Sanacija plazov na lokalni cesti Stara Oselica – Ermanovec

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Preko plazovitih pobočij z nestanovitnim trenom se bodo pod nadzorom geologa v letih 2022 in 2023 izvajale globinske sanacije plazovitih območij za zagotovitev ustrezne nosilnosti terena na območju Stare Oselice, pod hribom Ermanovec.

Predvidena dolžina odsekov na območju, ki se sanira, znaša približno 3.787 m, sanacija pa se bo vsebinsko in stroškovno izvedla v dveh fazah:

- faza 1: lokalna cesta Trebija - Stara Oselica od križišča z javno potjo Preskar – Jezeršek do grebena med vrhovoma Ermanovec in Štor na dolžini 630 m, nato lokalna cesta Sovodenj – Stara Oselica do domačije Sivkar (Stara Oselica 64) na dolžini 683 m in od domačije Sivkar do domačije Makuc (Stara Oselica 67) na dolžini 737m. Skupna dolžina tega odseka znaša 2.050 m;

- faza 2: lokalna cesta Sovodenj – Stara Oselica do križišča z javno potjo Grapa – Karantovše do domačije Makuc. Skupna dolžina odseka te faze znaša 1.737 m.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje Zidgrad d.d. iz Idrije. Pogodbena vrednost faze 1, ki se bo izvedla v letu 2022, je 680.162,06 evrov z DDV, pogodbena vrednost faze 2, ki bo izvedena v letu 2023, pa 577.856,21 evrov z DDV.

Sanacija plazov se bo sofinancirala iz Sklada za odpravo posledic naravnih nesreč pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Dostopnost