10. redna seja občinskega sveta

12.04.2012

Dnevni red

Gradivo

00. Obrazložitve 10. redne seje


01. točka: Poročilo korespondenčne seje


02. točka: Odgovori na pobude 9.redne seje


03. točka: 3 odlok o končni ustanovitvi razvojnega sveta v regiji predlog mar.2012


04. točka: Poročilo o pridobivanju stvarnega premoženja


04. točka: Poročilo o razpolaganju stvarnega premoženja


04. točka: Posebni del zaključnega proračuna za leto 2011


04. točka: Splošni del zaključnega proračuna za leto 2011


04. točka: Zapisnik 5. nadzornega odbora občine GVP


04. točka: Zaključni račun proračuna občine GVP za leto 2011


05. točka: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine GVP


05. točka: 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


06. točka: Predlog za občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino GVP


06. točka: Predlog za občinski načrt zaščite in reševanja ob potresih za občino GVP


06. točka: Predlog za občinski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za obč


06. točka: Predlog za občinski načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih za občino GVP


07. točka: Pravilnik za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini GVP


07. točka: Mnenje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


07. točka: Mnenje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2


07. točka : Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanjein razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja


07. točka: Zapisnik 6. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo


08. točka: Bilance zavodov in podjetji


09. točka: Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2011


Zapisnik

Sklepi

Dostopnost