti Slugovi dolini za določitev velikosti premikanja tega dela;
  • izvedba treh vrtin v zalednem delu nad vasjo Laze, s katerimi naj bi znižali gladino vode, ki napaja plaz.

Dela so se pričela izvajati v avgustu 2015 takoj po podpisu sofinancerske pogodbe z ministrstvom, saj je občina že predhodno izvedla vsa potrebna javna naročila. Vsa dela, ki jih zaradi večje učinkovitosti in raznolikosti posega izvaja več izvajalcev, bodo izvedena še pred koncem leta in v predvidenem obsegu.

Lahko zaključimo, da je bil v letu in pol, odkar sanacijo plazu ureja in vodi Občina Gorenja vas - Poljane z lastnimi sredstvi in sredstvi MOP, narejen občuten premik tako glede sistematičnosti pristopa kot glede števila izvedenih aktivnosti in sanacijskih posegov. Ob tem pa občina vseskozi izpostavlja, da si je stroka enotna, da tako velikega plazu ni mogoče povsem zaustaviti, mogoče pa je pristopiti k zmanjševanju škode in odpravljanju posledic plazenja.

Bistveno je tudi to, da se Občina Gorenja vas - Poljane ukvarja s trenutno znanim obsegom plazu v Lazah od marca 2014 naprej, pred tem je sanacijska dela vodil MOP in občina ni imela nobenih informacij o večji obsežnosti plazu, saj je bila dotedanja sanacija omejena le na objekt Laze 8.

Dostopnost