Sanacija ceste Žirovski vrh

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V okviru sanacije po poplavah iz leta 2014 so bila v letu 2016 s pomočjo državnih sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč izvedena sanacijska dela na javni poti Karlovc – Budl – Žirovski vrh na petih odsekih.

Na lokaciji 1 je bilo izvedeno rušenje obstoječega prepusta premera 80 cm, ki se je bil zamenjan s ploščatim prepustom širine 2 m in višine 1,5 m. Pred vtokom v prepust je bil postavljen zadrževalnik, obložen s kamenjem, in zgrajena kamnita obloga struge.

Na lokaciji 2 je bila izvedena sanacija lokalnega plazu s kamnito zložbo v dolžini 16 m in višini do 5 m.

Na lokaciji 3 je bila izvedena sanacija struge potoka. Postavljen je zadrževalnik, obložen s kamenjem, in zgrajena betonska pregrada širine 5 m in višine 2 m.  

Na lokaciji 4 je bila izvedena sanacija prepusta in struge potoka ter sanacija brežine. Obstoječi prepust premera 80 cm je bil porušen, nadomestil pa ga je prepust iz obbetoniranih betonskih cevi premera 120 cm. Narejena sta bila zadrževalnik in kamnita obloga struge.

Na lokaciji 5 je bila izvedena sanacija brežine z izgradnjo kamnite zložbe višine 3 m in dolžine 20 m. Narejen je bil s kamenjem obložen zadrževalnik.

Na vseh petih lokacija je bila nameščena varnostna ograja ter izvedeno asfaltiranje javne poti v skupni dolžini približno 130 m. Sanacija je bila usmerjena predvsem v zaščito brežin ob cesti, sanacijo voziščne konstrukcije, utrditev strug potokov in povečanja prevodnosti obstoječih prepustov.

Fotogalerija

Dostopnost