Sanacija ceste v Javorje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Spodnji odsek ceste, odsek pod cerkvijo ter plazišče nad žago Dolenčice do odcepa za Dolenčice

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim poškodbam ceste. Zato je občina uspela pridobiti nepovratna sredstva iz naslova elementarnih nesreč v višini 616.522 evrov, ki so namenjena celoviti rekonstrukciji dveh, zaradi plazu najbolj poškodovanih, cestnih odsekov.

7. 5. 2019 je bila podpisana sofinancerska pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor za drugo fazo sanacije plazovitega terena na cesti Javorje, v okviru česar so bila pridobljena sredstva za odpravo posledic pazenja v višini 720.000 evrov.

V novembru 2018 so se pričela dela na spodnjem, 480-metrskem odseku, s sanacijo plazov v prvem ovinku in stabilizacijo brežine z jeklenimi tirnicami, izdelavo kamnite pete ter odvodnjavanjem zalednih voda vzdolž celotne trase. Dela so se nadaljevala na zgornjem odseku ceste pod cerkvijo, kjer je bila zaradi nenosilnega in mokrega terena stopenjsko utrjena nestabilna spodnja brežina, vključno z utrjevanjem spodnjega ustroja cestišča. V začetku julija 2019 so se že pričela dela na najbolj obsežnem plazišču nad žago Dolenčice do odcepa za Dolenčice, na katerem je bila izvedena globinska sanacija več zaporednih plazov preko katerih poteka cestišče.

S koncem leta 2019 so zaključena dela na vseh treh odsekih, izvedena je bila globinska sanacija vseh plazov, preko katerih poteka cesta, konec novembra je bil dokončno asfaltiran še zadnji del skozi Dolenčice in pod cerkvijo v Javorjah. Do konca leta 2019 so bile urejene še brežine, nameščene varnostne ograje in urejena talna signalizacija (sredinske črte).

Fotogalerija

Dostopnost