Vgradnja male čistilne naprave pri POŠ Lučine

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem

Ena največjih težav pri ohranjanju čistih voda v Sloveniji so odpadne vode v razpršenih naseljih. Visok delež razpršene poselitve je tudi na škofjeloškem območju, ki zajema območje občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Ker na teh območjih priključitev vseh objektov na javno kanalizacijsko omrežje iz ekonomskih ali drugih razlogov ne bo možna, so najpogostejša komunalna ureditev še vedno greznice, ki pa zelo obremenjujejo vodne vire.

Zato je decembra 2012 Razvojna agencija Sora v sodelovanju z občinama Gorenja vas - Poljane in Žiri ter Planinskim društvom Žiri pripravila projekt “Varujmo naše okolje”, katerega namen je ozaveščati gospodinjstva, krajevne in lokalne skupnosti, izvajalce javnih služb, mlade in planinska društva na območjih, ki ne bodo opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem, o malih komunalnih čistilnih napravah in jih spodbujati k njihovi izgradnji.

Kratkoročni cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije in izgradnja rastlinske čistilne naprave zmogljivosti 10 PE za čiščenje komunalne odpadne vode iz planinske koče na Mrzlem vrhu (987 m) ter vgradnja biofiltra zmogljivosti 15 PE za čiščenje komunalne odpadne vode iz Osnovne šole Lučine, ki bosta predstavljali primer dobre prakse ureditve ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode na Škofjeloškem in širše. Dolgoročni cilj projekta je preprečevati nadaljevanje onesnaževanja (vodnih virov) na območjih, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.

Projekt je bil s strani Sklada potrjen v juniju 2013. Ocenjena vrednost projekta je znašala 23.668 evrov, od tega je 19.000 evrov ocenjena vrednost izvedbe obeh investicij v izgradnjo čistilnih naprav. Od tega so partnerji projekta pridobili sredstva sklada v skupni višini 15.216,54 evrov, ostalo pa sta prispevali Občini Gorenja vas – Poljane in Žiri. Razvojna agencija Sora je krila stroške vodenja in koordinacije projekta.

Vgradnja čistilne naprave v Lučinah

Podružnična šola Lučine je za šolsko poslopje avgusta 2013 vgradila biološko čistilno napravo proizvajalca Biorock, ki uporablja tehnologijo aerobnega čiščenja odpadnih voda s pomočjo biofiltra in gravitacije. Za tovrstne biološke čistilne naprave so značilne visoke stopnje učinkovitosti čiščenja, čiščenje pa je dobro tudi ob neenakomernih dotokih odpadnih voda. Voda se ob pritoku v biološko čistilno napravo najprej očisti mehansko v usedalniku. Nato pa potuje v biorekatorski del, v katerem poteka čiščenje vode z mikroorganizmi, podobno kot v naravi. Čistilna naprava za svoje delovanje ne potrebuje električne energije ali strojne opreme, zato vzdrževanje skoraj ni potrebno. Življenjska doba biološke čistilne naprave je 30 let. Z okolju prijazno in varčno čistilno napravo bo šola, v kateri je trenutno 55 otrok in 8 zaposlenih, trajnostno uredila čiščenje komunalnih voda, saj priklop šole na javno kanalizacijsko omrežje ni možen. Čistilna naprava pomeni veliko pridobitev za šolo, ker so z njo uspešno uredili dotedanje pereče stanje na področju onesnaževanja podtalne vode, saj šolski objekt stoji na občutljivem kraškem terenu. Poleg tega bodo s projektom nadgradili aktivnosti šole v okviru programa okoljske vzgoje in poučevanja o okoljskih vsebinah. Osnovna šola Ivana Tavčarja je nosilka znaka Eko šola, kar potrjuje aktivno delo šole na področju varovanja okolja.

Fotogalerija

Partnerji projekta
Upravljavec čistilne naprave pri delu
Komunalna vode po čiščenju v ločevalniku olja in po čiščenju na čistilni napravi
Razlagalna tabla

Video

Izgradnja biološke čistilne naprave pri POŠ Lučine

Dostopnost