Aktualno

Deseta obletnica odprtja Dvorca Visoko

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

13.5.2022

Ob 10. obletnici odprtja Dvorca Visoko je v četrtek, 12. 5. 2022, potekala tiskovna konferenca na kateri je Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane predstavil svojo desetletno Visoško kroniko in načrte za prihodnost.

Natanko pred desetimi leti, 12. 5. 2012, je namreč Dvorec Visoko po dolgih letih vnovič odprl vrata obiskovalcem. Župan je uvodoma po letih predstavil desetletna dela, ki so se pričela izvajati 29. avgusta 2011. Takrat smo namreč sprejeli odločitev, da je potrebno Dvorec Visoko ponovno oživeti in ga odpreti za širšo javnost. V letu 2012 smo tako poskrbeli za obnovo dveh sob, v eni je domače kulturno društvo uredilo razstavo o Ivanu Tavčarju, drugo pa smo oddali v najem domačemu gostincu, ki je po dolgih letih vnovič poskrbel za gostinsko ponudbo v priljubljenem letnem vrtu Dvorca Visoko. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo v letu 2013 izvedli temeljito obnovo in celovito restavriranje stenskih poslikav takratne Škofove sobe, ki smo jo kasneje preimenovali v poročno sobo. V maju istega leta se je v povsem obnovljeni poročni sobi s pogledom na cerkev svetega Volbenka odvila prva poroka s protokolom, ki jo je vodil sam gospodar dvorca Ivan Tavčar. Leto kasneje smo poročnemu protokolu v poročni sobi dodali še poroko na prostem. Od Občine Škofja Loka smo v letu 2015 odkupili še preostali lastniški delež objektov dvorca in s tem po dveh desetletjih urejanja lastniških razmerij z ostalimi občinami postali njegovi izključni lastniki. Tekom leta 2016 smo obnovili ostrešje kozolca in zamenjali strešno kritino, restavrirali in obnovili smo vhodne stopnice, v sklopu del je bila obnovljena tudi črna kuhinja in vzhodna soba. V obnovljenem pritličju Dvorca Visoko smo odprli štiri razstave o bogati zgodovini dvorca in njegovih prebivalcih. Skupna vrednost izvedenih del v obdobju 2011 – 2016 je znašala 361.011 evrov.

Avgusta 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, kar je veliko priznanje in spodbuda za naprej. V skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije smo v letu 2018 aktivno pričeli pripravljati Načrt upravljanja kulturnega spomenika. V sredini meseca maja 2019 se je ponudbi vodenih ogledov muzejskih zbirk pridružila še ponudba kavarne, ki obiskovalcem ponuja dobro kavo in okusne sladice. Pestro ponudbo smo leta 2020 še nadgradili, saj smo obiskovalcem pričeli ponujati tudi čaj terjak, pripravljen na odprtem ognjišču visoške črne kuhinje, drobnjakovo potico in domače buhteljne. V istem letu smo zaključili z obnovo fasade, pred tem pa smo restavratorsko obnovili tudi kamnite okenske portale. Turistična ponudba za obiskovalce se je leta 2021 nadgradila z vzpostavitvijo multimedijske sobe z vsebinami iz Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, podprte z odlomki iz njene filmske upodobitve ter z vsebinami iz pisateljevega zasebnega življenja. Konec istega leta pa smo pričeli z obnovo gospodarskega poslopja pri dvorcu Visoko. Dela, ki trenutno aktivno potekajo, zajemajo obnovo strehe, fasade s kamnitimi oboki, obnovo lesenega balkona, celotnega lesenega stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo arkadne kletne dvorane. Občina Gorenja vas – Poljane je za obnovo Dvorca Visoko v obdobju 2008 - 2022 prispevala 1,7 milijona evrov, sredstva v višini 286.209 evrov je dodatno prispevalo Ministrstvo za kulturo.

Po besedah župana Milana Čadeža Dvorec Visoko danes z urejenimi razstavnimi prostori in kavarno daje pečat naši Poljanski dolini. Vlaganje energije in sredstev v preteklih letih smo izvedli premišljeno, po kratkih a zanesljivih korakih. Desetletna Visoška kronika izkazuje, da se je navedena pot izkazala za pravo, saj je utrip dogajanja bogat, pester in raznovrsten. »Moj cilj je bil, da Dvorec Visoko postane središče dogajanja v Poljanski dolini in temu cilju bom kot župan še naprej odločno sledil. Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega sodelovanja, zato hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji,« je župan sklepno povzel desetletno uspešno delo pri oživljanju dvorca Visoko, vsi sodelujoči pa so bili soglasni, da se je glede na zastavljene načrte veseliti, kaj vse nam obnova dvorca prinaša tudi v prihodnje.

Fotogalerija

Dostopnost