Aktualno

Nov prostorski načrt občine

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

29.7.2021

28. julija 2021 so pričele veljati nove spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas – Poljane (OPN). To so že druge spremembe tega temeljnega urbanističnega akta občine, ki je bil sprejet v letu 2010 in prvič spremenjen v letu 2016.

Občina je za spremembo OPN izvedla dva kroga pridobivana soglasij 24 obveznih soglasodajalcev na ministrstvih, državnih zavodih in pri upravljavcih komunalne infrastrukture z vmesno javno razgrnitvijo. Obravnavanih je bilo več kot 250 pobud in pripomb, na osnovi katerih je bilo v kartografski del namenske rabe vnesenih preko 400 sprememb. Uveljavljene so tudi novosti določb v Odloku o OPN, ki ima po novem tudi posebno prilogo z natančnejšimi obvezujočimi določili za gradnjo po posameznih območjih občine, vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših širitvah stavbnih zemljišč. Na ta način na slednjih ne bo potrebno sprejemati dodatnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na podlagi OPN.

Novi OPN prinaša za 5,7 ha novih zazidljivih zemljišč, ki po novem obsegajo 3,22 % stavbnih zemljišč, kar pa je le nekaj več, kot poprej (3,18%), saj je bilo potrebno za vsako širitev stavbnega zemljišča zagotoviti zemljišča, ki so se iz stavbne prenesla nazaj v kmetijsko rabo. Še vedno pa kar 67,1 % odstotka občine prekriva gozdna namenska raba. Novo namensko rabo si lahko ogledate tudi preko spletnega pregledovalnika Kaliopa (GIS). Prav tako je več informacij na voljo na povezavi.

Ker je zaradi zapletenosti predpisov postopek spremembe namembnosti dolgotrajen bo Občina Gorenja vas – Poljane v septembru 2021 pričela z zbiranjem novih pobud lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti, ki bo potekalo vse do začetka leta 2022. Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike posebej vabimo, da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka.

Dostopnost