O občini

Odobreno sofinanciranje energetske sanacije osnovne šole v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

26.7.2013

S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje »Energetske sanacije OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas«.

V sklopu javnega razpisa za »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, ki je bil objavljen v začetku februarja 2013, se je naša občina prijavila s projektom »Energetska sanacija OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas«.
Strokovna komisija s strani ministrstva je vlogo pregledala in ocenila, da naša vloga izpolnjuje vse zahtevane kriterije, ter na podlagi pregledane vloge izdala sklep o odobritvi nepovratnih sredstev za izvedbo projekta v višini 232.492,68 EUR.
Sofinanciranje izvedbe projekta je predvideno v letu 2014 in delno v letu 2015.
Občina mora za izvedbo celotnega projekta zagotoviti 15% lastne soudeležbe in plačilo celotne pripadajoče vrednosti iz naslova obdavčitve po DDV-eju.
V okviru predvidenega projekta, se bo na šoli izvedel dodatni toplotni ovoj na fasadi in zamenjal preostali del neustrezne kritine ter manjše število elementov fasadnega stavbnega pohištva.

Dostopnost