5. redna seja občinskega sveta

13.06.2019

Dnevni red

Gradivo

01. točka: Obrazložitve


01. točka: Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 11.2.2019


01. točka: Poročilo o izidu glasovanja na 2. korespondenčni seji


02. točka: Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta


03. točka: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne


03. točka: Zapisnik 3. seje odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo


04. točka: Poročilo o vplivih na okolje RŽV za leto 2017


04. točka: Povzetek poročila o vplivih na okolje RŽV za leto 2017


04. točka: Poročilo o vplivih na okolje RŽV za leto 2018


04. točka: Povzetek poročila o vplivih na okolje RŽV za leto 2018


04. točka: Poročilo za občino GVP - ARAO deponija Jazbec


05. točka: Poročilo UE Škofja Loka o delovanju KU Gorenja vas v letu 2018


06. točka: Poročilo Policijske postaje Šk. Loka o varnosti na območju OGVP v letu 2018


07. točka: Poročilo skupne občinske uprave MIRED 2018


08. točka: Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., za leto 2018


08. točka: Zapisnik 2. seje Odbora za gospodarstvo


09. točka: Predlog Odlok ravnanju s komunalnimi odpadki v OGVP, 2. obravnava


09. točka: Obrazložitve k predlogu Odloka o ravnanju s kom. odpadki v OGVP


09. točka: Predlog Odloka o ravnanju s kom. odp. v OGVP, vidne dopol. in sprem.


09. točka: Prečiščeno besedilo Odloka o ravnanju s kom. odpadki v OGVP


09. točka: Zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja


09. točka: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev OGJS v letu 2019 v OGVP


09. točka: Sklep o cenah storitev OGJS zbiranje kom. odp. v OGVP


10. točka: Predlog Odloka o javni gasilski službi v OGVP


11. točka: Končno poročilo nadzornega odbora OGVP za leto 2018


11. točka: Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora


12. točka: Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2018


13. točka: Poročilo o izgradnji športne dvorane Gorenja vas


14. točka: Obrazložitev k Pravilniku Jobstov sklad OGVP


14. točka: Pravilnik Jobstov sklad OGVP


14. točka: Zapisnik 3. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport


15. točka: Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic v letu 2018


Sklepi

Zapisnik

Dostopnost