Aktualno

Stekla gradnja vodovodnih sistemov

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

10.11.2021

Odločba o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo novih občinskih vodovodov je bila izdana oktobra lani, tri milijone in pol evrov vredna gradbena pogodba z izvajalcema del pa je bila podpisana 11. maja letos.

V okviru investicije gradimo dva sklopa novih vodovodov, in sicer vodovodni sistem Lučine, ki predstavlja prvi sklop, ter vodovod Vršajn–Brda, ki predstavlja drugi sklop. Gradnjo na območju Lučin izvaja podjetje Lavaco, d. o. o., iz Ljubljane, ki je do konca oktobra v celoti zgradilo krak z objekti od Todraža do Brebovnice. Izvedeno je prečkanje potoka, začeta je gradnja v pobočje proti Lučinam. Na vodovodu Vršajn–Brda podjetje Zidgrad, d. d., iz Idrije, opravlja dela od zajetij Zarobar proti dolini Suše, kjer dela zaradi zahtevnega terena potekajo počasneje: zaključeno je urejanje cevovodov pod zajetjem, izvajalec izvaja vkop duktilnih cevi v nižjem delu; počasi napreduje vgradnja duktilnih cevi na zelo strmem odseku proti Suši.

Celotna investicija obsega izgradnjo 18,5 km novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Za projekt, ki se bo izvajal v dveh letih, 62 odstotkov upravičenih stroškov prispevata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija na osnovi uspešne prijave za projekt Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore 2 skupaj z občino Škofja Loka.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost